Bläddra
Sökresultat för Prins Eugens Waldemarsudde... Rensa filter?

av: Margaretha Rossholm Lagerlöf, Tomas Björk, Johan Lundberg, Leena Ahtola-Moorhouse, Dace Lamberga, Daniel Prytz, Karin Sidén

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Utställningskataloger och konstsamlingar
Symbolismen var en internationell konstriktning som fokuserade på den inre, osynliga världen. Konstnärerna hämtade inspiration från det undermedvetna, mystik, minnen, drömmar, känslor och stämningar. I den här boken, som utkommer i samband med den omfattande utställningen Symbolism och dekadens på Prins Eugens…
Köp här

Isbn: 9789186265250

Utgivningsår: 20150919

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Anna Meister, Torsten Gunnarsson, Vibeke Röstorp, Lars Jonsson

Kategorier: Djur och natur i konsten (stilleben, landskap, marinmålningar) Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Utställningskataloger och konstsamlingar
Friluftsmåleriet är den konstriktning som fullt ut har studerat ljus och atmosfär genom en konstnärlig praktik baserad på receptivitet, seende och studier i det fria direkt inför motiven. Denna rikt illustrerade katalog, som tillkommit i samband med Waldemarsuddes omfattande utställning Ljusets magi. Friluftsmåleri…
Köp här

Isbn: 9789186265274

Utgivningsår: 20160213

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst
Annika Ekdahl – Vävda bildvärldar I storslagna bilvdävar ger Annika Ekdahl (f 1955), en av Nordens främsta textilkonstnärer, liv åt en historisk textil genre. I en avancerad senmedeltida gobelängteknik avbildar hon motiv från samtiden. Denna rikt illustrerade bok har tillkommit i anslutning till den första…
Köp här

Isbn: 9789186265359

Utgivningsår: 20171014

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Anna Meister

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Konst Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser
När prins Eugens (1865-1947) testamenterade Waldemarsudde till svenska staten 1947, var ett av de främsta villkoren att det vackra allkonstverket skulle förvaltas som en levande kulturbild. Idag är Prins Eugens Waldemarsudde ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer med sina omkring 440 000 besökare årligen. I denna…
Köp här

Isbn: 9789186265472

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst
Silent Beauty explores the interplay of influences between Finland, Sweden and Japan in the 20th century. Offering a new perspective on visual art research, the book discusses paintings and graphic art in parallel with ceramics, textiles and architecture. In the late 19th century, East Asian aesthetic values found…
Köp här

Isbn: 9789527067840

Utgivningsår: 20190625

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst
Ett betraktande av Björn Wessmans måleri kan liknas vid upplevelsen av klingande musik. För Björn Wessmans måleri är klangrikt, koloristiskt stämt och utfört med ett inkännande visuell intonation. Hans måleri från senare tid är ofta koloristiskt högt uppdrivet med vibrerande, intensiva färger som talar sitt alldeles…
Köp här

Isbn: 9789186265441

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Mixiprint

Mediatyp: BB

av: Ingela Lind, Sara Broos

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Utställningskataloger och konstsamlingar
Karin Broos är en av de mest uppmärksammade svenska konstnärerna i vår tid. Hennes fotorealistiska verk med till synes vardagliga motiv skapar en allmängiltig känsla av melankoli och vemod. Det är en kvinnovärld, ofta hämtad från den egna familjen och hemmet i Värmland, som Karin Broos skildrar med djup inlevelse. I…
Köp här

Isbn: 9789186265267

Utgivningsår: 20151010

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186265373

Utgivningsår: 20180303

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Anna Meister

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Konst Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser
Waldemarsudde, med sina omkring 440 000 besökare årligen, är ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer. Denna publikation är den första att ges ut om Waldemarsudde på både svenska och engelska. När prins Eugen (1865 1947) donerade Waldemarsudde till svenska staten 1947, var ett av de främsta villkoren att det vackra…
Köp här

Isbn: 9789187543302

Utgivningsår: 20191127

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

av: Alison Smith (red.), Knut Ljøgodt (red.), Karin Sidén (red.), Line Daatland (red.)

Kategorier: Konst
Edward Burne-Jones (1833 – 1898) var under sin samtid en av var under sin samtid en av Englands mest uppmärksammade och hyllade konstnärer, både nationellt och internationellt. Hans mångbottnade konstnärskap inkluderade arbeten inom ett stort antal genrer och tekniker alltifrån måleri, teckningskonst, grafik,…
Köp här

Isbn: 9789186265458

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print, Olofström 2019

Mediatyp: BB

av: Marina Rydberg

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
“Loggian är en stenlagd sittplats med fantastisk utsikt En tidig vårdag kan man se människor sitta här i tröjärmarna och lapa sol eller läsa. Under hela sommaren står våra orangeriväxter på terrassen och ger en känsla av Medelhavet. Äldst bland dem är fikonträdet som har funnits på Waldemarsudde sedan prinsens…
Köp här

Isbn: 9789113041599

Utgivningsår: 20140508

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Einar Hylander, Elsebeth Welander-Berggren, Beate Sydhoff, Asta Bolin

“En människas liv böjar med ett rum. Det första är moderns kropp. Sedan får rummet också ett ansikte. Men ibland händer det att en konstnär skapar dess linjer och karaktär. Einar Hylander har startat där. Med att bygga upp det ursprung kreativiteten kräver som avstamp. Ingen skapar ju något utan att ha någon form…
Köp här

Isbn: 9789188040954

Utgivningsår: 20080119

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BC

av: Karin Sidén, Anna Meister

Kategorier: Konst
När prins Eugens (1865-1947) testamenterade Waldemarsudde till svenska staten 1947, var ett av de främsta villkoren att det vackra allkonstverket skulle förvaltas som en levande kulturbild. Idag är Prins Eugens Waldemarsudde ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer med sina omkring 440 000 besökare årligen. I denna…
Köp här

Isbn: 9789186265472

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Anne-Marie Leander Touati, Johan Flemberg

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789171008428

Utgivningsår: 20120208

Utgivare: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BC

av: Jim Dine, James Rosenquist, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Roy Lichtenstein

“Samlandet är i sig självt en intressant företeelse. En samling kan uppkomma av många olika anledningar och byggas upp på ett stort antal sätt; tematiskt, tekniskt, geografiskt, kategoriskt etc. eller helt utan urskiljning. Det är själva samlandet som för vissa samlare är det viktiga – inte artefakten.…
Köp här

Isbn: 9789188040947

Utgivningsår: 20070915

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst
“Varje människa har sitt eget inre rum, sitt revir. Även tystnaden har sitt revir. Att behålla kontrollen över det högst personliga egna inre rummet kan vara en grundläggande förutsättning för skapande, och för kreativitet” Ur Några inledande ord om Nils Gunnar Zanders konstnärskap av Karin Sidén
Köp här

Isbn: 9789186265236

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Elanders Fälth&Hässlers

Mediatyp: BC

av: Karin Sidén (red.)

Kategorier: Konst
Sedan sin examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993 har Meta Isæus-Berlin (f. 1963) blivit en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. I Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska. Med en mästerlig kontroll över konstformen installationskonst har hennes verk…
Köp här

Isbn: 9789186265465

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Göteborgs Tryckeriet

Mediatyp: BB

av: Anna Meister (red.), Karin Sidén (red.)

Kategorier: Konst
Den konst som brukar kallas salongsmåleri tillkom under det sena 1800-talet och utmärks av tekniskt briljanta, berättande och historiskt tillbakablickande verk med motiv hämtade från klassisk mytologi, historia, Bibeln, litteratur och dramatik. Denna på sin tid så uppskattade bildvärld, med svenska företrädare som…
Köp här

Isbn: 9789186265298

Utgivningsår: 20160220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Hans Henrik Brummer

Kategorier: Konst
Om en bildvärld i upplösning – ordning och kaos – genom olika tidsepoker. Författaren skildrar konstverk som beskriver detta, alltifrån den franska 1600-talskonstnären François Nomér med hans arkitekturmålningar, den italienske 1700-talsgrafikern Giovanni Vattista Piranesi till den nutida svenske konstnären…
Köp här

Isbn: 9789188040879

Utgivningsår: 20060220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Cilla Robach, Inger Wästberg

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Smyckeskonst, konstsmide och ädelstenar
Utställningen Transformations visar samtida svensk smyckekonst. Den lyfter fram sex sinsemellan mycket olika konstnärskap. Vi får se verk av Tobias Alm, Sara Borgegård Älgå, Hanna Hedman, Catarina Hällzon, Agnes Larsson och Märta Mattsson. Samtliga konstnärer är representerade i Nationalmuseums samlingar.
Köp här

Isbn: 9789171008701

Utgivningsår: 20170516

Utgivare: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BC

av: Karin Sidén, Anna Meister

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Konst Konst: allmänt Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser
Prince Eugen s Waldemarsudde, with around 440 000 visitors yearly, is one of Sweden s most visited art museums. This book is the first publication about Waldemarsudde available in both a Swedish and an English edition. When Prince Eugen bequeathed Waldemarsudde to the Swedish state in 1947, one of the main conditions…
Köp här

Isbn: 9789187543562

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing, Prins Eugens Waldemarsudde Ett Allkonstverk

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Catrin Lundeberg

Kategorier: Konst
Joan Mirós personliga bildspråk, fritt från estetiska konventioner och fyllt av visuell poesi, är ämnet för denna rikt illustrerade publikation. I bokens artiklar beskriver ett antal spanska och svenska experter hur Miró inspirerades av vardagliga objekt i sitt skapande av skulptur, måleri, teckningskonst och textila…
Köp här

Isbn: 9789186265311

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde/Fundació Joan Miró, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Hans Henrik Brummer (red.), Christina Wistman

Kategorier: Konst
Innehåll MINNET AV ETT LANDSKAP 1.Arvprins 2.Familjeband 3.Bildningsgång 4.Husaren 5.Konst&Paragrafer 6.Ljuset från norr 7.Ögonblick av koncentration 8.Vid vattnet KRONOLOGI Kronologi KATALOG Oljemålningar,gouacher,teckningar Monumentala arbeten, skisser och kartonger Konsthantverk Övriga…
Köp här

Isbn: 9789188040848

Utgivningsår: 20060220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171005830

Utgivningsår: 19990523

Utgivare: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Hans Henrik Brummer

…en inträngande och facinerande bild av Ernst Josephson, en av Sveriges mest framstående och mångfacetterade konstnärer genom tiderna. Boken publiceras i samband med 150-årsminnet av konstnärens födelse, ett jubileum som Waldemarsudde högtidlighöll genom att anordna en av de mest omfattande utställningar som någonsin…
Köp här

Isbn: 9789188040619

Utgivningsår: 20011012

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Anna Meister (red.), Karin Sidén (red.)

Kategorier: Konst
Form och färg André Lhote och svensk kubism I denna praktfulla publikation möter vi ett rikt och omfattande persongalleri av svenska modernister men vi får också ta del av den franske målaren, teoretikern och läraren André Lhote (1885-1962) och hans tankar om konst och pedagogik. André Lhote hade ett stort inflytande…
Köp här

Isbn: 9789186265342

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Denna bok utges i samband med den stora Richard Bergh-utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde i april -02. Som radikal konstnär tillhörde Richard Bergh de Parisbaserade opponenterna som på 1880-talet förberedde revolten mot Konstakademien 1885. Det stora genombrottet kom i samband med Världsutställningen i Paris…
Köp här

Isbn: 9789188040657

Utgivningsår: 20020220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Anne Dahlström, Margareta Gynning, Per Hedström, Carl-Johan Olsson, Andreas Nilsson, John Peter Nilsson, Eva-Lena Bengtsson

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Isbn: 9789171008626

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BC

av:

InnehållMINNET AV ETT LANDSKAP1.Arvprins2.Familjeband3.Bildningsgång4.Husaren5.Konst&Paragrafer6.Ljuset från norr7.Ögonblick av koncentration8.Vid vattnetKRONOLOGIKronologiKATALOGOljemålningar,gouacher,teckningarMonumentala arbeten, skisser och kartongerKonsthantverkÖvriga…
Köp här

Isbn: 9789188040633

Utgivningsår: 19980605

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Christina G. Wistman, Annika Gunnarsson, Åsa Cavalli-Björkman, Jessica Sjöholm Skrubbe, Anna Meister

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Särskilda konstnärer Skulptur Utställningskataloger och konstsamlingar
Per Hasselberg var en av Sveriges ledande skulptörer vid 1800-talets slut främst känd för sina sensuella skulpturer, ofta kvinnofigurer. Hans verk är nu aktuella i boken Per Hasselberg som utkom i samband med en stor retrospektiv utställning på Prins Eugens Waldemarsudde. Få skulptörer i vårt land har som Per…
Köp här

Isbn: 9789186265014

Utgivningsår: 20100220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde i samarbete med Bokförlaget Arena/Åmells Art Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Publikationen Stilla skönhet ger en bild av interaktionen mellan Finland, Sverige och Japan på 1900-talet. Boken bjuder på en ny synvinkel på forskningen inom bildkonsten. Fokus ligger på målningar och grafiska arbeten parallellt med keramik, textilkonst och arkitektur. Redan i slutet av 1800-talet vann de östasiatiska…
Köp här

Isbn: 9789527067833

Utgivningsår: 20190416

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Börje Magnusson

Kategorier: Konst Konstformer Målarkonst
While the Nationalmuseum’s collection of drawings makes up the bulk of the material in this catalogue, drawings from ten other museums, libraries and archives are also included. As in previous volumes, the drawings are ordered by century. The majority are 17th-century works. Only around twenty drawings are from…
Köp här

Isbn: 9789171008749

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Hans Henrik Brummer, Tomas Björk, Magdalena Gram, Per Hedström, Anna Meister

Här lyfts ett konstnärskap fram som länge väntat på sin tur. Nils Kreuger (1858-1930) var, tillsammans med generationskollegor som karl Nordström, Richard Bergh, Christian Eriksson och Eugéne Jansson, en ledande gestalt i samtiden. Inte minst gällde detta engagemanget i Konstnärsförbundet. Tyngdpunkten i boken ligger…
Köp här

Isbn: 9789188040763

Utgivningsår: 20040917

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde och Carlssons förlag

Mediatyp: BB

av: Lisette Vind Ebbesen, Karin Sidén

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Utställningskataloger och konstsamlingar
Skagen – ljuset, havet, luften, sanden, vinden, landskapet, oändligheten. Men också konsten och konstnärerna och det storslagna, älskade måleriet. »För etthundrafemtio år sedan kom ett flertal konstnärer att samlas i det lilla fiskarsamhället Skagen på norra Jylland. Det nordiska ljuset över hav och vidsträckta…
Köp här

Isbn: 9789186265137

Utgivningsår: 20130421

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Carlssons Bokförlag och Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Hans Henrik Brummer

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Utställningskataloger och konstsamlingar
Kleopatra blir Ariadne – identitet och förvandling är en rik konst- och idéhistorisk skildring. Läsaren får följa med på en lika innehållsdiger som stimulerande resa genom den västerländska kulturen under åtskilliga sekler. I fokus står en av konsthistoriens stora ikoner: Ariadne. Denna antika marmorskulptur…
Köp här

Isbn: 9789172035737

Utgivningsår: 20030421

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: , Ulf Linde, Richard Bergh, Maria Görts, Leif Nylén, Birgitta Rapp, Tomas Björk, Hans Henrik Brummer

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
“I sin konstnärsgeneration intog Richard Bergh en särställning. Även om han skulle sluta sitt liv som överintendent På Nationalmuseum hade han valt en social roll utan institutionella bindningar. Men han var mer än en “fri” konstnär hänvisad till konstmarknadens yttre villkor. I centrum för hans…
Köp här

Isbn: 9789172034778

Utgivningsår: 20020423

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde och Carlssons förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Holm

Författaren Harry Martinson, född 1904, umgicks hellre med bildkonstnärer än med skrivande kolleger. Särskilt nära kom han Sven X-et Erixson, Bror Hjort, Ragnar Sandberg och i synnerhet den sårbare Inge Schiöler, alla betydande målare och vänner till Martinsson. “Hos bildkonstnärerna finnsnågot av hantverkets…
Köp här

Isbn: 9789188040770

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Konst: teman och motiv Möbeldesign Särskilda formgivare Utställningskataloger och konstsamlingar
“Carl Malmsten (1988–1972) framstår som en av de verkligt centrala gestalterna i den svenska möbelformgivningens historia. Hans formsäkerhet, förmåga att förena tradition med innovation och en omfattande pedagogisk gärning har satt omistliga spår inom både svensk möbeldesign och inredningsarkitektur. Malmstens…
Köp här

Isbn: 9789186265144

Utgivningsår: 20130421

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Carlssons, Mixi Print

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Anna Meister

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Konst Konst: allmänt Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser
When Prince Eugen (1865–1947) bequeathed Waldemarsudde to the Swedish state in 1947, one of the main conditions was that the beautiful total artwork should be administered as a vital cultural image. Today, Prince Eugen’s Waldemarsudde, with around 440,000 visitors yearly, is one of Sweden’s most visited art museums. In…
Köp här

Isbn: 9789186265489

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Karin Sidén, Max Book, Douglas Feuk, Sven-Olov Wallenstein, Kristoffer Arvidsson

Kategorier: Konst
Konstnären Max Book fick sitt definitiva genombrott i mitten av 1980-talet. Nu är han tillbaka i stort fomat i Stockholm. I denna rikt illustrerade bok, som tillkommit i samband med Waldemarsuddes stora utställning Mata Hare, medverkar konstnären själv men även författaren Douglas Feuk, filosofen Sven-Olov Wallenstein…
Köp här

Isbn: 9789186265281

Utgivningsår: 20160220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens Waldemarsudde, Mixi print

Mediatyp: BB