Bläddra

av: Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Everyone who works in a technology-intensive context must be able to conduct business activities, make financial assessments, and understand the relationship between technology and management. Thus, there is a huge demand for people with a good knowledge of management and business administration at the interface with…
Köp här

Isbn: 9789144107882

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok som vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling innebär. Författarna arbetar båda aktivt med hållbar utveckling både på KTH och Chalmers och ute i samhället och har mångårig erfarenhet av att…
Köp här

Isbn: 9789147093489

Utgivningsår: 20110124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pär Blomkvist, Anette Hallin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Method for engineering students provides an overview of how to formulate, design, produce and deliver a thesis of good quality. The book is relevant for all types of degree projects on bachelors’ and masters’ levels and is also useful when performing research work in other contexts. This is the first comprehensive book…
Köp här

Isbn: 9789144095554

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Wetterberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde…
Köp här

Isbn: 9789100180744

Utgivningsår: 20200908

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning. Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med ABK i sitt arbete. Den är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är…
Köp här

Isbn: 9789179170479

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Per Jacobsson

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Idealet för den ”modärne” ingenjören för hundra år sedan var en världsman som förutom tekniken skulle förstå sig på samhällsfrågor och leda samhällsutvecklingen. Det idealet hade svårt att hävda sig under lång tid, och ingenjörer betraktades tidvis som ”fackidioter”. Ingenjörer blir ofta ledare inom vitt skilda fält…
Köp här

Isbn: 9789144123592

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda…
Köp här

Isbn: 9789173591508

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB