Bläddra

av:Mikael Elinder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Visste du att många nationalekonomer idag engagerar sig i så vitt skilda frågor som varför föräldrar ofta kommer för sent när de hämtar sina barn på förskolan eller hur trängselavgifter kan minska bilpendlingen? I den här boken visas hur ekonomisk teori används för att förstå människors beslut om hur de använder sin…
Köp här

Isbn: 9789144105345

Utgivningsår:20150928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163364044

Utgivningsår:20100419

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BC

av:Johan Norberg

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Liberalism och centerideologier Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
För tjugo år sedan vände Johan Norberg hela globaliseringsdebatten med sin bok Till världskapitalismens försvar. Sedan dess har den fria marknaden åter hamnat i vanrykte. Nu anklagas kapitalismen för skriande ojämlikhet, populistiska revolter, klimatförändringar och Kinas globala erövringståg. Därför återvänder…
Köp här

Isbn: 9789177032632

Utgivningsår:20211115

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
This book provides a historically and conceptually grounded analysis of the transformation of finance and business in several countries in Central Europé and the Baltic States after the collapse of the Soviet Union. The Fall of the Berlin Wall began a new, and unexpected period of European political and economic…
Köp här

Isbn: 9789175043425

Utgivningsår:20190926

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Mattias Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Essäer Nationalekonomi Planned economic systems
Vad kan vi lära av planekonomin ingår i en serie essäer om vänsterns idéarv. Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.
Köp här

Isbn: 9789177030935

Utgivningsår:20170920

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Rikard Hjorth Warlenius

Kategorier: Capitalism Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljöekonomi Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Nationalekonomi
Ekonomer beskriver klimatförändringar och miljöförstöring som en följd av marknadsmisslyckanden. Kritiker menar att den ekonomiska tillväxten eller självaste kapitalismen är orsaken. Humanekologen och författaren Rikard Warlenius ger en överblick över diskussionen och försöker besvara de brännande frågorna: kräver…
Köp här

Isbn: 9789189155978

Utgivningsår:20220929

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av:Gianis Varoufakis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varför är världen så ojämlik? Den till synes enkla frågan ställdes av stjärnekonomen Gianis Varoufakis dotter. Som svar skrev han en bok i vilken han lättillgängligt och rakt på sak förklarar hur ekonomi fungerar och formar vår värld. Han beskriver det historiska ursprunget till ojämlikhet mellan och inom stater och…
Köp här

Isbn: 9789177751441

Utgivningsår:20210310

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av:Kjell A. Nordström

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
En apa som byter grejer. Det är vi det.    Någon gång för drygt två miljoner år sedan upptäcker vi att man kan byta en sak mot en annan. Sedan dess har bytandet varit människans trogna följeslagare genom hela den ekonomiska historien. Och påhittigheten hennes kapital, med vilket hon har format det ekonomiska systemet.…
Köp här

Isbn: 9789189425705

Utgivningsår:20230428

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BC

av:Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
”Kapitalets” första bok, ”Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, ”Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår:19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av:Jan Otto Andersson, Lennart Erixon, Ante Farm, Göran Fredriksson Humlesjö, Anders Gullberg, Yvonne Hirdman, Gabrielle Meagher, Lars Pålsson Syll, Magnus Ryner, Marta Szebehely, Stefan De Vylder

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Jämförande politik Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Behovet av radikal samhällsanalys och ideologikritik har sällan varit större än nu, drygt femtio år efter att tidskriften Häften för kritiska studier först såg dagens ljus. I boken diskuteras, i tidskriftens anda, aktuella trender i vår tids kapitalism. Är USA-imperialismen nere för räkning? Innebär den digitala…
Köp här

Isbn: 9789175043616

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Shoshana Zuboff

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Konsumtion och konsumism Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I detta mästerverk byggt på banbrytande tänkande och åratal av forskning skildrar Shoshana Zuboff fenomenet som hon döpt till övervakningskapitalismen. Vår digitala framtid har kidnappats av företagen från Silicon Valley som äger och styr internet. I den nya ekonomin är vi inte bara konsumenter, inte heller produkter…
Utgått

Isbn: 9789177751533

Utgivningsår:20210922

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av:Kate Raworth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi
”Jag betraktar Kate Raworth som det tjugoförsta århundradets John Maynard Keynes. Genom att ge ekonomin nya ramar gör hon det möjligt för oss att förändra vårt sätt att se på oss själva, vår belägenhet och vilka vi vill vara. Nu gäller det bara att omsätta hennes idéer i politik. Läs hennes bok och kräv sedan att…
Köp här

Isbn: 9789171736277

Utgivningsår:20210413

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Leigh Phillips, Michal Rozworski

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
De största planerade ekonomierna är inte längre länder, utan multinationella företag som Walmart och Amazon. För både vänstern och högern är de symboler för marknadskapitalismen. Deras häpnadsväckande framgångar tycks bekräfta den gamla föreställningen att det moderna samhället är för komplext för att underkastas en…
Köp här

Isbn: 9789189155039

Utgivningsår:20201202

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av:Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Företagsekonomi och management Nationalekonomi
När konst idag möter företagande händer det något: Kapitalism är inte längre att betrakta som en sjukdom att kurera. Kapitalism blir ett tillstånd att kuratera med Schwung! Vilka utmaningar möter de som kuraterar kapitalism? Och hur gör de i praktiken? I nio initierade studier av kuraterad kapitalism, dokument från…
Köp här

Isbn: 9789188383884

Utgivningsår:20220202

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Stefan Arvidsson

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Humanism Nationalekonomi Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Frågor om förhållandet mellan religion och politik har alltmer hamnat i centrum för samhällsdebatten både i Sverige och internationellt. Det är också ett stort forskningsämne med gamla anor i flera skilda discipliner. Men forskningen inom religionsvetenskap, idéhistoria, religionssociologi, antropologi och…
Köp här

Isbn: 9789179243661

Utgivningsår:20220330

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Forskning och informationshantering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det tidiga 1970-talet präglades av skärpta motsättningar på svensk arbetsmarknad och öppna konflikter om makten över arbetet och dess organisering. Arbetet och förhållandena i produktionen blev snart föremål för offentlig debatt och politisk strid. Parallellt växte det fram en kritisk historisk forskning inriktad på…
Köp här

Isbn: 9789179243548

Utgivningsår:20210301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av:Mikael Nyberg

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Matematik och naturvetenskap Nationalekonomi Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Med robotar och artificiell intelligens försvinner hälften av alla jobb, spår ekonomer. Men på arbetsplatserna blir det allt knappare om tid. Sjuksköterskor sitter på lunchen och matar datasystemen med data. Själva hinner de inte äta. De själsdödande rutinjobben skulle försvinna. Istället blir lagerarbetare mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789187777868

Utgivningsår:20200422

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars Jonung, Christina Jonung

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Mixed economic systems Nationalekonomi
Ingemar Ståhl was a creative, highly productive professor of economics at the University of Lund between 1971 and 2005. For many decades, he was a well-known economist in Sweden. He introduced new perspectives into research, teaching and public debate. Almost all his work dealt with various aspects of the public…
Köp här

Isbn: 9789175043715

Utgivningsår:20200612

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Andreas Bergh

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till att bli fjärde rikast i världen? Och hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan den svenska välfärdsstaten bestå i framtiden? I den här boken förklaras de svenska framgångarna. Med ny forskning visar författaren…
Köp här

Isbn: 9789144151649

Utgivningsår:20220114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kate Raworth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi
”Jag betraktar Kate Raworth som det tjugoförsta århundradets John Maynard Keynes. Genom att ge ekonomin nya ramar gör hon det möjligt för oss att förändra vårt sätt att se på oss själva, vår belägenhet och vilka vi vill vara. Nu gäller det bara att omsätta hennes idéer i politik. Läs hennes bok och kräv sedan att…
Köp här

Isbn: 9789171735294

Utgivningsår:20180515

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Mariana Mazzucato

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Politisk ekonomi
Långt före coronapandemin hade kapitalismen kört fast. Det ekonomiska systemet saknar svar på mänsklighetens största utmaningar, som sjukdomar, ojämlikhet och inte minst klimatkrisen. Med inspiration från månlandningsprogrammet manar Mariana Mazzucato oss att uppbåda samma beslutsamhet och experimentlusta på vår tids…
Köp här

Isbn: 9789189155206

Utgivningsår:20210607

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Välfärdsteori
Med näringsfrihetens införande år 1864, vad som kallats de Gripenstedtska reformerna, öppnades det gamla hårt reglerade Sverige upp för marknadskrafternas spel. Reformerna utgjorde också upptakten till en lång period av ekonomisk välståndsutveckling i Sverige. Som ekonomie doktor Kjell A. Nordström skriver i denna bok,…
Köp här

Isbn: 9789189672987

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av:Bernie Sanders

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
THE SUNDAY TIMES AND NEW YORK TIMES BESTSELLER ’Galvanizing and uplifting’ The Guardian ’Bernie Sanders has changed US politics forever’ Owen Jones It’s OK to be angry about capitalism. It’s OK to want something better. Bernie Sanders takes on the 1% and speaks blunt truths about a…
Köp här

Isbn: 9781802063110

Utgivningsår:20240125

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
What does the future of capitalism look like? Will the successfull variety of capitalism from the past few decades that we call globalisation continue or will regional and perhaps even strong national forces gain ground in economic matters? Who will be winners and who will be losers in the future capitalist game: Asia,…
Köp här

Isbn: 9789189672314

Utgivningsår:20100913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av:Peter Sundborg

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Är dagens Sverige fortfarande ett välfärdssamhälle? Vi lever i en råkapitalism som mer påminner om 1800-talet än om 1960-talet. Det finns rester kvar av välfärden, men för hur länge? Kapitalet syns knappt, men har en makt som hittills hindrat alla försök till förändringar i folkets favör. Den svenska kapitalismen har…
Köp här

Isbn: 9789189480490

Utgivningsår:20220608

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Nima Sanandaji, Anders Ydstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Historien har lärt oss en viktig läxa; det som inte ägs brukar inte heller vårdas. Det är ingen slump att alla moderna samhällen har en stark äganderätt som fundament. Inte heller att ofria och fattiga samhällen präglas av svag äganderätt. Ägandet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen, för medborgarnas makt…
Köp här

Isbn: 9789163381164

Utgivningsår:20130621

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173590792

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Kjell A. Nordström

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Apes that exchange things. That is what we are. At some point around two million years ago, we discovered that we could exchange one thing for another. Since then, humans have continued trading and exchanging things throughout economic history. Clever humans also invented capital, which we used to shape our whole…
Köp här

Isbn: 9789189425712

Utgivningsår:20230428

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BC

av:Sören Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Dette er del 2 af 3 – Profitsamfundet I vore tider er det normalt at adskille det åndelige syn på livet og de mange konkrete problemer vi står overfor, men det er så også netop derfor vi ikke kan løse dem til bunds. Dette er den anden af tre bøger, der beskriver samfundets og menneskeslægtens nyere udvikling i…
Köp här

Isbn: 9789198544374

Utgivningsår:20191215

Utgivare: Tomrummet

Mediatyp: BC

av:Linda Rampell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Kommersiell konst och design Konst Konsumtion och konsumism Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
THE SHOPMODERN CONDITION BY LINDA RAMPELL Read me! I am not going to change your life, I am your life. You are now living in the shopmodern condition. Forget art history. Remember image shopping. The only ism after postmodernism is consumerism. Aesthetics and economics have merged into aesthetonomics, being is…
Köp här

Isbn: 9789163900075

Utgivningsår:20160412

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av:Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Förord Denna utgåva innehåller två texter av Karl Marx, Lönearbete och kapital och Lön, pris och profit. Dessa texter brukar oftast utges i form av separata häften, men kan lika gärna utges i en och samma bok, eftersom Marx tänkande bildar en kontinuitet. I Lönearbete och kapital, som bygger på en serie föredrag som…
Köp här

Isbn: 9789198583946

Utgivningsår:20210325

Utgivare: Oktoberförlaget

Mediatyp: BC

av:Christina Jonung, Lars Jonung, Ingemar Bengtsson, Per-Olof Bjuggren, Christian Dahlman, Gunnar Eliasson, Björn Hansson, Bengt Jönsson, Agneta Kruse, Mats Lundahl, Nils Lundgren, Kjell Å. Modéer, Erik Norrman, Anne-Marie Pålsson, Adri de Ridder, Eskil Wadensjö

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Mixed economic systems Nationalekonomi
Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik professor vid Lunds universitet 1971-2005. Han låg bakom bland annat dagens system för studiemedel och studielån som använts av flera miljoner svenskar. Boken inleds med en beskrivning av Ingemar Ståhls gärning som nationalekonom. Den följs av tolv översikter av forskare och…
Köp här

Isbn: 9789175043371

Utgivningsår:20181011

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Erik Olin Wright

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
»Erik Olin Wright förtjänar en bred läsekrets. På drygt etthundrafemtio sidor belyser han kapitalismens brister, visar vad som skulle kunna förbättras och ger förslag till praktiska åtgärder. Boken har en ovanlig potential att nå både de övertygade och de skeptiska. Du kan ge den i present till en klentrogen morbror…
Köp här

Isbn: 9789171735904

Utgivningsår:20200304

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Lars Gerschman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Varför gick arbetarnas förhoppningar och kamp på 1800- och 1900-talet för ett bättre samhälle så totalt åt helvete? I Sovjet, Kina, Kambodja, Nordkorea och andra statligt kontrollerade ekonomier med miljontals människor som mördades, och i väst med pampvälde i alla stora socialdemokratiska och kommunistiska partier och…
Köp här

Isbn: 9789163908040

Utgivningsår:20160927

Utgivare: Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

av:Bernie Sanders

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
’Bernie Sanders has changed US politics forever’ Owen Jones It’s OK to be angry about capitalism. It’s OK to want something better. Bernie Sanders takes on the 1% and speaks blunt truths about a system that is fuelled by uncontrolled greed, and rigged against ordinary people. Where a handful of…
Köp här

Isbn: 9780241643280

Utgivningsår:20230221

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Förslag för en delningsekonomi på användarnas villkor! Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med t.ex. Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter med…
Köp här

Isbn: 9789138245866

Utgivningsår:20170403

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Med detta supplement kan utgivningen på svenska av ”Kapitalet” sägas vara fullständig. I denna volym återfinns kapitlet om varan från första bokens första upplaga 1867. På viktiga punkter skiljer det sig från varukapitlet i senare upplagor av första boken. Dessutom återges det separata ”tillägg om…
Köp här

Isbn: 9789186070038

Utgivningsår:19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av:Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Ekonomiska system och strukturer Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Förord Denna utgåva innehåller två texter av Karl Marx, Lönearbete och kapital och Lön, pris och profit. Dessa texter brukar oftast utges i form av separata häften, men kan lika gärna utges i en och samma bok, eftersom Marx tänkande bildar en kontinuitet. I Lönearbete och kapital, som bygger på en serie föredrag som…
Köp här

Isbn: 9789198838688

Utgivningsår:20230123

Utgivare: Oktoberförlaget

Mediatyp: BC

av:Fredrik Lång

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Filosofi Filosofi och religion Idéhistoria Kristendom Kristna riktningar Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Nationalekonomi Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den tyska filosofen Max Weber hävdade för litet mer än hundra år sedan att ett underliggande villkor för att en kapitalistisk samhällsordning kunde etableras i västvärlden var att den genomsyrades av en protestantisk anda. Däremot frågade han sig inte hur eller varför denna anda uppstod i norra Europa. Det gör…
Köp här

Isbn: 9789523333079

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Förlaget M

Mediatyp: BC