Bläddra

av:Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, samt…
Köp här

Isbn: 9789144129303

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Göran B. Johansson

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Boken behandlar den senaste globala utvecklingen sedan presidentvalet i USA 2016 då, Donald Trump, tog över presidentposten i Vita Huset. Författaren ger en historisk tillbakablick på de tidigare geostrategiska teorierna från 1800 – 1900-talet av vilka Storbritannien och USA har följt de klassiska…
Köp här

Isbn: 9789178518739

Utgivningsår:20200709

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Karl-Henrik Pettersson

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
”Den kanske intressantaste frågan i dagens globala ekonomi och politik är hur ett modernt auktoritärt styre typ Putins Ryssland klarar sig ekonomiskt i konkurrensen med västländerna…Jag skall i den här lilla skriften i ett antal fristående essäer pröva frågan på just Ryssland…Tidsperspektivet är de närmaste…
Köp här

Isbn: 9789177732006

Utgivningsår:20220224

Utgivare: Groveda

Mediatyp: BC

av:Jan Otto Andersson, Lennart Erixon, Ante Farm, Göran Fredriksson Humlesjö, Anders Gullberg, Yvonne Hirdman, Gabrielle Meagher, Lars Pålsson Syll, Magnus Ryner, Marta Szebehely, Stefan De Vylder

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Jämförande politik Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Behovet av radikal samhällsanalys och ideologikritik har sällan varit större än nu, drygt femtio år efter att tidskriften Häften för kritiska studier först såg dagens ljus. I boken diskuteras, i tidskriftens anda, aktuella trender i vår tids kapitalism. Är USA-imperialismen nere för räkning? Innebär den digitala…
Köp här

Isbn: 9789175043616

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena Holfve

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Lena Holfve var en osedvanligt produktiv författare på 80-talet, och välkänd för att kunna förklara svåra saker på ett enkelt sätt, men hon är också en provocerande ögonöppnare. Nu är hon åter som samhällsanalytiker, hennes bästa gren, och efter 30 års tystnad. I boken går hon igenom att vi har fått en helt ny typ av…
Köp här

Isbn: 9789198587111

Utgivningsår:20200131

Utgivare: Lena Holfve

Mediatyp: BC

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I denna bok beskrivs hur politiska system är uppbyggda i nio länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Indien, Ryssland, Kina och Iran. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform,…
Köp här

Isbn: 9789144096865

Utgivningsår:20150306

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik: institutioner och beteenden presenteras grundläggande begrepp och centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper…
Köp här

Isbn: 9789144108926

Utgivningsår:20150316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Denk, Carsten Anckar, Ali Abdelzadeh, Idris Ahmedi, Jan Joel Andersson, Staffan Andersson, Kimmo Elo, Carina Gunnarson, Johan Lagerkvist, Martin Nilsson, Anders Sjögren, Per Strand, Carolina Vendil Pallin, Sten Widmalm

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I denna bok beskrivs hur politiska system är uppbyggda i elva länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Indien, Kenya, Ryssland, Kina, Iran och Sydafrika. För varje land presenteras den politiska historien,…
Köp här

Isbn: 9789144152530

Utgivningsår:20220316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz

Kategorier: Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik – Institutioner och beteende. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar…
Köp här

Isbn: 9789144160450

Utgivningsår:20220325

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC