Bläddra

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera stress Autism och Aspergers syndrom Barns hälsa Familj och hälsa Folkhälsa och personlig hälsa Grundskolan Gymnasieskolan Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Populärmedicin och hälsa Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Skolor
Köp här

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera stress Autism och Aspergers syndrom Barns hälsa Familj och hälsa Folkhälsa och personlig hälsa Grundskolan Gymnasieskolan Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Populärmedicin och hälsa Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Skolor
Köp här
Boken beskriver hur stress och psykisk ohälsa upplevs hos barn och unga med autismspektrumtillstånd. Här får du många exempel på konkreta lösningar i vardagen, med särskilt fokus på skolmiljön, en miljö där många unga befinner sig en stor del av vardagen. Barn och unga med autism möter fler hinder i vardagen än andra. En brist på balans mellan förmåga och krav, höga stressnivåer och för lite återhämtning ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Vad är det som stressar dem? Vad är annorlunda i sättet de upplever och bemästrar stress? Och det viktigaste: Hur kan vi hjälpa dem att hantera yttre påfrestningar och egna stressupplevelser? Långvarig stress utan återhämtning kan leda till depression och annan psykisk problematik. Boken hjälper dig att uppmärksamma dessa tecken och avgöra om ungdomen behöver söka läkarvård. Boken vänder sig till personal inom skolan, elevhälsan och andra verksamheter som arbetar med att stödja och vägleda ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, liksom till föräldrar och andra närstående. Observera att innehållet i denna bok är identiskt med föregående upplaga. Om författaren Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog med lång erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat inom ungdomspsykiatrin med inriktning mot neuropsykiatriska tillstånd. Hon är nu verksam som kurator inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhus, som föreläsare och handledare.