Bläddra

av: Bengt Norling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Industrier och branscher Medarbetarägda företag och kooperationer
När funktionalismen bröt fram i Sverige under 1930-talet hade den nya riktningen redan förebådats av en handfull föregångare. Bland dessa fanns Kooperativa förbundets arkitektkontor, KFAI, som med utgångspunkt från rationella principer utförde flera banbrytande arkitektuppgifter för kooperationen. KFAI:s första…
Köp här

Isbn: 9789152705445

Utgivningsår: 20211123

Utgivare: Svensk Industrikultur

Mediatyp: BB

av: Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Medarbetarägda företag och kooperationer Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förklarar utförligt och med många exempel hur man driver en ekonomisk förening. Boken handlar om allt från föreningens bildande till deklaration och beskattning. En handbok för alla som är engagerade i ett kooperativ, t ex som styrelseledamot, medlem eller revisor.
Köp här

Isbn: 9789170279478

Utgivningsår: 20150216

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Hannah Ohm, Per Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Medarbetarägda företag och kooperationer
FN har utlyst 2012 som kooperationens år för att höja det allmänna medvetandet och väcka upp- märksamhet kring kooperativets förmåga att minska fattigdom, främja social integration och skapa nya jobbmöjligheter. Vi vill ta tillfället i akt att diskutera en form som verkar vara både mitt i prick och helt off. När de…
Köp här

Isbn: 9789174376289

Utgivningsår: 20120619

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av: Johan Vamstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Medarbetarägda företag och kooperationer
Det kooperativa företagandet har spelat en avgörande roll i Sverige. Kooperation fyller ofta funktionen av att vara företagsformen för när näringslivet eller den offentliga sektorn misslyckas. Men det betyder inte att kooperation i sig är en kompromiss eller en nödlösning. Den har tvärtom visat sig vara ett riktigt…
Köp här

Isbn: 9789176115350

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av: Rune Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Medarbetarägda företag och kooperationer
En lätt bok om kooperativ Vi har en idé handlar om att bilda ett kooperativ och vad ett kooperativ är. Den handlar om hur man startar ett kooperativ, om kunder och marknad, pengar, bidrag och budget. Texten är lättläst I boken finns frågor att diskutera och tips till cirkelledaren.
Köp här

Isbn: 9789186099190

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medarbetarägda företag och kooperationer Socialhistoria och kulturhistoria
Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att vara osynlig. Arbetarringrörelsen – ja, hela den liberala arbetarrörelsen – och den wieselgrenska nykterhetsrörelsen har försummats av forskningen. Dagens makthavare skriver, som…
Köp här

Isbn: 9789175272733

Utgivningsår: 20200318

Utgivare: Atremi

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Medarbetarägda företag och kooperationer
The two topics highlighted in this volume, entrepreneurship and co-operatives, and education within these fields, may be regarded as essentially disparate themes. However, looking more closely it is apparent that these have some interesting intersections. The main focus relates to innovation and entrepreneurship among…
Köp här

Isbn: 9789189109612

Utgivningsår: 20210401

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC