Bläddra
Sökresultat för Billy Ehn... Rensa filter?

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Historia och arkeologi
En introduktion till etnologin som studiet av vardagslivets folkliga kulturer. Ämnet växte fram ur 1800-talets nationalromantik och är i dag ett universitetsämne där man studerar brännande frågor kring t ex kön, klass och nationell tillhörighet. Författarna presenterar ämnets framväxt och förändringar och diskuterar…
Köp här

Isbn: 9789127062832

Utgivningsår: 19960731

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Gösta Arvastson (red.), Billy Ehn (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den svenska skolan är en sammansatt arbetsplats med elever, lärare och skolpersonal från olika sociala och kulturella miljöer. För att man som lärare eller lärarstuderande ska ha större möjlighet att förstå och handskas med skolans på samma gång välbekanta och gåtfulla värld, är ett kulturanalytiskt perspektiv till…
Köp här

Isbn: 9789140661081

Utgivningsår: 20071122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med nya ögon upptäcker man hur gåtfull vardagen ändå är. Minsta bagatell kan få oväntat stor betydelse. Det som pågår vid fikapausen eller under morgonens makeup framför badrumsspegeln är inte alls så trivialt som det verkar. Det är i de dagliga rutinerna som samhällsstrukturer bekräftas eller förändras.Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789140680969

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Köp här

Isbn: 9789197478137

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Historia och arkeologi
Vi lever i en värld där det nationella verkar upplösas i globala kulturströmningar samtidigt som det dramatiseras i våldsamma konflikter. Vad är det som ger nationella känslor en sådan kraft och mångtydighet i växlingen mellan hemlängtan och främlingsrädsla, mellan kärlek och hat? Försvenskningen av Sverige handlar om…
Köp här

Isbn: 9789127032859

Utgivningsår: 19930426

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Stina Bengtsson, Pia Bramming, Carl Cato Wadel, Billy Ehn, Silje Fekjaer, Helena Holgersson, Vesa Leppänen, Simon Lindgren, Orvar Löfgren, Anders Persson, Fabian Persson, Dorthe Staunäs, Aksel Tjora, Per Arne Tufte, Victoria Wibeck, Peter Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsvetenskaplig metod ger ofta vissa bestämda associationer. Många tänker ganska omedelbart på intervjuer eller på olika kvantitativa metoder. I denna bok presenterar författarna många möjliga metoder, varav långtifrån alla brukar finnas med i standardintroduktioner till samhällsvetenskaplig metod. Ett syfte med…
Köp här

Isbn: 9789144074221

Utgivningsår: 20111024

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Inger Wikström, Lena Sjöqvist, Inger Lindberg, Inger Nordheden, Max Strandberg, Magnus Berg, Helena Frisell, Helén Hultman, Ingvor Ask, Aleksandra Ålund, Annick Sjögren, Jonas Otterbeck, Henning Johansson, Billy Ehn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144002088

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172035447

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Vad händer när inget särskilt tycks ske? Otålig väntan på bussen, ingrodda rutiner på jobbet och dagdrömmandets flyktvägar uppfattas gärna som oväsentligheter. Men den som spänner blicken i det till synes intetsägande finner något mer dramatiskt. Under väntan hanterar människor tidens obeveklighet på olika sätt och i…
Köp här

Isbn: 9789171397973

Utgivningsår: 20070907

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144018539

Utgivningsår: 20010314

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Universitetet är en plats för kreativt tänkande och i bästa fall en lustgård för vetenskapliga upptäckter. Det är också en arbetsplats. Men de gamla bildningsideal som fortfarande dominerar högskolan motsvarar alltför sällan dagens krav på demokratiska, tydliga och jämställda arbetsplatser. Expansionen av den högre…
Köp här

Isbn: 9789144032672

Utgivningsår: 20010314

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Anne Leonora Blaakilde, Sandra Torres, Gunhild Hammarström, Anne-Marie Palm, Sverker Hyltén-Cavallius, Lars-Eric Jönsson, Markus Idvall, Susanne Lundin, Billy Ehn

Köp här

Isbn: 9789144034218

Utgivningsår: 20070209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kan man bli klok på universitetet? Det räcker inte med att läsa studieplaner och klara av examina. För att lyckas som student, forskare och lärare måste man lära sig att navigera bland traditionella beteendemönster, oskrivna regler och outtalade förväntningar. Det gäller också att hantera de starka känslor som finns…
Köp här

Isbn: 9789144035192

Utgivningsår: 20040604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144043357

Utgivningsår: 20050329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Orvar Löfgren, Billy Ehn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789127819931

Utgivningsår: 20100813

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn

Vad konstigt folk bär sig åt. Är dom inte riktigt kloka? I samhällen som bygger på likhet skapar andras egenheter förvirring och i värsta fall fiendskap. Många förvånas över det oväntade. En del överraskar sig själva. Andra är blaserade – vem bryr sig? För de likgiltiga är inget intressant. Med undran eller oförståelse…
Köp här

Isbn: 9789144052687

Utgivningsår: 20050329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Kulturanalyser vill inspirera läsaren till kreativa kulturanalyser. Författarna lyfter fram exempel från vitt skilda miljöer och epoker för att stimulera och inspirera till analyser. Det kan handla om punkare, dagisbarn eller franska bondkvinnor. Det centrala är att visa hur man med skilda kulturanalytiska perspektiv…
Köp här

Isbn: 9789140634863

Utgivningsår: 20010405

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gösta Arvastson, Billy Ehn, Lars-Eric Jönsson, Anna Sofia Lundgren, Elisabeth Högdahl, Maria Bäckman, Anna Lundstedt, Erik Ottoson, Ella Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Etnografiska observationer – vad betyder det? Observationer kan låta litet laboratoriemässigt, men i den här boken görs de inte i något laboratorium i vanlig bemärkelse, utan i offentliga miljöer där forskaren kan undersöka mänskligt seende, både sitt eget och andras. Vad som utmärker detta seende är vad de olika…
Köp här

Isbn: 9789144057484

Utgivningsår: 20090717

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kan man bli klok på universitetet? Det räcker inte med att läsa studieplaner och klara av examina. För att lyckas som student, forskare och lärare måste man lära sig att navigera bland traditionella beteendemönster, oskrivna regler och outtalade förväntningar. Det gäller också att hantera de starka känslor som finns…
Köp här

Isbn: 9789144065168

Utgivningsår: 20040604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA