Bläddra

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Köp här
Bedömning är en viktig del av de skolerfarenheter vi bär med oss. Men bedömning av kunskap och kompetens och resultatet av dessa bedömningar är även av fundamentalt intresse för arbetslivet. Bedömning har från att vara något nästan odiskutabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste problematiseras. Med en allt närmare koppling mellan skola och arbetsliv blir bedömning av yrkesrelaterat kunnande en angelägen fråga för båda parter att diskutera.

Läs mer
Författarna har fokuserat bedömning av yrkesrelevant kunnande och kompetens. Följande frågor tas upp:
- På vilka sätt har samhällsutvecklingen förändrat kompetensbegreppets innebörd?
- Vilka syften har bedömning av yrkesrelaterat kunnande internationellt?
- Vad och hur bedöms yrkesrelaterat kunnande internationellt?
- Vilka bedömningstraditioner finns i arbetslivet och hur ser de ut i den gymnasiala utbildningen?
- En provbank för program med yrkesämnen, vad kan den innehålla?
Författarna lyfter särskilt fram hur viktiga begreppen autenticitet och synlighet är i den yrkesrelaterade bedömningen och att dessa begrepp kan fungera som ledstjärnor för den framtida utvecklingen.
Boken vänder sig till lärare och studenter inom lärarutbildning, till gymnasielärare och till utbildningsansvariga inom företag.