Bläddra
Sökresultat för Ulf Olsson... Rensa filter?

av: Ulf Olsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Statistics for Life Science is a series of two books in statistics for students majoring in the life sciences. The emphasis is on methods for drawing conclusions from biological data. Most of the examples and exercises use real data from published research. Analyses are illustrated with printouts from the SAS and…
Köp här

Isbn: 9789144071497

Utgivningsår: 20111031

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulla Engstrand, Ulf Olsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Efter en kort repetition av metoder för statistisk inferens diskuteras principerna för planering av försök. Replikation, blockning och randomisering, och hur dessa principer kan användas i olika typer av försök tas upp. Dimensionering av försök behandlas också. Vidare behandlas variansanalys i olika situationer:…
Köp här

Isbn: 9789144030258

Utgivningsår: 20030605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173532167

Utgivningsår: 20071210

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144041551

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Studentlitteratur Ab

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
August Strindbergs sena verk skapas av sticket från “motsägelsens tagg”. Och för att hela tiden kunna säga emot och tala annorlunda, experimenterar Strindberg med skrivandet: mästerverk som kammarspelen blandas med nonsenspoesi och absurditeter, med utrop och utfall. Ständigt skriver han listor, inventerar,…
Köp här

Isbn: 9789198514964

Utgivningsår: 20191213

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Thomas S Popkewitz, Kenneth Petersson, Ulf Olsson

This book honors and is in memorial to Kenneth Hultqvist who helped initiate the broader research project to which this volume contributes. This book examines changes in the politics of knowledge in modern social life. The contributors provide important interventions in contemporary discussions about power, change,…
Köp här

Isbn: 9789176566237

Utgivningsår: 20060922

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Kjellander, Lars Larsson, Andreas Leandoer, Ulf Olsson, Jevgenij Sjilovskij

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789197589475

Utgivningsår: 20070620

Utgivare: Leandoer & Co Förlag KB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198331332

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Thot förlag

Mediatyp: BC

av: Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Andreas Bergh, Annika Bergviken Rensfeldt, Maria Blomgren, Susanne Dodillet, Rita Foss Lindblad, Michael Hansen, Martin Harling, Ingrid Henning Loeb, Elsi-Brith Jodal, John Benedicto Krejsler, Karin Lumsden Wass, Ulf Lundström, Ulf Olsson, Kenneth Petersson, Daniel Pettersson, Olof Reichenberg, Caroline Runesdotter, Linda Rönnberg, Pia Skott, Caroline Waks, Gun-Britt Wärvik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Att analysera makt och inflytande är viktigt för att förstå utbildningens villkor och uppgifter i samhället. Med hjälp av sådana analyser kan man förklara varför pedagogiska verksamheter ser ut som de gör och vad som ligger bakom framgångar och misslyckanden. Det är särskilt viktigt att visa på de situationer där…
Köp här

Isbn: 9789144076836

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Cullhed, Ingrid Elam, Ingemar Haag, Boel Hackman, Lisbeth Larsson, Dan Landmark, Christian Lenemark, Arne Melberg, Ulf Olsson, Cristine Sarrimo, Maria Wahlström, Boel Westin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Intresset för självframställning är stort i vår samtid. Jaget iscensätts i bekännelselitteratur, biografier och bloggar, på Facebook och på Twitter och medialiseras i allt större utsträckning. Jag är den jag är – Från bekännelser till bloggar samlar tolv artiklar som ur skilda perspektiv diskuterar centrala frågor för…
Köp här

Isbn: 9789172473959

Utgivningsår: 20151031

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188595942

Utgivningsår: 20011201

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198523836

Utgivningsår: 20210731

Utgivare: Thot förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Generalized Linear Models is a very general class of statistical models that includes many commonly used models as special cases. For example the class of General Linear Models (GLM:s) that includes linear regression, analysis of variance and analysis of covariance, is a special case of GLIM:s. GLIM:s also include…
Köp här

Isbn: 9789144031415

Utgivningsår: 20020814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Ulf Olsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Professor Ulf Olsson har tidigare skrivit en biografi över Marcus Wallenberg (1899 – 1982). Nu återkommer han med en levnadsteckning över Knut Agathon Wallenberg, skaparen av den unika Wallenbergtraditionen i svensk historia. K A Wallenberg satte Enskilda Banken på fötter och gjorde sig själv till dominerande…
Köp här

Isbn: 9789173531368

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Ulf Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Invändningar: kasta om bokstäverna i våra vanliga ord och se vilka nya betydelser som uppstår. Då hörs kanske i telefonen Strindbergs spöklika röst, eller ljuder en saxofon spelad av en torterad musiker. I dessa essäer talar Selma Lagerlöf om betydelsens svarta hål, brevbäraren blir litteraturens räddare, Miles Davis…
Köp här

Isbn: 9789171397614

Utgivningsår: 20070828

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Gertrud Wallenberg (18951983) tillhörde bankfamiljen och fick en skyddad uppväxt med syftet att hon skulle bli ståndsmässigt gift. Hennes val föll på en österrikisk greve, men äktenskapet blev olyckligt och makarna separerade. Gertrud blev sedan en firad skönhet i Paris och på Rivieran. I slutet av kriget träffade hon…
Köp här

Isbn: 9789173537049

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Ulf Olsson, Jan-Eric Englund, Ulla Engstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Tyngdpunkten i denna bok ligger på metoder att dra slutsatser från biologiska data. Efter en introduktion till beskrivande statistik, sannolikhetslära och fördelningar behandlas konfidensintervall och hypotesprövning i olika situationer. Fallen med ett eller två stickprov behandlas utförligt. Boken tar också upp analys…
Köp här

Isbn: 9789144045771

Utgivningsår: 20050802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Statistics for Life Science is a series of two books in statistics for students majoring in the life sciences. The emphasis is on methods for drawing conclusions from biological data. Most of the examples and exercises use real data from published research. Analyses are illustrated with printouts from the SAS and…
Köp här

Isbn: 9789144071480

Utgivningsår: 20110923

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jörgen Lindh, Stefan Hrastinski, Christina Keller, Marie Mörndal, Linda Reneland-Forsman, Anders D Olofsson, Ola Lindberg, Elisabeth Saalman, Eva Rydberg Fåhræus, Agneta Hult, Monica Liljeström, Jimmy Jaldemark, Olle Bälter, Johan Thorbiörnson, Ulf Olsson, Fredrik Andersson, Tanvir Kawnine, Anneli Edman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Undervisning och lärande via nätet har blivit ett vanligt inslag inom olika utbildningstyper. I Mer om nätbaserad utbildning delar författarna med sig av sina erfarenheter och aktuella forskningsresultat för att skapa fördjupad förståelse av vad undervisning och lärande via nätet kan vara. Kapitlen går bland annat in…
Köp här

Isbn: 9789144068060

Utgivningsår: 20110511

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker
“(K)ritiklitteratur när den är som bäst – en intervention med tanke och lidelse.” (Mikael van Reis, GP) I text efter text ställer språkmaskinen Norén frågan om vad det är att vara människa i vår tid, i vår värld, i det “sinnessjuka ägandesamhället”. Ulf Olsson läser en politisk Lars Norén,…
Köp här

Isbn: 9789186133405

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187483004

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789119192813

Utgivningsår: 19920326

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172038547

Utgivningsår: 19990501

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Tony trampar omkring i ett maniskt skov. Tankar blandas med bilder blandas med radioknaster och loopar av skitlåtar. Han far hit och dit och stöter ihop med en massa människor, verkliga och overkliga. Han har ett viktigt uppdrag men minns inte riktigt vad det är. Han behöver pengar, mycket pengar. Så mycket minns han.…
Köp här

Isbn: 9789198331363

Utgivningsår: 20181026

Utgivare: Thot förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Svederberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg, Birgitta Forsman, Birgit Hansson, Rolf Lander, Kerstin Liljedahl, Per-Erik Liss, Ewy Olander, Ulf Olsson, Jane Springett, Anita Wester

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt grundade tänkande och handlande. Faktorer som påverkar hälsan kan inte betraktas som ting som vi förmedlar kunskaper om, utan måste ses som meningsbärande och betydelsefulla delar i människors liv och historia.Med…
Köp här

Isbn: 9789144015422

Utgivningsår: 20010812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC