Bläddra

av: Jan Norman, Lina Öhman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
»En välkommen vägvisare på konflikthanteringens vida område.« JAN ELIASSON, f.d. utrikesminister, vice generalsekreterare i FN »Den bästa och mest grundläggande boken på svenska inom området. Är du intresserad av medling, börja här!« BERNT WAHLSTEN, familjerättssocionom Medling är den mest initierade och ambitiösa…
Köp här

Isbn: 9789176787922

Utgivningsår: 20110808

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Eric M. Runesson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
I den här boken lotsas vi genom medlingsprocessens olika faser. Med hjälp av exempel, praktikfall och tips på frågeställningar ges en grund för att arbeta som medlare i affärstvister. Boken tar bland annat upp:• När man bör använda medling• Vad som utmärker en bra medlare• Olika konflikttyper och…
Köp här

Isbn: 9789147094776

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
Utredningen har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En viktig del i detta är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området. Utredningen har dessutom lämnat förslag på…
Köp här

Isbn: 9789138242735

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Fredrik Andersson, Therese Isaksson, Marcus Johansson, Ola Nilsson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
The purpose of this book is to provide a rather concise analysis and description of Swedish international arbitration law as of 30 June 2011, thereby making such information more readily available to arbitrators, counsel and other professionals acting in Swedish international arbitral proceedings. The goal has been…
Köp här

Isbn: 9789172234543

Utgivningsår: 20111021

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
En probleminriktad kommentar till lagen om skiljeförande. Framställning är tänkt att fungera som en handbok i det praktiska rättslivet. Denna tredje upplaga ersätter den andra upplagan från 2012 som är föråldrad på grund av ny lagstiftning. Vidare har…
Köp här

Isbn: 9789139022190

Utgivningsår: 20200616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Johan Skog

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
Tvistfinansiering är en introduktion och handledning som syftar till att behandla de frågor som kan uppkomma i samband med tredjepartsfinansiering av tvister. I boken diskuteras bl.a. vilka olika typer av tvistfinansiering som förekommer, vilka skäl som finns att söka tvistfinansiering, vilka…
Köp här

Isbn: 9789139023616

Utgivningsår: 20220822

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC