Bläddra
Köp här

Isbn: 9789186439002

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: RB publishing, PRINFO Alfredssons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186439019

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: RB publishing, PRINFO Alfredssons

Mediatyp: BC

av: PG Wettsjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kundservice Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Detta är en bok som behandlar ämnena kommunikation, kundvård och bemötande! Boken passar alla. Vem vill inte förstå omgivningen bättre? Vem vill inte bli en mästare på att tackla olika människor i vitt skilda situationer? Önskar du bli bättre på att kommunicera med din kund, kollega eller partner? Då är denna bok en…
Köp här

Isbn: 9789151924083

Utgivningsår: 20191104

Utgivare: EQP Business Education AB, Ordförrådet i Eksjö AB

Mediatyp: BB

av: Kenth Åkerman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kundservice
I den här boken presenteras en modell för hur man kan förbättra en organisations service. Det är en lättillgänglig och inspirerande handbok som innehåller många konkreta råd och exempel. De varvas med diskussionsfrågor och checklistor som direkt går att tillämpa i den egna verksamheten. Några frågor som boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789147097715

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Söderlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kundservice
Det personliga mötet – ansikte mot ansikte – mellan medarbetaren och kunden är ett centralt inslag i företags marknadsföring. Här får man chansen att påverka köpbeslut och att marknadsföra företaget. Men trots att många företag är medvetna om vikten av detta möte, har kundmötet hamnat i skuggan av annan marknadsföring.…
Köp här

Isbn: 9789147097760

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Carina Rislund, Glenn Jonasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kundservice Management och företagsledning
Boksläpp: Handbok i kundinvolvering Carina Rislund och Glenn Jonasson har många års erfarenhet av kunskapsutveckling inom kund­involvering och kravhantering. Nu lanserar de sin ”Handbok i kund­involvering” som bland annat vänder sig till verksamhets- och kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, innovationsledare,…
Köp här

Isbn: 9789163914966

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: hokahey consulting AB, Baltic JSC

Mediatyp: BB