Bläddra

av:Kristina Säfsten, Maria Gustavsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vetenskapsmetod
I den här boken beskrivs hela forskningsprocessen: från problemformulering till presentation och granskning av resultat. Den är avsedd för metodkurser inom tekniska utbildningar, med utgångspunkt i ingenjörsutbildningens vetenskapstradition och ingenjörens bildningshistoria. Boken redogör för ett urval av…
Köp här

Isbn: 9789144067421

Utgivningsår:20190730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Säfsten, Maria Gustavsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vetenskapsmetod
This book covers the entire research process: from formulating a research problem to presenting and reviewing the results. It is intended to be used in methodology courses in engineering programs on the basis of the scientific tradition in engineering and how engineers have historically been trained. The book presents…
Köp här

Isbn: 9789144122304

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok som vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling innebär. Författarna arbetar båda aktivt med hållbar utveckling både på KTH och Chalmers och ute i samhället och har mångårig erfarenhet av att…
Köp här

Isbn: 9789147093489

Utgivningsår:20110124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Michela Cozza

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tvärvetenskap
Key Concepts in Science and Technology Studies is an introduction to the interdisciplinary field of science and technology studies through concepts that are also used in other areas, from design to organization studies. The book is relevant for students at bachelor and master level as well as for doctoral students and…
Köp här

Isbn: 9789144133638

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pär Blomkvist, Anette Hallin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Method for engineering students provides an overview of how to formulate, design, produce and deliver a thesis of good quality. The book is relevant for all types of degree projects on bachelors’ and masters’ levels and is also useful when performing research work in other contexts. This is the first comprehensive book…
Köp här

Isbn: 9789144095554

Utgivningsår:20150313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Everyone who works in a technology-intensive context must be able to conduct business activities, make financial assessments, and understand the relationship between technology and management. Thus, there is a huge demand for people with a good knowledge of management and business administration at the interface with…
Köp här

Isbn: 9789144107882

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde…
Köp här

Isbn: 9789100194246

Utgivningsår:20211101

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Jacobsson

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Idealet för den ”modärne” ingenjören för hundra år sedan var en världsman som förutom tekniken skulle förstå sig på samhällsfrågor och leda samhällsutvecklingen. Det idealet hade svårt att hävda sig under lång tid, och ingenjörer betraktades tidvis som ”fackidioter”. Ingenjörer blir ofta ledare inom vitt skilda fält…
Köp här

Isbn: 9789144123592

Utgivningsår:20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde…
Utgått

Isbn: 9789100180744

Utgivningsår:20200908

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning. Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med ABK i sitt arbete. Den är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är…
Köp här

Isbn: 9789179170479

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda…
Köp här

Isbn: 9789173591508

Utgivningsår:20200205

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Maureen McKelvey, Karin Berg, Evangelos Bourelos, Linus Brunnström, Ethan Gifford, Daniel Hemberg, Ida Hermansson, Sven Lindmark, Daniel Ljungberg, Rögnvaldur Saemundsson, Viktor Ström, Olof Zaring

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ingenjörsvetenskapen har under lång tid försörjt samhället med kunskap och innovationer. Samtidigt har interaktionen mellan lärosäten, näringsliv och andra samhällsaktörer blivit allt mer intensiv på senare år. I detta häfte undersöks och diskuteras utifrån skiftande perspektiv hur ny ingenjörsvetenskaplig kunskap och…
Köp här

Isbn: 9789170613432

Utgivningsår:20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC