Bläddra

av:Per Svensson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Året är 1517, platsen en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. En ung, ilsken munk har fått nog av katolikernas avlatsbrev och rökelsedimmor och spikar upp en lapp med sina teser på porten. Resten är historia. Reformationen beredde vägen för inte bara hårt arbete och gudsfruktan utan för dagens moderna samhälle. Per…
Köp här

Isbn: 9789176810316

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av:Michael Reeves

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Berättelsen om den protestantiska reformationen är en fängslande berättelse, full av dramatik. Den började den 31 oktober 1517 när Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkoporten i Wittenberg. Vad var det som drev reformatorerna? Hurdana va de egentligen? I den här medryckande, lättillgängliga och lärorika…
Köp här

Isbn: 9789198406641

Utgivningsår:20191031

Utgivare: Reformedia

Mediatyp: BB

av:Graham Tomlin

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Martin Luther är utan tvekan en nyckelperson i de dramatiska brytningar som vid mitten av 1500-talet ledde till framväxten av protestantismen och ett nytt sätt att leva för miljontals människor. Det in?ytande som denne präst och professor, som var beredd att riskera allt för sin övertygelse, utövat under de senaste…
Köp här

Isbn: 9789152631645

Utgivningsår:20070101

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

av:Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen, Hanne Sanders

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789170612848

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av:Per Svensson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Martin Luther är en paradox. Han kastade en världsordning över ända, men var samtidigt fylld av skräck och avsmak inför oordningen – såväl sin egen själs hotande kaos som de hotfulla upproriska bondemassorna. Han var en kompromisslös rebell, men förknippas idag av de flesta svenskar med furstefjäst och glädjelös…
Köp här

Isbn: 9789152631676

Utgivningsår:20080822

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Historia Historia och arkeologi Konst Konst: teman och motiv Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Den lutherske reformasjonen på 1500-tallet bidro til viktige endringer i måten å forholde seg til døden og de døde på. Forestillingen om skjærsilden ble avvist, og dermed også troen på at det var mulig å hjelpe de døde som befant seg der gjennom forbønn og sjelemesser. Desto viktigere ble det å dø med en sann tro. Det…
Köp här

Isbn: 9788202515492

Utgivningsår:20190801

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Carl Axel Aurelius, Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Historien Martin Luther kan berättas på många olika sätt. Två drag utmärker alldeles särskilt denna biografi. Den lägger stor vikt vid Luthers teologiska tankar och deras utveckling, och den drar nytta av ett för 1500-talet typiskt fenomen i humanistiska kretsar, nämligen brevskrivandets förnyelse. Martin Luther skrev…
Utgått

Isbn: 9789152636671

Utgivningsår:20170508

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av:Hedvig Åström, Mikael Rapp

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
I boken Martin Luther, munken som förändrade världen ställs frågor som: Vad betyder det att jag är lutheran? Vem var Martin Luther och hur påverkar hans tankar oss idag? Mikael Rapp och Hedvig Åström har skrivit om att vara lutheran idag och att tillhöra en luthersk kyrka. Biskop Åke Bonnier har skrivit om de tio…
Utgått

Isbn: 9789152636732

Utgivningsår:20170123

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Christian Braw

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Reformationen började som en Jesusrörelse i Tyskland på 1500-talet. Församlingar, enskilda människor, universitet, hela samhällen förvandlades av upptäckten och upplevelsen av Jesus Kristus som Herre och räddare av hela tillvaron. Det väckte de statliga myndigheternas oro. Men när det tyska riket hotades av turkisk…
Köp här

Isbn: 9789175806563

Utgivningsår:20160915

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström, Ritwa Herjulfsdotter, John W O'Malley, Anders Piltz, Elisabet Regner, Syster M. Patricia, Per Åkerlund

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden. Bokens titel Doften av rykande vekar antyder att det som tilldrog sig fick vittgående konsekvenser:…
Köp här

Isbn: 9789175808062

Utgivningsår:20160816

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till…
Köp här

Isbn: 9789175808161

Utgivningsår:20160617

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Martin Berntson

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur. Kättarland tar…
Köp här

Isbn: 9789175808307

Utgivningsår:20171003

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Här presenteras en samling nyöversatta Luther-texter. Liksom Luther själv ville förmedla Bibelns texter på folkets språk i sin tid, behöver också idag hans egna texter göras tillgängliga på vårt språk. Till 500-års firandet 2017 av reformationens start kommer här ett urval av Luthers texter på svenska, dels för att…
Köp här

Isbn: 9789198238983

Utgivningsår:20170224

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av:Arne Bugge Amundsen, Hallgeir Elstad, Aud Valborg Tønnessen

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Skal man forstå reformasjonens sosiale og politiske historie, må man også forstå den religiøse siden av saken. Og skal man forstå reformasjonen som religiøs endring, må man også forstå den sosiale og kulturelle konteksten. Basert på nyere reformasjonsforskning drøfter bokens forfattere de sosiale, politiske og…
Köp här

Isbn: 9788202530860

Utgivningsår:20170803

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Susanne Rogesund

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Susanne Rogesund är teol. Master och har skrivit en Master¬uppsats om Carl Olof Rosenius och Peter Waldenströms försoningslära, en Magisteruppsats om hur Peter Sellergren «upptäcker att tid och nåd följas åt», en C-uppsats om Martin Luther och Reformationen, med titeln «Martin Luther finner trons väg», samt en…
Köp här

Isbn: 9789177651093

Utgivningsår:20170629

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC