Bläddra

av: Kazimir Åberg

Kategorier: Brott mot allmän ordning Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut. I denna upplaga kommenteras bl.a. de ändringar i ordningslagen som är föranledda av nya bestämmelser för att bättre komma till rätta med ordningsstörningar…
Köp här

Isbn: 9789139110453

Utgivningsår: 20101103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Kazimir Åberg

Kategorier: Brott mot allmän ordning Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden…
Köp här

Isbn: 9789139115618

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185653447

Utgivningsår: 20100426

Utgivare: Efron & Dotter

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Brott mot allmän ordning Juridik Särskilda rättsområden Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv Straffrätt och straffprocess
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Bättre koll på fotbollens och hockeyns huliganer och risksupportrar! Föreslår att det tillkommer ett nytt kapitel 2 i tillträdesförbudslagen som gör det möjligt att föra ett gemensamt nationellt register över personer med tillträdesförbud och arrangörsavstängning. Pekar i sammanhanget…
Köp här

Isbn: 9789138237144

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot allmän ordning Juridik Särskilda rättsområden Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv Straffrätt och straffprocess
Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en särskild utredare – och tillika nationell samordnare – med uppdrag att lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Samma dag förordnades landshövdingen i Stockholms län Per Unckel som särskild utredare och tillika nationell…
Köp här

Isbn: 9789174375763

Utgivningsår: 20120424

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC