Bläddra

av:

Kategorier: Föroreningskontroll Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Kärnavfallsrådet ger i början av varje år sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom…
Köp här

Isbn: 9789138245590

Utgivningsår:20170227

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC