Bläddra

av:Lennart Ljung, Tomas Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Det här är en bok för praktiker. Chefer och projektledare får viktiga insikter och välgrundade förslag som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet med projekt av alla slag på en arbetsplats.Läs merProjektledning handlar alldeles för mycket om metoder och för litet om projekten själva. Projekt är olika och den där…
Köp här

Isbn: 9789186419370

Utgivningsår:20140304

Utgivare: TUK Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Ulla Sebestyén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte…
Köp här

Isbn: 9789163924606

Utgivningsår:20170531

Utgivare: Parmatur

Mediatyp: BC

av:Åke Jerkedal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. Nyttohjulet (se…
Köp här

Isbn: 9789139111375

Utgivningsår:20101101

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anna Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
PROJEKTARBETE I FÖRETAG vänder sig till dig som ska vara med i, leda eller beställa ett projekt. Boken är generell och passar därför de flesta typer av projekt. Boken hjälper dig att se nyttan med och att dra fördel av projekt som arbetsform. Modellen som beskrivs i boken passar lika bra för små förändringsarbeten som…
Köp här

Isbn: 9789170277917

Utgivningsår:20121231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Thomas Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Hitta och ta bort onödig skit i din vardag. Tillåt dig som individ, team och organisation att få vara lat. Bli effektivare på köpet. Det jag sett i mitt arbetsliv är att många är produktiva, men inte särskilt effektiva. Att vara effektiv handlar om att göra rätt saker snarare än saker rätt. Vad är det för idé att…
Köp här

Isbn: 9789175691565

Utgivningsår:20170607

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Nikos Macheridis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Projektledning
Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmed­arbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok ­behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst…
Köp här

Isbn: 9789144173504

Utgivningsår:20230724

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Fredrikson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Äntligen en lättläst projektbok som alla förstår! Boken lanserar begreppet TenIQ eller: Projektets tio viktiga frågor som underlättar vardagen för alla vanliga människor och projektledare.Boken ger en humoristisk introduktion till ett viktigt ämne och ett gott stöd att tänka i rätt banor. Oavsett om det är en…
Köp här

Isbn: 9789163759987

Utgivningsår:20141021

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198001679

Utgivningsår:20140602

Utgivare: Oppenheim Förlag

Mediatyp: BC

av:Tomas Jansson, Lennart Ljung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning kräver både struktur och kreativitet. Klassiska metoder betonar det första, senare metoder, som agil projektledning och partnering, betonar det senare. Men det handlar inte om att välja det ena eller andra, utan om flexibilitet genom att balansera utifrån det unika projektet. Bokens fokus är…
Köp här

Isbn: 9789144177175

Utgivningsår:20231023

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning tar ett helhetsgrepp över området projektledning och riktar sig till alla som styr och leder projekt, oavsett bransch och organisation. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok på högskolor, universitet och…
Köp här

Isbn: 9789152365571

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Eva Ansell

Kategorier: Affärsapplikationer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Kontorsprogram Management och företagsledning Projektledning
Genom att använda Project för Office 365 uppnår du enklare ett lyckat projektresultat. Med hjälp av de kraftfulla verktygen i programmet är det lätt att planera och hålla ordning på de olika aktiviteterna i både små och stora projekt. I boken går vi igenom grunderna i att skapa, organisera och förändra dina projekt. Vi…
Köp här

Isbn: 9789175311098

Utgivningsår:20200305

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE

av:Elisabeth Kamél

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen. Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar.…
Köp här

Isbn: 9789186419202

Utgivningsår:20140304

Utgivare: TUK Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning – övningsbok innehåller diskussionsfrågor, övningsuppgifter, tester och instuderingsfrågor. Teorin som ligger till grund för övningsboken finns presenterad i faktaboken Projektledning. De två böckerna är tillsammans ett heltäckande läromedel inom projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma…
Köp här

Isbn: 9789152365588

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
There is a wide range of interesting advances in research on projects and temporary organizations. The selection presented in this book illustrates the current width of the research and themes either coming from organizational theory or inspiring organizational theory and related scientific endeavors.Läs merThere is a…
Köp här

Isbn: 9789147114689

Utgivningsår:20141030

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Timothy Kloppenborg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Master the proven, traditional methods in project management as well as the latest agile practices with Kloppenborg/Anantatmula/Wells’ CONTEMPORARY PROJECT MANAGEMENT, 5E. This edition presents project management techniques and expert examples drawn from successful practice and the latest research. All content…
Köp här

Isbn: 9780357715734

Utgivningsår:20220929

Utgivare: Cengage

Mediatyp: BC

av:Bo Tonnquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projektledning nionde upplagan med anpassad övningsbok är tillsammans ett heltäckande läromedel inom projektledning, men kan också användas av yrkesverksamma som vill öka sina kunskaper inom projektmetodik, agila metoder och ledarskap.
Köp här

Isbn: 9789152366592

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Mark Solms

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
A revolutionary new explanation for sentience from the neuroscientist who discovered how the brain dreams.
Köp här

Isbn: 9781788162845

Utgivningsår:20220203

Utgivare: Hachette UK Distribution

Mediatyp: BC

av:Tomas Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Agil betyder smidig och är benämningen på ett arbetssätt som vuxit fram i it-branschen och på senare år fått fäste i allt fler branscher. Många organisationer vittnar om större engagemang och effektivare projekt sedan man infört en agil syn på planering, förändring, ledarskap och kommunikation. Agil projektledning ger…
Köp här

Isbn: 9789152364635

Utgivningsår:20240115

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tomas Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Utsedd till Årets Projektledarbok 2008 av Svenskt Projektforum. Motiveringen från juryn var följande: ”Författaren Tomas Gustavsson har hittat ett intressant ämne som han beskriver på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Detta är inte en frälsningsbok utan en mycket nyanserad beskrivning av begreppet agila…
Köp här

Isbn: 9789197621717

Utgivningsår:20070625

Utgivare: TUK Förlag

Mediatyp: BB

av:Tiago Forte

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
A WALL STREET JOURNAL BESTSELLER A FINANCIAL TIMES BUSINESS BOOK OF THE MONTHA FAST COMPANY TOP SUMMER PICK ’Well-written, cogent and useful manual’ – David Allen, author of Getting Things Done ’Forte’s ideas really work.’ – Seth Godin, author of This is Marketing …
Köp här

Isbn: 9781800812215

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Hachette UK Distribution

Mediatyp: BC

av:Sven Antvik, Håkan Sjöholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I highly recommend ”Project Management and Methods” as compulsory reading for students at all levels of experience as well as executives, managers and project team members who want to expand their knowledge and gain a better understanding of how their experiences on projects fits into the broader…
Köp här

Isbn: 9789197715355

Utgivningsår:20160201

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik

Mediatyp: BC

av:Sven Antvik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Denna fallstudie beskriver den certifiering av projektledare som bedrivs av Project Management Institute (PMI) sedan år 1984. Studiens syfte var att förklara det starkt ökande intresset för certifiering av projektledare. PMI certifiering till Project Management Professional (PMP) beskrivs och analyseras i de tre…
Köp här

Isbn: 9789197715331

Utgivningsår:20140314

Utgivare: Management and Aviation Sven Antvik

Mediatyp: BC

av:Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller. Eftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex exempel i…
Köp här

Isbn: 9789147131068

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars Niklasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Förstudie – behövs det verkligen? Inför en tänkt förändring är det värdefullt att göra en förstudie för att titta närmare på vilka möjligheter som står till buds, och vilka konsekvenser de för med sig. Ganska ofta finns det en motvilja mot denna typ av utredningsarbete. Vanliga motargument är: ”Utreda behoven – vi vet…
Köp här

Isbn: 9789163368400

Utgivningsår:20131205

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Torgeir Skyttermoen, Anne Live Vaagaasar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Prosjektledelse på 1-2-3 gir deg en kortfattet oversikt innen fagfeltet prosjektledelse. Boken presenterer sentrale prosesser og komplekse forhold innenfor fagfeltet på en lettfattelig måte, og gir deg noen knagger til å hekte mer omfattende kunnskap på. Boken er godt egnet til å gi deg som student en innføring i faget…
Köp här

Isbn: 9788202754662

Utgivningsår:20230801

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC