Bläddra

av: Angelica Åkerman

Kategorier: Arkitektur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Glesbygdsplanering Konst Landsbygd Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Den intervjubaserade boken En annan landsbygd – om gestaltad livsmiljö på landsbygden är skriven och sammanställd av arkitekten Angelica Åkerman och presenterar röster och platser som sällan träffas av den svenska samhälls- och bostadsdebattens strålkastarljus. Om det offentliga samtalet om arkitektur och…
Köp här

Isbn: 9789197112741

Utgivningsår: 20201104

Utgivare: Rian designmuseum

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Glesbygdsplanering Juridik Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden
Utredningen har tittat på förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Utredningen föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa…
Köp här

Isbn: 9789138242704

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Casserstedt, Larz Johansson

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Glesbygdsplanering Konst Regional planering och områdesplanering
Trots att det byggts bostäder i tiotusentals år och kunskapen finns saknas det idag 250 000 bostäder i Sverige. Bostadsmarknaden har frusit fast och tiotusentals äldre människor kan inte lämna sina hus samtidigt som barnfamiljer är utelåsta ur bostadsmarknaden på landet. Vi menar att det finns ett recept för att få i…
Köp här

Isbn: 9789198717808

Utgivningsår: 20211005

Utgivare: Kiladalens Utveckling AB

Mediatyp: BB