Bläddra

av: Sven Ove Hansson

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Riskanalys
Riskfilosofi behandlar allmänna och grundläggande frågor om risk och säkerhet som är gemensamma för alla tillämpningar.Läs merVad menar vi med risk?Hur mäter och jämför vi risker?Hur skiljer vi mellan fakta och värderingar i riskfrågor?Hur kan vi använda vetenskapligt beslutsunderlag i riskfrågor där vetenskapens…
Köp här

Isbn: 9789147105267

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788400

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Bengt Lindell

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Helhetsbedömningar och intresseavvägningar är vanligt förekommande inom juridiken. Denna bok handlar om ett strukturerat sätt att göra sådana bedömningar. Metoden, som bygger på multikriterieanalys, kan användas på alla rättsområden där helhetsbedömningar och intresseavvägningar behöver göras och överhuvudtaget i alla…
Köp här

Isbn: 9789176789407

Utgivningsår: 20150624

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Karin Brunsson, Nils Brunsson

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Beslut är en central aktivitet i organisationer. Inte minst i politiska sammanhang tillmäts beslut stor betydelse. Men att fatta beslut är också en vardaglig aktivitet, som alla människor är engagerade i. I den här boken reder Karin Brunsson och Nils Brunsson ut begreppet beslut. De beskriver hur det går till när…
Köp här

Isbn: 9789147089406

Utgivningsår: 20140508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pelle Tornell

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
99 tandkrämssorter, 160 tv-kanaler, 592 gymnasieprogram, 800 PPM-fonder, 400 teleoperatörer, 1 800 elavtal, 8 riksdagspartier … Dagens samhälle präglas av de allt fler val vi ställs inför. Vissa uppskattar den ökande valfriheten, andra blir bara stressade av den. Hur du än känner är det ett faktum att vi hela…
Köp här

Isbn: 9789137136189

Utgivningsår: 20110209

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Olof Arwinge, Nils-Göran Olve, Åke Magnusson

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Riskanalys
Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är nödvändigt, men hur vet man som medarbetare eller chef vilka risker som bör tas? För att skapa en hållbar verksamhet behöver osäkerhet…
Köp här

Isbn: 9789144121352

Utgivningsår: 20171102

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Ulf Lindén

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ha en trevlig och avkopplande stund med boken och låt skrattmusklerna få sig en välbehövlig motion. – tänk, därför finns ni – som Dècartes sade för ungefär 500 år sedan. Boken tar främst sikte på humor och satir men som alla vet har dessa genrer alltid en verklighetsbakgrund. Sålunda bör Rogers lag tas på…
Köp här

Isbn: 9789175178073

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BB

av: Niklas Vareman

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The articles included in this thesis centre on what can be called the normative basis of risk analysis. Since risk analyses are decision procedures, they should adhere to norms of rational decision-making, and this they do. Most risk analysis schemes are built on a notion of the decision theoretic maxim that the goal…
Köp här

Isbn: 9789176230411

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB