Bläddra

av: Utrikesdepartementet

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Juridik Krigsmateriel, vapenteknik Militärteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kommitténs övergripande uppdrag är att göra en översyn av exportkontrollen av krigsmateriel och att lämna förslag på hur kontrollsystemet bör utformas i framtiden. Kommittén föreslår ett flertal olika åtgärder som var och en skärper exportkontrollen av krigsmateriel. Merparten av de förslag som kommittén lägger har…
Köp här

Isbn: 9789138243305

Utgivningsår: 20150709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC