Bläddra
Sökresultat för Umeå Universitet... Rensa filter?

av: Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert

“Det pedagogiska arbetet ställer idag allt större krav på den enskilde läraren. Nya uppgifter och mer ansvar för barn och ungdomar i samhället har lagts på skolan och lärarna. En målstyrd skola kräver lärare som kan tolka centala styrdokument, formulera mål för arbetet och arbeta i arbetslag. Förändringar av…
Köp här

Isbn: 9789197558419

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Fundo Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Lundström

Kategorier: Språk och lingvistik
I boken följs samtliga byar och hemman i Skellefteå gamla socken under åren 1539-1650. Boken behandlar ett område i Västerbottens län som omfattas av Skellefteå och Norsjö kommuner utom Burtrasks och Lövångers församlingar. Här finns ägare och andra personer på de olika enheterna angivna samt uppgifter om flyttningar,…
Köp här

Isbn: 9789188466600

Utgivningsår: 20040420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188466327

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BB

av: Parvin Gheitasi

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to…
Köp här

Isbn: 9789176016886

Utgivningsår: 20170519

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466150

Utgivningsår: 19980420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Daniel Lindmark

Kategorier: Språk och lingvistik
Swedish education before the era of compulsory schooling provides a fascinating panorama of different actors, objectives and curricula. In the latter part of the 17th century, primary and secondary education were organised in two distinct systems. The state-supported Latin school system prepared students from higher…
Köp här

Isbn: 9789188466617

Utgivningsår: 20040420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466730

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173053457

Utgivningsår: 20020208

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Kjell-Arne Brändström

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789171918499

Utgivningsår: 20000420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172640917

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Ingela Valfridsson

Die Frage nach der Bedeutung des expliziten Wissens für das erfolgreiche Fremdsprachenlernen wird in dieser Arbeit aus einer neuen Perspektive betrachtet. Hier wird die etwaige Korrelation zwischen Vorstellungen von grundlegenden grammatischen Begriffen und der Fähigkeit, korrekte Sätze zu produzieren, fokussiert. Die…
Köp här

Isbn: 9789172647909

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466594

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Susanne Haugen, Lars-Erik Edlund

Köp här

Isbn: 9789188466716

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Patrik Lantto

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
År 1885 utnämndes den första lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mellan bofasta och renskötare, men blev i själva verket det första steget mot bildandet av en ny myndighet, lappväsendet. Den fick ansvar för samefrågor och skulle existera ända fram till…
Köp här

Isbn: 9789174593044

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BC

av: Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth, Lennart Pettersson

Köp här

Isbn: 9789172649644

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466105

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Malin Isaksson

Quelle image de l’adolescente trouve-t-on dans le roman français contemporain « à la première personne » ? Dans Adolescentes abandonnées, une trantaine de romans écrits entre 1950 et 1999 sont lus dans une perspective genre. L’étude thématique révèle un univers romanesque assez sombre pour les jeunes…
Köp här

Isbn: 9789173057493

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Sergej Ivanov

Kategorier: Språk och lingvistik
This study examines conceptions of criticality and its instruction in the History learning environment in Sweden, Russia, and Australia as evidenced in one sample upper secondary class in each country. Transnational findings from an analysis of educational policy documents, teacher and student interview data, together…
Köp här

Isbn: 9789176015865

Utgivningsår: 20160207

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Phebe Fjellström

Kategorier: Språk och lingvistik
När ängssyresoppan ställs på kungens festbord, påminner den oss om det traditionella samiska kosthållet. När en delikat åkerbärsmousse står på Nobelmenyn, erinrar man sig Norrbottens åkerbär som åts med tjock grädde. I nybyggarhemmen i norr stod i äldre tider orre, tjäder och ripa på bordet – man åt ibland…
Köp här

Isbn: 9789188466457

Utgivningsår: 20020420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173058759

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Yvonne Knospe

Learning to write in a third language is demanding and according to the European Commission (2012) often unsuccessful in the European context. This thesis shows that a teaching approach incorporating writing strategies and metacognitive reflections helps upper secondary students to master this challenge. The foreign…
Köp här

Isbn: 9789176016961

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Per Ambrosiani

The present volume includes seven articles by Swedish Slavists presented at the Fourteenth International Congress of Slavists, which was held in Ohrid, Macedonia, in September 2008. The articles cover the following topics: Russian historical parish names, Hunno-Bulgarian loanwords in the Slavic languages, linguistic…
Köp här

Isbn: 9789172648142

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466723

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Peter Sköld, Krister Stoor

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Forskning inom en rad ämnesområden har utmärkta möjligheter att bistå det samiska samhället i strävan mot en positivoch hållbar utveckling. Den kunskapsgrund som finns idag har åtskilliga luckor att täta. Därför är det viktigt att forskningen behandlar frågor av stor betydelse. Ett område som från samiskt håll har…
Köp här

Isbn: 9789174594973

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188466037

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466112

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173052269

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Kristina Sehlin MacNeil

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Ursprungsbefolkningar
Denna etnologiska avhandling av Kristina Sehlin MacNeil är en internationell jämförelse som belyser konfliktsituationer och asymmetriska maktrelationer orsakade av extraktivism på urfolks marker. Sehlin MacNeil jämför och kontrasterar två fallstudier som utförts med Laevas cearru (sameby) i Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789176016572

Utgivningsår: 20170820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik
Swedish colonialism had considerable breadth in both time and space. This book examines the educational measures that were taken in three major areas of Swedish colonial interest: New Sweden in the Delaware Valley in North America (1638-1773), Saint-Barthélemy in the Caribbean (1784-1878), and Sápmi, the Saami area in…
Köp här

Isbn: 9789188466389

Utgivningsår: 20000420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466464

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: María Denis Esquivel Sánchez

La actitud lingüística y cultural de los hispanohablantes en el contexto sueco se ve influido tanto por la cultura y sociedad sueca como por la intercomunicación entre los hablantes de las diferentes variedades del idioma español, dando origen a un idioma más globalisado. Se han realizado dos fases de estudio, la…
Köp här

Isbn: 9789173059220

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Under de senaste decennierna har genomgripande samhälleliga och politiska förändringar inom många områden ägt rum. Ett sådant område är familjen som social, ekonomisk och instrumentell institution. Familjens villkor har radikalt förändrats i takt med att antalet skilsmässor har ökat och olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789176019740

Utgivningsår: 20190627

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172648524

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Den här boken handlar mest om språkliga gränser men även om verklighetens. Den samlar tretton studier av nu verksamma eller tidigare medarbetare inom språkinstitutionen vid Umeå universitet. Här finner du studier av ord, namn och berättelser, studier som behandlar vad vi gör när vi använder språk – det kan vara i…
Köp här

Isbn: 9789188466785

Utgivningsår: 20120903

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Peter Sköld

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Artiklarna i Vid foten av fjället berör två tematiska områden som är mycket angelägna för det samiska samhället. Det handlar om rättigheter och kunskapsöverföring. Idag tvingas rennäringen att ändra sin verksamhet i takt med att externa krafter i form av jord- och skogsbruk, gruvnäring, vind- och vattenkraft,…
Köp här

Isbn: 9789174594980

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188466051

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Bertil Marklund

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188466211

Utgivningsår: 19990420

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173052498

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Moa Matthis

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
This study explores the marketability of Isak Dinesen’s Seven Gothic Tales, published in the US in 1934. The term marketability is used to refer to the book as a potentially desirable object for sale on the market, promoted by the Book-of-the-Month-Club. It is also used to refer to Seven Gothic Tales as a…
Köp här

Isbn: 9789176010136

Utgivningsår: 20140506

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157660671

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC