Bläddra
Sökresultat för Anders Eriksson... Rensa filter?

av: Anders Eriksson

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Isbn: 9789153426332

Utgivningsår: 20060925

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur blir man en bra talare? Redan de gamla grekerna insåg att det inte bara är en fråga om talang man måste öva, öva, öva. Nu kommer retorikövningarna av Afthonios från Antiochia, den antike retorikern och pedagogen som präglade språkundervisningen i skolorna långt in i vår tid, för första gången i svensk…
Köp här

Isbn: 9789157804044

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Bengt Stridh, Anders Eriksson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utveckling behöver inte vara invecklad. De grundläggande reglerna för skärande bearbetning har inte förändrats. Däremot har arbetssätt och utrustning utvecklats.Läs merFör att kunna utnyttja den nya moderna utrustningen och introducera eleverna i nya arbetssätt krävs anpassning till lokala förutsättningar. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789147016372

Utgivningsår: 20020205

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson, Sten Hellström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken ingår i en kompendieserie i ämnet anatomi för läkarstuderande. Anatomiserien har tagits fram för att täcka behovet av ett studiematerial, realistiskt anpassat till anatomikursens längd. Serien innehåller basfakta och ger kliniska tillämpningar för de kommande kurserna. Kompendieserien är avsedd för medicine…
Köp här

Isbn: 9789144177915

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Johansson, Anders Eriksson, Christer Gezelius

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta för de drabbade och deras närstående? Den här boken försöker besvara dessa frågor med utgångspunkt i forskningsresultat och samtal med närstående och vårdpersonal. I Att möta döden intervjuas vårdpersonal om…
Köp här

Isbn: 9789144081434

Utgivningsår: 20141203

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bengt Stridh, Anders Eriksson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utveckling behöver inte vara invecklad. De grundläggande reglerna för skärande bearbetning har inte förändrats. Däremot har arbetssätt och utrustning utvecklats.Läs merFör att kunna utnyttja den nya moderna utrustningen och introducera eleverna i nya arbetssätt krävs anpassning till lokala förutsättningar. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789147017515

Utgivningsår: 20030325

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Hur fungerar Sveriges rättssystem och våra sociala myndigheter egentligen? Det frågar sig Anders som vi följer genom en rättsprocess där inte endast han själv utan också hans barn blev svårt drabbade. Under ett års tid hade han blivit hotad av en kvinna som han ville separera ifrån. När förhållandet definitivt tog slut…
Köp här

Isbn: 9789163901287

Utgivningsår: 20160212

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Anders Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Handböcker för talare och praktisk retorik Läromedel Läromedel: språk Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera. När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket mera kritiska till all påverkan de…
Köp här

Isbn: 9789163947711

Utgivningsår: 20170929

Utgivare: Eriksson Retorik

Mediatyp: BC

av: Jens Elmelund Kjeldsen, Jan Grue, Christian Kock, Jørgen Fafner, José Luis Ramírez, Kjell Lars Berge, Lennart Hellspong, Mats Rosengren, Anders Sigrell, Charlotte Jørgensen, Anders Johansen, Anders Eriksson, Øivind Andersen, Peter Larsen, Philip Halldén, Lisa Storm Villadsen, Marie Lund Klujeff, Thor Inge Rørvik, Brigitte Mral

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Rhetorica Scandinavica has functioned as a sower of academic seeds. As the journal has grown, rhetoric courses and programmes have multiplied across Scandinavia. The journal is the major source of nativelanguage literature in the field, and articles frequently find a place on curricula. Thus, Rhetorica Scandinavica has…
Köp här

Isbn: 9789186093099

Utgivningsår: 20120320

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Nils-Arvid Bringéus

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Bonadsmålaren och klockaren Anders Eriksson (1774-1855) i småländska Ås var uppskattad och aktad i sin samtid och smyckade åtskilliga ryggåsstugor med sina verk. För eftervärlden är han känd som en skicklig och rationell, tidvis också djärv och humoristisk, målare som bildade skola. Eriksson väckte allmogeforskningens…
Köp här

Isbn: 9789171085658

Utgivningsår: 20131220

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid denne arvinges eller testamentstagares död, ska tillfalla någon…
Köp här

Isbn: 9789139020226

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här boken. Äktenskaps-, sambo- och arvslagstiftningen…
Köp här

Isbn: 9789139022954

Utgivningsår: 20200709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson, Bengt Jonsson, Sten Hellström, Mats Hagberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144177816

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

När någon avlider och efterlämnar egendom uppkommer frågan vem som har rätt att få den avlidnes egendom. Det regleras av lagregler om bodelning, arv och testamente. I den här boken behandlas dessa regler med särskild tonvikt på reglerna om arv och testamente. Bl.a. redovisas i vilken ordning som släktingar till den…
Köp här

Isbn: 9789176102862

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Thomson Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Eriksson

Kategorier: Juridik
Den som varit flygresenär har kanske erfarenhet av att flygresan ställts in eller försenats eller av att bli nekad att få stiga ombord på flygplanet. Kanske har också det incheckade bagaget kommit bort, skadats eller försenats. Flygresenären kan också ha fått felaktiga biljetter eller fel information om flygtider. Det…
Köp här

Isbn: 9789176105221

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Lotty Nordling, Torsten Palm, Anders Eriksson

Kategorier: Juridik
Vad gäller när det visar sig att en köpt bil, mobiltelefon eller någon annan vara har ett fel? Vilka rättigheter har köparen och vilka skyldigheter har säljaren? Kan köparen vända sig mot den som har lämnat en garanti? Vad händer om säljaren har försökt att reparera varan men misslyckats med det? Vad kan säljaren göra…
Köp här

Isbn: 9789176104040

Utgivningsår: 20111010

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

I denna upplaga beaktas bl a att arvs- och gåvobeskattningan avskaffats 2005 samt nyare rättspraxis. Ger grundläggande information om de regelsystem som gäller makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv. Även reglerna om testamente och boutredning behandlas.
Köp här

Isbn: 9789139204190

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Amanda Wollstad, Hugo Fiévet, Torsten Elofsson, Blanche Jarn, Joakim Tholén, Jan-Olof Bengtsson, Mats Johansson, Fredrik Y. Törn, Örjan Hultåker, Anders Eriksson, Alexandra Ivanov, Hugo Selling, Sten Niklasson, Per Hagwall, Rebecca Weidmo Uvell, Peter J Olsson, Callis Amid, Jacob Lundberg, Krister Thelin, Hans von Corswant

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Isbn: 9789198098754

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här boken.Äktenskaps-, sambo- och arvslagstiftningen har genomgått omfattande förändringar på senare år. Genom dessa…
Köp här

Isbn: 9789139208013

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC