Bläddra
Sökresultat för Bo Sjöström... Rensa filter?

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström, Kristina Sörensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Ny upplaga av Prima Formula 6 utkommer aug 2017! Isbn: 40693587 Prima Formula ger eleverna tro på sin egen förmåga. I konkreta laborationer och matematiska resonemang skapas en förståelse för matematiken. Eleverna får ett problemlösande förhållningssätt då de tränas i att upptäcka mönster, utnyttja samband…
Köp här

Isbn: 9789140682406

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats, för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima Matematik F-3 slutar. För årskurs 7-9 fortsätter serien med Formula Matematik.…
Köp här

Isbn: 9789140673695

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7 består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 7 elevbok innehåller åtta kapitel:Mönster och…
Köp här

Isbn: 9789140677358

Utgivningsår: 20120813

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Ann Johansson, Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Det finns en ny upplaga av Prima Formula 4! Isbn: 40692337 Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima Matematik F-3…
Köp här

Isbn: 9789140668516

Utgivningsår: 20110208

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693310

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning. Prima Formula 4 består av elevbok, lärarwebb och elevwebb. Här finns basen i din matematikundervisning: aktiviteter och uppgifter för att se samband inom och mellan…
Köp här

Isbn: 9789140692337

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! En andra upplaga är under uppbyggnad. Prima Formula 6 ligger klar ht -17. Prima Formula är ett basläromedel. Genom elevfacit kan eleverna själva rätta och kontrollera sina uppgifter. Med Prima Formula facit kan eleverna ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna kan rätta sina uppgifter medan de minns hur de…
Köp här

Isbn: 9789140681911

Utgivningsår: 20140213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 8…
Köp här

Isbn: 9789140661210

Utgivningsår: 20080925

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Prima Formula 4 Facit 2:a uppl är ett elevanpassat facit till elevboken Prima Formula 4.Serien Prima Formula grundas på forskningsstudier. Den är tydlig och lätt att arbeta med. Materialet har höga förväntningar på eleverna. Alla elever kan utveckla förståelse och tro på sin egen förmåga. Alla kan lyckas med…
Köp här

Isbn: 9789140693525

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning. Prima Formula 5 består av elevbok, lärarwebb och elevwebb. Här finns basen i din matematikundervisning: aktiviteter och uppgifter för att se samband inom och mellan…
Köp här

Isbn: 9789140693570

Utgivningsår: 20170104

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647269

Utgivningsår: 20060908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 9 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 9 elevbok innehåller sju kapitel:Stora och små…
Köp här

Isbn: 9789140684264

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med författarens forskningsstudier som grund får eleverna mycket goda möjligheter att inte bara nå kunskapsmålen och utveckla förmågorna enligt Lgr11, utan även att få en så god förståelse att högre betyg uppnås. I serien finns också Prima Matematik F-3 och…
Köp här

Isbn: 9789140685179

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 9 DVD är…
Köp här

Isbn: 9789140664778

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima formula. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Mål…
Köp här

Isbn: 9789140693358

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Detta är facit till Prima Formulas första upplaga. Isbn till andra upplagan är 40693525. Prima Formula är ett basläromedel. Genom elevfacit kan eleverna själva rätta och kontrollera sina uppgifter. Med Prima Formula facit kan eleverna ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna kan rätta sina uppgifter medan de…
Köp här

Isbn: 9789140681898

Utgivningsår: 20120921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Wiggo Kilborn, Göran Andersson, Kerstin Vännman, Andrejs Dunkels, Lennart Råde, Bengt Anderberg, Rolf Hedrén, Bengt Ulin, Inger Wistedt, Lennart Skoogh, Bo Sjöström, Lillemor Emanuelsson, Margareta Wallebäck, Martin Ribe, Jan Thompson, Lena Fritzén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna redogör i denna bok för hur tänkande och färdigheter i geometri och statistik kan utvecklas och vilken undervisning som kan hjälpa eleverna till goda kunskaper i dessa ämnen. Till varje kapitel finns studieuppgifter. Boken ingår i en serie i matematikdidaktik och är avsedd för fortbildning, grundutbildning…
Köp här

Isbn: 9789144354019

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Innehåll och uppläggI Prima Formula 6 Interaktiv elevbok startar eleven varje kapitel med att se vilka mål som ska nås. Med teorifilmer och konkreta aktiviteter får eleven hållbar förståelse. Efter “vanliga” uppgifter kommer “Träna mer”-uppgifter. Det är färdighetsträning som…
Köp här

Isbn: 9789140689610

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Mål och begrepp i början av varje avsnitt ger…
Köp här

Isbn: 9789140693365

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 8 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 8 elevbok innehåller sju kapitel:Tal och…
Köp här

Isbn: 9789140682444

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat utifrån kursplanen, och bygger på den populära serien Prima Formula. Innehållet genomsyras av samband och mönster för eleverna att upptäcka. Med Gleerups matematik 4–6 får du och dina elever: • Interaktiva, självrättande uppgifter till varje avsnitt•…
Köp här

Isbn: 9789151103341

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
OBS! Detta är Prima Formulas 2:a upplaga. Prima Formula 4 Digitalt lärarmaterial innehåller både lärarmaterial och elevernas läromedel. Läromedlet synliggör mål, matematiska begrepp och förmågor. Det har tydlig struktur och enkelt språk. Eleverna gör självrättande måluppgifter med korta intervaller, så att du har…
Köp här

Isbn: 9789140689634

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats, för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima Matematik F-3 slutar. För årskurs 7-9 fortsätter serien med Formula Matematik.…
Köp här

Isbn: 9789140668523

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Prima Formula 5 Facit 2:a uppl är ett elevanpassat facit till elevboken Prima Formula 5.Serien Prima Formula grundas på forskningsstudier. Den är tydlig och lätt att arbeta med. Materialet har höga förväntningar på eleverna. Alla elever kan utveckla förståelse och tro på sin egen förmåga. Alla kan lyckas med…
Köp här

Isbn: 9789140693532

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Prima Formulas andra upplaga är under uppbyggnad. Håll utkik efter facit till Prima Formula 5 upplaga 2, som kommer under tidig vår 2017 och har isbn 40693532. Prima Formula är ett basläromedel. Genom elevfacit kan eleverna själva rätta och kontrollera sina uppgifter. Med Prima Formula facit kan…
Köp här

Isbn: 9789140681904

Utgivningsår: 20130201

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat utifrån kursplanen, och bygger på den populära serien Prima Formula. Innehållet genomsyras av samband och mönster för eleverna att upptäcka. Med Gleerups matematik 4–6 får du och dina elever: • Interaktiva, självrättande uppgifter till varje avsnitt•…
Köp här

Isbn: 9789151103358

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Prima Formula 5 Interaktiv lärarbok finns allt som finns i den interaktiva elevboken samt lärarhandledning. Lärarhandledningen innehåller bland annat: Allmänt om Prima Formula Stöd kring elevuppgifter Förslag till matematiska samtal Facit till Aktiviteter, Tänk efter, Diagnoser och Utmaningar Sista…
Köp här

Isbn: 9789140689641

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Ny upplaga av Prima Formula 5 utkommer dec 2016! Isbn: 40693570 Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats, för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima…
Köp här

Isbn: 9789140673688

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1. Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och…
Köp här

Isbn: 9789140645715

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Prima Formula 6 Interaktiv lärarbok finns allt som finns i den interaktiva elevboken samt lärarhandledning. Lärarhandledningen innehåller bland annat: Allmänt om Prima Formula Stöd kring elevuppgifter Förslag till matematiska samtal Facit till Aktiviteter, Tänk efter, Diagnoser och Utmaningar Sista uppgiften i Rep…
Köp här

Isbn: 9789140689658

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693327

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens genomgångsfilmer finns…
Köp här

Isbn: 9789140682383

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647276

Utgivningsår: 20070615

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
OBS! Under sommaren uppdateras Prima Formula 4 Interaktiv bok I nya Prima Formula 4 Interaktiv elevbok behålls den matematiska nivån, men språket har förenklats och innehållet har utvecklats. Nya bildspel med diskussionsfrågor ger eleverna förförståelse för kapitlet och läraren uppfattning om vad eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140689580

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström, Ann Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning. Prima Formula 4 lärarwebb är ditt digitala lärarmaterial. Här finns ett unikt lärarstöd med kommentarer till alla elevuppgifter, förslag på reflektionsfrågor till…
Köp här

Isbn: 9789140673930

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och de självrättande…
Köp här

Isbn: 9789140682390

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1 Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och…
Köp här

Isbn: 9789140646156

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Innehåll och uppläggI Prima Formula 5 Interaktiv elevbok startar eleven varje kapitel med att se vilka mål som ska nås. Med teorifilmer och konkreta aktiviteter får eleven hållbar förståelse. Efter “vanliga” uppgifter kommer “Träna mer”-uppgifter. Det är färdighetsträning som är…
Köp här

Isbn: 9789140689603

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström, Kristina Sörensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning. Prima Formula 6 lärarwebb är ditt digitala lärarmaterial. Här finns ett unikt lärarstöd med kommentarer till alla elevuppgifter, förslag på reflektionsfrågor till…
Köp här

Isbn: 9789140678539

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Sjöström, Jacob Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning. Prima Formula 6 består av elevbok, lärarwebb och elevwebb. Med Prima Formula 6 blir du klar med grundkursen före jul. Efter det testas dina kunskaper inför de nationella…
Köp här

Isbn: 9789140693587

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC