Bläddra

av:Pär Anders Granhag, Leif Strömwall, Karl Ask, Sara Landström

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen. Handbok i rättspsykologi presenterar vetenskaplig kunskap i ett lättillgängligt format och riktar sig främst till universitetsstuderande i rättspsykologi och juridik samt till vidareutbildningar för…
Köp här

Isbn: 9789147113064

Utgivningsår:20210120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Björn Fredriksson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad driver olika typer av seriemördare och vad kategoriserar olika typer av seriemord? Det försöker Björn Fredriksson besvara i den här boken, vilken även är ett lexikon över seriemördare i alla tider över hela världen. Första delen av boken är en inledning som i huvudsak bygger på vetenskapliga studier av seriemord. I…
Köp här

Isbn: 9789189205338

Utgivningsår:20220322

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BB

av:Lars Garpenhag

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur ska samhället hantera personer som begår brott, men som på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan anses vara ansvariga för sina handlingar? Denna svårlösta fråga tycks i vår tid vara ständigt aktuell. I Kriminaldårar undersöks de historiska rötterna till dagens rättspsykiatri. Strax efter 1800-talets mitt låg…
Köp här

Isbn: 9789155483579

Utgivningsår:20120530

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Anna Dåderman, Petri Kajonius

Kategorier: Juridik Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Gärningsmannaprofilering syftar till att ta reda på vem som har begått ett brott och bygger på antagandet om att gärningspersonens personlighet avspeglas i utförandet av gärningen. I denna bok beskrivs klassiska teorier om gärningsmannaprofilering utifrån psykologisk forskning. Författarna summerar de senaste…
Köp här

Isbn: 9789144127620

Utgivningsår:20220713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I skärningspunkten mellan psykologi och juridik finns spännande och komplexa kunskapsområden. Klinisk forensisk psykologi handlar om tillämpningar av psykologi inom det forensiska fältet. I boken följer vi lagöverträdarens väg genom rättskedjan, från brott till verkställighet och behandling. De olika kapitlen handlar…
Köp här

Isbn: 9789144114491

Utgivningsår:20171206

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cajsa Lindholm

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna fallbeskrivning av Sture Bergwall/Thomas Quick, analyserar och tydliggör sambandet mellan tidig utsatthet och traumatisering och dess konsekvenser. Utifrån psykodynamisk teori analyserar Cajsa Lindholm den för åtta mord dömde och senare frikände Sture Bergwalls egen självbiografi Kvarblivelse från 1998. Med stöd…
Köp här

Isbn: 9789187852619

Utgivningsår:20180917

Utgivare: Dualis Förlag

Mediatyp: BB

av:Leonard Ngaosuvan

Kategorier: Familjerätt Juridik Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt. Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i …
Köp här

Isbn: 9789188809506

Utgivningsår:20180927

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Julia Korkman

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ett rättsfall kan ett vittnes minnesbilder vara det centrala beviset. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Kan minnesbilder faktiskt bevisa något bortom rimligt tvivel? Detta och mycket annat dryftas i rättspsykologen Julia Korkmans bok Minnets makt, som belyser hur vårt…
Köp här

Isbn: 9789515257857

Utgivningsår:20221020

Utgivare: Schildts & Söderströms

Mediatyp: BB

av:Kerry Daynes

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
*****BRILJANT!*****”Människans mörkaste sida är välskriven, klarsynt och ohyggligt spännande. Den ger läsaren en inblick i en, för de allra flesta, okänd och ganska skrämmande värld.” Annette Sjöberg, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet nr 5, 2022   Välkommen till livet som forensisk psykolog. Här är…
Köp här

Isbn: 9789189607958

Utgivningsår:20240115

Utgivare: Bokförlaget NoNa

Mediatyp: BC

av:Sture Bergwall

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt
I juni 1991 döms Sture Bergwall till sluten psykiatrisk vård efter ett misslyckat bankrån. Samma år kommer han till Säters sjukhus. I april 2015 skrivs han ut, efter tjugofyra långa år. Nio av dessa har han gått under namnet Thomas Quick.Här berättar Sture Bergwall för första gången med egna ord om sina upplevelser. Om…
Köp här

Isbn: 9789176470916

Utgivningsår:20160915

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789198519907

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Arche Press

Mediatyp: BC

av:Kerry Daynes

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
*****BRILJANT!*****”Människans mörkaste sida är välskriven, klarsynt och ohyggligt spännande. Den ger läsaren en inblick i en, för de allra flesta, okänd och ganska skrämmande värld.” Annette Sjöberg, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet nr 5, 2022   Välkommen till livet som forensisk psykolog. Här är…
Köp här

Isbn: 9789189359178

Utgivningsår:20220309

Utgivare: Bokförlaget NoNa

Mediatyp: BB

av:Sture Bergwall

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt
I juni 1991 döms Sture Bergwall till sluten psykiatrisk vård efter ett misslyckat bankrån. Samma år kommer han till Säters sjukhus. I april 2015 skrivs han ut, efter tjugofyra långa år. Nio av dessa har han gått under namnet Thomas Quick.Här berättar Sture Bergwall för första gången med egna ord om sina upplevelser. Om…
Utgått

Isbn: 9789137145358

Utgivningsår:20160915

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189078680

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Karl Dahlstrand, Peter Bergwall

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Rapporten presenterar ett rättssociologiskt forskningsprojekt som haft arbetstiteln ”Replika av en rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen”. Att projektet är en replika betyder att syftet har varit att göra en uppföljning av ett ursprungligt forskningsprojekt, i det…
Köp här

Isbn: 9789172674578

Utgivningsår:20220404

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Dan Josefsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen. Sedan domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har de juridiska misstagen rättats till i en världsunik resningsprocess. I dag vet vi att sex olika tingsrätter blev…
Köp här

Isbn: 9789174612103

Utgivningsår:20131018

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Bengt Sjöström

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Panik i Psykiatrin: Exemplet: Rättspsykiatri tar sin utgångspunkt i 1960-talets inhysning av närmare 40 000 patienter i mentalvården. Under de senaste 40 åren har nästan 90 procent av platserna bantats bort. Denna anorexiakur har som komplikation haft både en intern panik och en extern mediepanik. Snart sagt varje…
Köp här

Isbn: 9789186980450

Utgivningsår:20090430

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC