Bläddra

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Den grekiske skalden Homeros ska ha skapat Odysséen – världslitteraturens största äventyr på 700-talet f.Kr. Den skimrande dikten om Odyssevs långa hemfärd efter trojanska krigets slut till sin ö Ithaka har inspirerat en mängd berättelser om strapatsrika resor, längtan och återvändande. Ingvar Björkeson är vår…
Köp här

Isbn: 9789127156081

Utgivningsår:20181020

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Gaius Julius Caesar

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Europas historia: romarriket Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi Sagor och epos
Julius Caesar, vid tiden prokonsul i provinserna Illyricum, Gallia Cis­alpina och Gallia Narbonensis, marscherar år 58 f. vt. tillsammans med sina legioner in i det fria Gallien. Före­vändningen är att hindra helvetiernas stundande folkvandring att ta vägen över romerskt land.  Kriget i Gallien är Caesars…
Köp här

Isbn: 9789185301249

Utgivningsår:20210315

Utgivare: Bokförlaget Augusti

Mediatyp: BB

av: , , , , , ,

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Europas historia: romarriket Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi Sagor och epos
Catilinas sammansvärjning 63 f. vt. blev en händelse som inte bara banade väg för Ciceros karriär utan också på ett brutalt sätt förebådade både Caesar och den romerska republikens fall.  De dramatiska händelserna föranledde Sallustius själv anhängare av Julius Caesar att skriva en bok på ämnet och de fick Cicero…
Köp här

Isbn: 9789185301331

Utgivningsår:20220928

Utgivare: Bokförlaget Augusti

Mediatyp: BB

av:Achilleus Tatios

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassiker Sagor och epos Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Achilleus Tatios av Alexandria var en grekisk författare under romartiden. Tatios levde troligen under 100-talet e.Kr. Han är känd för sitt enda bevarade arbete, den erotiskt romantiska Leukippe och Klitophon, som här således ges ut i en översättning till svenska för första gången av den förtjänstfulle och skicklige…
Köp här

Isbn: 9789173591577

Utgivningsår:20201016

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
NYÖVERSÄTTNING!!. Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. Men han var också filosof och förde – på grekiska, eftersom det var filosofins språk – en sorts filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk filosofi försökte bli klar över olika livsproblem. Själv­betraktelser liknar med sin blandning av panorerande…
Köp här

Isbn: 9789171736215

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Hans Gunnarson

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Att skapa den fulländade talaren och den goda människan Quintilianus är tillsammans med Cicero och Aristoteles de viktigaste personerna i retorikens historia. Quintilianus levde och verkade i Rom under det första århundradet efter Kristus. Ursprungligen advokat, fick han av kejsaren uppdraget att leda en retorikskola.…
Köp här

Isbn: 9789189063549

Utgivningsår:20210330

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Stephen Fry

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Ingen älskar och hatar, åtrår och bedrar, så fräckt och så storslaget som de grekiska gudarna. Och få kan levandegöra deras äventyr så skickligt som Stephen Fry. Med sin häpnadsväckande kunskap om den klassiska litteraturen, och med en värme och träffsäkerhet som gjort honom till en av Englands mest folkkära komiker,…
Utgått

Isbn: 9789100181970

Utgivningsår:20200407

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Den hyllade nyöversättningen av Aeneiden. Inget annat diktverk har som Aeneiden – berättelsen om hjälten Aeneas dramatiska öden efter flykten från det brinnande Troja – förmått fängsla eftervärlden, väcka beundran och ge impulser till annan konst. Ingvar Björkeson har gjort en modern och levande…
Köp här

Isbn: 9789127132863

Utgivningsår:20120528

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Stephen Fry

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Ingen älskar och hatar, åtrår och bedrar, så fräckt och så storslaget som de grekiska gudarna. Och få kan levandegöra deras äventyr så skickligt som Stephen Fry. Med sin häpnadsväckande kunskap om den klassiska litteraturen, och med en värme och träffsäkerhet som gjort honom till en av Englands mest folkkära komiker,…
Köp här

Isbn: 9789100187569

Utgivningsår:20210204

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Marcus Porcius Cato, Marcus Terentius Varro

Kategorier: Agronomi och lantbruk Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken kan ses som en pendang till Columellas lärobok ”Tolv böcker om lantbruk” som utgavs av akademien 2009, även den kompletterad med artiklar av nutida svenska forskare. Även denna nya bok har texter som beskriver livsmedlens användning och bevarande, kvinnans roll, djurläkekonst, teknik, djurskötsel,…
Köp här

Isbn: 9789186573461

Utgivningsår:20150422

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. I snart…
Köp här

Isbn: 9789187193255

Utgivningsår:20170605

Utgivare: Sjösala förlag AB

Mediatyp: BB

av: Homeros

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Den hyllade nyöversättningen av Ingvar Björkeson. Iliaden skrevs av Homeros på 700-talet f.Kr och behandlar ett kort avsnitt av det trojanska kriget. Vi får följa hur grekernas tappraste hjälte – Achillevs – ”på sin väg över det blodiga slagfältet kommer till insikt om den mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789127182240

Utgivningsår:20221214

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Homeros

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Ilion är en stad i staten Troja, där Priamos härskar. Dit har en grekisk här under ledning av Agamemnon kommit för att hämta tillbaka Helena, som Priamos son Paris har rövat bort från kung Menelaos – men också av realpolitiska skäl. Efter tio års belägring kommer en förändring i maktbalansen när Agamemnon väcker…
Köp här

Isbn: 9789180235389

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Homeros

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Den hyllade nyöversättningen av Odysséen. Den grekiske skalden Homeros ska ha skapat Odysséen – världslitteraturens största äventyr – på 700-talet f.Kr. Den skimrande dikten om Odyssevs långa hemfärd efter trojanska krigets slut till sin ö Ithaka har inspirerat en mängd berättelser om strapatsrika…
Köp här

Isbn: 9789127182257

Utgivningsår:20230107

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Aischylos

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk dramatik Sagor och epos
Aischylos Perserna, uruppförd 472 f.Kr, är den äldsta av alla bevarade grekiska tragedier och skildrar dramatisk samtidshistoria: persernas angrepp på Grekland knappt tio år tidigare, inklusive slaget vid Salamis 480. De flesta av åskådarna hade minnen av vad som framställdes på scenen, och många av dem hade…
Köp här

Isbn: 9789172476714

Utgivningsår:20220401

Utgivare: Ellerströms Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Kung Odyssevs har varit ute i krig. Nu längtar han hem, tillbaka till sin ö Itaka, sin fru och sin son. Odyssevs resa hem kommer vara i tio år och blir ett märkligt farofyllt äventyr. Läs om hur han lurar cyklopen, möter sin mamma i dödsriket, undkommer sirenernas sång och kämpar mot jättar och hemska monster. Odyssevs…
Köp här

Isbn: 9789170533891

Utgivningsår:20120319

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BH

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
NYÖVERSÄTTNING!! Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. Men han var också filosof och förde – på grekiska, eftersom det var filosofins språk – en sorts filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk filosofi försökte bli klar över olika livsproblem. Själv­betraktelser liknar med sin blandning av panorerande…
Köp här

Isbn: 9789171736673

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Marcus Aurelius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Under belägringen av Aquileia, omgiven av krigiska markomanner och kvader, började den romerske kejsaren Marcus Aurelius skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflexioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. I snart…
Köp här

Isbn: 9789187193729

Utgivningsår:20220519

Utgivare: Sjösala förlag

Mediatyp: BC

av:Li Österberg

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
Underjordens buttre härskare Hades vill inte veta av sin stora släkt av gudar och halvgudar, och än mindre bryr han sig om sina dödliga tillbedjare. Släkten ska hålla sig borta från hans rike, och de dödliga är välkomna först när de är vederbörligen döda. En av hans prästinnor har dock fräckheten att tränga sig på…
Köp här

Isbn: 9789170895753

Utgivningsår:20180430

Utgivare: Epix

Mediatyp: BB

av: Vergilius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Den hyllade nyöversättningen av Ingvar Björkeson. Inget annat diktverk har som Aeneiden – berättelsen om hjälten Aeneas dramatiska öden efter flykten från det brinnande Troja – förmått fängsla eftervärlden, väcka beundran och ge impulser till annan konst. Ingvar Björkeson har gjort en modern och…
Köp här

Isbn: 9789127183636

Utgivningsår:20230331

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få tänkare har varit så inflytelserika som Aristoteles. I detta ­klassiska verk formulerar Aristoteles grunderna till retoriken, teorier som i våra dagar är mer aktuella än någonsin. Nu finns ett av humanvetenskapernas viktigaste verk för första gången på svenska. Med insiktsfulla och klargörande noter tar…
Köp här

Isbn: 9789186093501

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Retorikförlaget AB

Mediatyp: BC

av:Marcus Tullius Cicero, Lucius Annaeus Seneca

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Denna bok rymmer två antika dialoger. Den första är Ciceros Om ödet i vilken Cicero diskuterar ödet som begrepp och för fram tanken att också den fria viljan är en aspekt av ödet. I princip avfärdar Cicero ställningstagandet att världen är deterministiskt inordnad. Människan kan själv verka för att bli framgångsrik. Om…
Köp här

Isbn: 9789185301478

Utgivningsår:20231201

Utgivare: Bokförlaget Augusti

Mediatyp: BC

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få tänkare har varit så inflytelserika som Aristoteles. I detta ­klassiska verk formulerar Aristoteles grunderna till retoriken, teorier som i våra dagar är mer aktuella än någonsin. Nu finns ett av humanvetenskapernas viktigaste verk för första gången på svenska. Med insiktsfulla och klargörande noter tar…
Köp här

Isbn: 9789197522632

Utgivningsår:20120302

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Vergilius

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Med Bucolica inleddes den augusteiska klassiciteten och enligt många den västerländska litteraturtraditionen. Diktsamlingen består av tio ekloger, det vill säga herdedikter i dialogform som skildrar livet på landsbygden. Inspirerad av den grekiska poeten Theokritos’ idyller innehåller den också politiska och…
Köp här

Isbn: 9789189023512

Utgivningsår:20230901

Utgivare: Mimer bokförlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Plutarchos (46-120) är ett av de största namnen i grekisk-romersk litteraturhistoria. Han har efterlämnat en mängd skrifter av filosofiskt innehåll, men är mest känd för sina många biografier över kända greker och romare. I den här översättningen får vi möta den av starka lidelser och dubbla lojaliteter plågade…
Köp här

Isbn: 9789113125862

Utgivningsår:20220411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Epiktetos

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Tidlös klassiker om att leva förnuftigt Epiktetos stoiska manual Handbok i livets konst har trots sitt nätta omfång haft ett närmast omåttligt inflytande på utvecklingen av den moderna filosofin. Den blev en omedelbar bästsäljare bland intellektuella, anti-kristna tänkare och filosofer när den översattes till…
Köp här

Isbn: 9789176450239

Utgivningsår:20230425

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Sagor och epos
Aristoteles 2300 år gamla poetik har översatts av Jan Stolpe. I en inledning kommenterar Arne Melberg några av de mest välkända och omdiskuterade begreppen, bl a mimesis, mythos, katharsis och metafor.
Köp här

Isbn: 9789150121803

Utgivningsår:20210507

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

av: Xenophon

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi Sagor och epos
Xenophon (430-354 f.Kr.), atensk militär och författare (och en av Sokrates lärjungar), kom från en relativt välbärgad och aristokratisk familj. Han deltog 401 f.Kr. i det fälttåg som den persiske prinsen Kyros ledde mot sin bror, storkonungen Artaxerxes II. Sedan den grekiska legohärens anförare mördats ledde Xenophon…
Köp här

Isbn: 9789113125879

Utgivningsår:20220411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Kalle Lundahl

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
The present book studies metaphors relating to the Ancient Greek banquet and symposion (drinking party) in the poetry of Pindar from Thebes (518–438 BC). The focus is on the First Olympian Ode composed in honor of Hieron, the ruler of Syracuse, whose horse and its jockey were victorious in the single horse race in…
Köp här

Isbn: 9789179630041

Utgivningsår:20190401

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Homers Odyssey is the ancient Greek tale of Odysseus and his eventful voyage home after the Trojan War. The hero and his crew escape a man-eating Cyclops and, having angered the sea-god Poseidon, are then beset by storms and blown to an island where a witch transforms the sailors into pigs. With his fleet destroyed,…
Utgått

Isbn: 9781848373242

Utgivningsår:20140319

Utgivare: Barthelson Förlag

Mediatyp: BC

av:Theodoros Metochites

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
This volume contains a critical edition, with an English translation and notes, of 20 chapters of the Semeioseis gnomikai (”Sententious notes”) of the Byzantine statesman Theodore Metochites (1270-1332). The introduction gives an extensive, partly new, description and assessment of the manuscripts as…
Köp här

Isbn: 9789173469937

Utgivningsår:20181227

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I ”Tre böcker om själen”, förmodligen tillkommen under den tid då Aristoteles ledde den egna skolan Lykeion i Aten, mellan åren 335 och 323 f Kr, diskuteras livsprincipen och människans själ. ”Tre…
Köp här

Isbn: 9789171736307

Utgivningsår:20210526

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achillevs,den som sänt tusen kval över olycksfödda achaier!Modiga hjältars själar i mängd har den störtat till Hadesoch lämnat kvar som rov åt allsköns fåglar och hundarkropparna ovan jord – ty så var Olympierns viljaända sedan de först kom i gräl och började…
Utgått

Isbn: 9789127117570

Utgivningsår:20090119

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Theodoros Metochites

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos
A critical edition, with English translation and notes, of chapters 27–60 of the Semeioseis gnomikai (“Sententious notes”), a collection of 120 essays by the Byzantine statesman and scholar Theodore Metochites (1270–1332). The edition is based on three manuscripts, which are briefly presented in the introduction. P…
Köp här

Isbn: 9789173468893

Utgivningsår:20161226

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780718188726

Utgivningsår:20171027

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Klassisk poesi Poesi Sagor och epos
Efter tio års belägring av staden Ilion i Troja beger sig krigaren Odysseus – den mångförslagne – hemåt mot ön Ithaka, där hans hustru Penelope väntar, under ständig uppvaktning från friare som suktar efter hennes gunst och hans kungarike. Men vägen hem blir svår för Odysseus och hans män: tio år av…
Köp här

Isbn: 9789180235372

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB