Bläddra

av:Adam Leismark

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militärhistoria Military uniforms / insignia Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Knappen är kanske den mest traditionsbärande funktionen på dagens svenska uniform. Än idag bärs knappar med motiv som kan härledas till 1700-talets mitt. Den svenska knapptraditionen är unik i världen. I takt med att värnpliktsarmén har reducerats har en stor mängd militära förband skattat åt förgängelsen. Därför är…
Köp här

Isbn: 9789152711255

Utgivningsår:20220131

Utgivare: Grå huset media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188341426

Utgivningsår:20200624

Utgivare: Sveriges släktforskarförbund

Mediatyp: BB

av:Anders Larsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Krig och försvar Military uniforms / insignia Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Av vilka material och i vilka färger syr man en karolineruniform? Hur ser en uniformsknapp från år 1709 ut, hur skall manen på en kavallerihäst kammas eller hur många gram krut skall man ladda en musköt med innan drabbning? Dessa och många andra intressanta frågor får den kunskapstörstande läsaren svar på i…
Köp här

Isbn: 9789188573438

Utgivningsår:20220603

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Peter Hagendorf drog kors och tvärs genom Europa som legoknekt hos den katolska ligan och de protestantiska svenskarna under trettioåriga kriget. På tjugofyra år tillryggalade han över 25.000 kilometer. Hans berättelse är den enda kända ögonvittnesskildring-en av krigets vardag från en legoknekt under så lång tid. Vi…
Köp här

Isbn: 9789170372087

Utgivningsår:20060807

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Krig och försvar Personliga berättelser Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Mitt under första världskriget ryckte 112 aspiranter in för militärtjänstgöring. De ville alla bli officerare. Efter genomförd aspiranttid strålade de samman på Krigsskolan Karlberg i Stockholm och i december 1918 tog de examen. Sedan började allvaret. De tjänstgjorde på förband över hela landet och utomlands.…
Köp här

Isbn: 9789152711262

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Grå huset media

Mediatyp: BC

av:Torunn Laugen Haaland, Rolf Hobson, Kjell Inge Bjerga

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militärhistoria Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Den militære profesjonen, staten og samfunnet er den første introduksjonsboken til militære studier på norsk. Forfatterne beskriver historiske utviklingslinjer knyttet til demokratisering, industrialisering og fremveksten av nye ideologier, og viser hvordan disse samfunnsfenomenene former – og formes av – kriger og den…
Köp här

Isbn: 9788202719890

Utgivningsår:20211006

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Mats Johansson

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Det började en januaridag år 1689 när unge Olof Nilsson från gården Ristakan i Långseruds socken, direkt från självaste kung Karl XI, tog emot uppdraget att tjänstgöra som Lönnskogs indelte soldat. Från denna dag följde 215 år där arton män avlöste varandra att axla uppgiften. Utvalda av traktens bönder klädde de sig i…
Köp här

Isbn: 9789198012002

Utgivningsår:20120125

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Jean-Yves Le Naour

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Soldat utan namn är historien om Anthelme Mangin, en soldat som drabbats av minnesförlust. Denne, som av tidningarna döptes till ”den levande okände soldaten”, skulle ha påträffats omkringirrande på perrongerna på järnvägsstationen Lyon-Brotteaux den 1 februari 1918 efter att ett tåg hade satt av en kontingent med…
Köp här

Isbn: 9789185377473

Utgivningsår:20060815

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Mats Johansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militärhistoria Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
”Nu kommer Lönn och ska ha sin lön”, var ord som den nyantagne indelte soldaten för Lönnskogs rote, Andreas Andersson, inte ville höra när han kom gående över roteböndernas gårdstun. Den muntliga traditionen berättar att han var föga road av att man gjorde sig lustig på hans bekostnad. Han bad därför om att få byta ut…
Köp här

Isbn: 9789198012033

Utgivningsår:20190626

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Skendränkning och annan tortyr ska vara förbjudet för en svensk soldat! Föreslår en ny, övergripande lag som sätter tydligare gränser för straffansvar vid användning av våld och tvång under internationella militära insatser. Försvarsmaktens personal ska få använda våld och tvång, men…
Köp här

Isbn: 9789138236529

Utgivningsår:20111207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Göran Larsson, Marco Smedberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militärhistoria Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Husarer i blått med snörmakerier i guld och dragoner klädda i ljusblått, ridande på skinande blanka hästar. Under lång tid var det en vanlig syn i Skåne. Det rika jordbrukslandskapet gav goda förutsättningar att föda upp hästar vilket den svenska kronan utnyttjade efter att Skåne blev svenskt 1658. Två regementen…
Köp här

Isbn: 9789180502580

Utgivningsår:20230531

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB