Bläddra
Sökresultat för Bo Bergman... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789153414513

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144019178

Utgivningsår: 20011111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman

Köp här

Isbn: 9789153418993

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Johan Ludvig Runeberg, Bertil Malmberg, Erik Lindorm, Erik Lindegren, Pär Lagerkvist, Johan Henric Kellgren, Erik Axel Karlfeldt, Verner von Heidenstam, Hjalmar Gullberg, Erik Gustaf Geijer, Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Alfred Fahler, Gunnar Ekelöf, Vilhelm Ekelund, Karin Boye, Bo Bergman, Carl Jonas Love Almqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. Små fragment vi har i huvudet, någon dikt man varken vet fortsättning på eller författare till, men fortfarande berörs vi av orden. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att få gråta ut efter en…
Köp här

Isbn: 9789185819041

Utgivningsår: 20101030

Utgivare: Pratboken

Mediatyp: AC

av: Bo Bergman, Martin Arvidsson, Ida Gremyr

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Inom såväl industri som offentlig sektor är försöksplanering en viktig men underutnyttjad del av kvalitetsutveckling – både för att utveckla nya produkter och processer men också för att förbättra existerande. Kan det ibland begränsade användandet förklaras av att försöksplanering förknippas med avancerade beräkningar…
Köp här

Isbn: 9789144116587

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173534574

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Bo Bergman

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ordens ursprung (2007) är en modern och rolig ordbok som visar vilken ordskatt svenska språket rymmer. Det är en ordbok som leder oss tillbaka till ursprunget. Ordens ursprung tar upp över 2 000 enskilda ords och uttrycks historia, användning och betydelse. Den vänder sig till alla som har intresse för det svenska…
Köp här

Isbn: 9789174243574

Utgivningsår: 20121129

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: EA

av: Bo Bergman, Bengt Klefsjö

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken består av fyra relativt fristående delar. Del I, Kvalitet för framgång, diskuteras begreppen kvalitet och offensiv kvalitetsutveckling samt sambandet mellan kvalitet och lönsamhet. Del II, Utvecklingskvalitet, behandlas produktutveckling samt arbetssätt och verktyg som underlättar en kundfokuserad…
Köp här

Isbn: 9789144023731

Utgivningsår: 20020624

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kjell Magnusson, Bo Bergman, Peter Häyhänen, Dag Kroslid, Donald Findlay Mills

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Six Sigma is a company-wide strategic initiative for the improvement of process performance with the core objectives to reduce costs and increase revenue.This book presents pragmatic Six Sigma – how the most successful companies combine the framework, improvement methodology and statistical tools to achieve the high…
Köp här

Isbn: 9789144028033

Utgivningsår: 20030131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman, Karl Asplund, Pär Lagerkvist, Erik Axel Karlfeldt, Ola Hansson, Gustav Fröding, Nils Ferlin, Vilhelm Ekelund, Johannes Edfelt, Karin Boye, Gunnar Silfverstolpe, Bertil Malmberg, Harriet Löwenhjelm, Anna Maria Lenngren, Edith Södergran, Birger Sjöberg

De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. Små fragment vi har i huvudet, någon dikt man varken vet fortsättning på eller författare till, men fortfarande berörs vi av orden. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att gråta ut efter en…
Köp här

Isbn: 9789185819065

Utgivningsår: 20091125

Utgivare: Pratboken

Mediatyp: AC

av: Bo Bergman, Bengt Klefsjö

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
This book examines the quality movement from a holistic perspective that is unique. It will serve as an invaluable handbook both for students and for those interested in enhancing quality in their own organizations. Practical illustrations are combined with a comprehensive and systemic overview of the extraordinary…
Köp här

Isbn: 9789144059426

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Bo Bergman intog redan under 1900-talets tidiga år en plats bland Sveriges främsta lyriker. Han debuterade 1903 med Marionetterna och titeln kom att bli karakteristisk för hans syn på människornas roll och möjligheter i tillvaron. De var för honom dockor, styrda av osynliga trådar, samlade hos en obeveklig högre…
Köp här

Isbn: 9789176519127

Utgivningsår: 20181120

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AN

av: Bo Bergman

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I denna lärarhandledning med kopieringsunderlag finns en mängd diskussionsunderlag om etiska frågor som kan användas i svenska eller so-ämnena. Texterna omfattar improvisationsövningar, kortpjäser, talk show, såpaproduktion och poesiuppläsning.
Köp här

Isbn: 9789127649835

Utgivningsår: 20010920

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Bo Bergman

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I samband med att kvalitet i produkter och processer blivit en allt viktigare konkurrensfaktor har systematiska metoder för planering och förbättring allt mera kommit i förgrunden. Industriell försöksplanering är därmed en viktig komponent i den offensiva kvalitetsutvecklingen och utgör ett mycket starkt verktyg såväl…
Köp här

Isbn: 9789144368610

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789127650008

Utgivningsår: 19971017

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Bo Bergman

Ordens ursprung är en modern, nyskriven och rolig ordbok som visar vilken ordskatt svenska språket rymmer. Det är en ordbok som leder oss tillbaka till ursprunget. Ordens ursprung tar upp över 2 000 enskilda ords och uttrycks historia, användning och betydelse. Den vänder sig till alla som har intresse för det svenska…
Köp här

Isbn: 9789146213703

Utgivningsår: 20070913

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153412069

Utgivningsår: 19990201

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Liljenberg

Kategorier: Konst Musik
Musiken och den eviga längtan “Det är i sången och musiken jag kommer att leva kvar”, sade en gång diktaren/författaren och Akademiledamoten Bo Bergman. Onödigt blygsamt, anser Bengt Liljenberg, men kanske ändå sant. Men det var ett yttrande som gick i linje med Bergmans pessimistiska livssyn ändå hade han…
Köp här

Isbn: 9789173318761

Utgivningsår: 20180216

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman

Köp här

Isbn: 9789153416746

Utgivningsår: 20000401

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman,

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Bo Bergman (1869 1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- och teaterkritiker i Dagens Nyheter vid sidan…
Köp här

Isbn: 9789173530811

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman,

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Bo Bergman (18691967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- och teaterkritiker i Dagens Nyheter vid sidan…
Köp här

Isbn: 9789173530859

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC