Bläddra
Köp här

Isbn: 9789185305988

Utgivningsår: 20100416

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av: Per Rickheden

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Motorfordon
Av Nordens spårvägar är den i Viborg med all säkerhet den minst kända. Det gamla Wiborg var visserligen ingen Hansastad men var inte desto mindre en viktig handelsplats med ett påtagligt tyskt inflytande. I och med tillkomsten av Saima kanal och de första järnvägarna blev Wiborg en betydande utskeppningshamn för bland…
Köp här

Isbn: 9789186853211

Utgivningsår: 20130918

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187695148

Utgivningsår: 20160309

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BC

av: Arne Hällqvist

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
Statens Järnvägar hade tidigt drivit busstrafik som komplement till järnvägen i bl.a. Bohuslän och Tornedalen, men efter andra världskriget slut gick SJ in och tog över mer och mer busstrafik i Stockholmsområdet. Den i januari 1969 övertog SL all den busstrafik som drivits av SJ inom länet.
Köp här

Isbn: 9789188605221

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188605375

Utgivningsår: 20191016

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BZ

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Livsstil, hobby och fritid Motorfordon
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Expertgruppen i offentlig ekonomi (ESO) har med hjälp av Professor Jan-Erick Nilsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut analyserat utvecklingen av den regionala och lokala kollektivtrafiken i Sverige. Författaren har hittat brister i hur trafikhuvudmännen sköter sitt…
Köp här

Isbn: 9789138236048

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC