Bläddra

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Glesbygdsplanering Juridik Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden
Utredningen har tittat på förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Utredningen föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa…
Köp här

Isbn: 9789138242704

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC