Bläddra

av:Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Här finns också fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett…
Köp här

Isbn: 9789177412861

Utgivningsår:20201218

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Peter Strang

Kategorier: Åldrandets psykologi Äldreomsorg Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- ochomsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.Läsaren får en beskrivning av hur de existentiella frågorna kan se ut i det vardagliga arbetet och…
Köp här

Isbn: 9789187345210

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity

Mediatyp: BB

av:Barbro Wadensten

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta efter. Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre.
Köp här

Isbn: 9789197651165

Utgivningsår:20100329

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av:Birgit Bergkvist

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I Min väg till fjärde åldern berättar Birgit Bergkvist om sin uppväxt på Stora Askö, om åren med småbarn och om hur hennes äventyrslusta tog henne ut i världen, till Island, Nigeria och med bil genom hela Europa. Hon skriver med värme och humor om åldrandets vedermödor och glädjen i att få vara aktiv även i den fjärde…
Köp här

Isbn: 9789174370577

Utgivningsår:20100526

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av:Nanne Hessel

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mitt i livet träder vi in i ett gränsland. Vi börjar märka att vi åldras. Ofta talar vi om åldrandet som någonting negativt och svårt. Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår vardag förändras. Vi kanske inte ska vara så rädda för den förändringen? Vi kanske kan hitta en öppenhet att möta det okända och kanske…
Köp här

Isbn: 9789189308695

Utgivningsår:20210525

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC

av:Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Var femte person över 65 år beräknas lida av psykisk ohälsa. Dit hör bland annat depression, ångesttillstånd, substansbrukssyndrom och psykossjukdomar. Men trots att så många äldre drabbas uppmärksammas denna ohälsa betydligt mindre än till exempel demenssjukdomar. Många får inte heller den vård och omsorg de…
Utgått

Isbn: 9789177411093

Utgivningsår:20180521

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kajsa Telander

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Plötsligt är man där. I sena ålderdomen. En belägenhet utan större svängrum, knapert med framtid. Ensamhet. Utsatthet. Även för de friskaste. Gilla läget. Den tid du har den har du. Du finns, du är levande och har möjligheter. Även om de är beskurna och inte så långsiktiga. Det är en annan värld, säkert bättre i många…
Köp här

Isbn: 9789185671823

Utgivningsår:20101015

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av:Camilla Lindholm

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad händer med de kognitiva och språkliga färdigheterna hos en individ med demens? Hur påverkas kommunikationen? Vad kan vårdpersonal och närstående göra för att bemöta och stödja vacklande samtal?Vad händer med de kognitiva och språkliga färdigheterna hos en individ med demens? Hur påverkas kommunikationen? Vad kan…
Köp här

Isbn: 9789147099214

Utgivningsår:20100331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marcus Priftis

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Åldrandets psykologi Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Människans tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Mognande och åldrande Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur hanterar du en 115-årig pappa som kräver att du vid 90 år fyllda tar tag i ditt liv? Hur många generationer får man plats med på en familjemiddag när de äldsta gästerna är 117 år? Tack vare medicinsk utveckling, smartare teknik och förbättrade levnadsvillkor kan vi idag rita om gamla tiders ålderstrappa. Vi lever…
Köp här

Isbn: 9789188725608

Utgivningsår:20200430

Utgivare: Southside Stories

Mediatyp: BB

av:Naomi Feil, Vicki Klerk-Rubin

Kategorier: Åldrandets psykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Validationsmetoden utvecklades av den amerikanska socialarbetarenNaomi Feil redan på 1970-talet. Målet var att hjälpa äldre desorienterade personer att uttrycka sig, känna sig respekterade och fortsätta att kommunicera, istället för att bli mer inneslutna i sig själva. Att validera (bekräfta), betyder enligt Naomi…
Köp här

Isbn: 9780692371589

Utgivningsår:20220427

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Susanne Rolfner Suvanto, Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Häftet ger en träffsäker återgivning av de stereotypa bilder vi har av äldre respektive personer med psykiska funktionshinder. Bilder som inte går att kombinera och som låser fast vårt tänkande. Det är hög tid att vi gör något åt våra fördomar! Ett gott bemötande är grunden i all omsorg och vård, framförallt i möten…
Köp här

Isbn: 9789170912504

Utgivningsår:20070502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC