Bläddra
Köp här

Isbn: 9789185305988

Utgivningsår:20100416

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Per Rickheden

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Motorfordon
Av Nordens spårvägar är den i Viborg med all säkerhet den minst kända. Det gamla Wiborg var visserligen ingen Hansastad men var inte desto mindre en viktig handelsplats med ett påtagligt tyskt inflytande. I och med tillkomsten av Saima kanal och de första järnvägarna blev Wiborg en betydande utskeppningshamn för bland…
Köp här

Isbn: 9789186853211

Utgivningsår:20130918

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187695148

Utgivningsår:20160309

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BC

av:Stig Hammarson

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
Detta är berättelsen om Alfred Werner Alfredsson hur han tog sig fram och startade en busslinje mellan hembygden och den stora staden Borås och bröt isoleringen för invånarna i Vedens skogar.
Köp här

Isbn: 9789188605108

Utgivningsår:20181203

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Arne Hällqvist

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
Statens Järnvägar hade tidigt drivit busstrafik som komplement till järnvägen i bl.a. Bohuslän och Tornedalen, men efter andra världskriget slut gick SJ in och tog över mer och mer busstrafik i Stockholmsområdet. Den i januari 1969 övertog SL all den busstrafik som drivits av SJ inom länet.
Köp här

Isbn: 9789188605221

Utgivningsår:20190917

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Expertgruppen i offentlig ekonomi (ESO) har med hjälp av Professor Jan-Erick Nilsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut analyserat utvecklingen av den regionala och lokala kollektivtrafiken i Sverige. Författaren har hittat brister i hur trafikhuvudmännen sköter sitt…
Köp här

Isbn: 9789138236048

Utgivningsår:20110608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich, Ulrika Torell, Boel Berner, Kyrre Kverndokk, Lars Kaijser, Amanda Lagerkvist

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Livsstil, hobby och fritid Medievetenskap Motorfordon Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har lämnat så få avtryck i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789188468284

Utgivningsår:20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185305032

Utgivningsår:20040901

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BC