Bläddra
Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Den främsta av krigets oräkneliga välsignelser är dess förmåga att lära ut geografi”, lyder ett gammalt skämt. Trots tekniska framsteg och globalisering bestäms världsordningen alltjämt av orubbliga geografiska gränser. Hav, floder, öknar och berg fortsätter att forma världspolitiken. Skulle Ryssland ha…
Köp här

Isbn: 9789188717092

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kristoffer Hell

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Världen håller på att gå sönder. Det sker för att någon vill det… Femte upplagan. Reviderad och med nytt kapitel om terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017.
Köp här

Isbn: 9789178192199

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Blueshift

Mediatyp: BC

av: Alexandre Defay

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
När de första staterna grundades på 3000-talet f.Kr. fick det geografiska rummet en politisk dimension. Rummet formades och avgränsades inte längre enbart av naturens och befolkningarnas variationer, utan även av det maktspel som förekom mellan rivaliserande statsbildningar. Territoriet blev arena och insats i ett spel…
Köp här

Isbn: 9789188992932

Utgivningsår: 20070520

Utgivare: Alhambra, Collection Que sais-je?, Presses Universitaires de France

Mediatyp: BC

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Foremost among the countless blessings of war is its power of teaching geography,” an old joke goes. Despite technological advances and globalisation, the world order is still framed by stubborn geographical boundaries. Seas, rivers, deserts and mountains continue to shape international politics. Would…
Köp här

Isbn: 9789189672963

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Varför har geopolitiken på nytt blivit aktuell efter att under det tidiga 1990-talet ha dödförklarats av flera namnkunniga forskare? Vilken betydelse har geografin haft för maktrelationerna både inom och mellan nationer? Hur har nationella naturresurser och materiella förhållanden påverkat den internationella…
Köp här

Isbn: 9789189672970

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kristoffer Hell

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Världen håller på att gå sönder. Det sker för att någon vill det. Det här är den andra upplagan av boken som förklarar varför och vad läsaren kan göra…
Köp här

Isbn: 9789176112403

Utgivningsår: 20151211

Utgivare: Blueshift

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177732167

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Blueshift

Mediatyp: BC