Bläddra

av:Magnus Josephson, Eva Wenström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Äntligen en riktig handbok som visar hur du kan vinna fler offentliga upphandlingar! Vinnande anbud är oumbärlig för dig som vill lyckas i offentliga upphandlingar. Boken innehåller massor av praktiska råd från start till mål i anbudsprocessen. Du får svar på frågor om allt ifrån hur ni ska organisera anbudsarbetet…
Köp här

Isbn: 9789147097081

Utgivningsår:20120313

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan-Erik Falk

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de…
Köp här

Isbn: 9789172235663

Utgivningsår:20140911

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Kristian Pedersen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 683 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 17 procent av BNP. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all…
Köp här

Isbn: 9789172237599

Utgivningsår:20190120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Catharina Piper

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
SLUT i LAGER. Den nya upplagan planeras utkomma i augusti 2020. Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen,…
Köp här

Isbn: 9789139114154

Utgivningsår:20150716

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Enklare och flexiblare regler i LOU och LUF – och minskat antal överprövningsmål! Det huvudsakliga uppdraget kan sammanfattande beskrivas med att utredningen lämnar förslag till lagstiftning i två delar. I den första delen presenteras förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden…
Köp här

Isbn: 9789138248140

Utgivningsår:20180619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335386

Utgivningsår:20121129

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Tom Madell, Tobias Indén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Samarbeten mellan det allmänna och enskilda kan ta sig en mängd olika uttryck. Den vanligaste formen av samarbete är att det offentliga köper och det privata levererar varor och tjänster. På senare år har emellertid utvecklats andra former av samarbete, där det offentliga och privata på ett fördjupat sätt delar på…
Köp här

Isbn: 9789176787540

Utgivningsår:20100422

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Upphandlingsvolymen är en heltäckande regelsamling som samlar lagstiftningen på upphandlingsområdet. För vem? Upphandlingsvolymen riktar sig primärt till revisorer, rådgivare och affärsjurister som arbetar i eller med större företag. Boken lämpar sig även för offentlig sektor och företag (samt deras rådgivare) som…
Köp här

Isbn: 9789187387456

Utgivningsår:20150425

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Undersöker den ingående skattens andel av den totala kostnaden inom verksamhet med ambulansflyg och bedömer eventuellt behov av en särskild författningsreglering som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av sådan verksamhet. Utredningen bedömer att det varken finns behov av eller är lämpligt att…
Köp här

Isbn: 9789138241974

Utgivningsår:20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristian Pedersen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis 400-500 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det…
Köp här

Isbn: 9789172234284

Utgivningsår:20110124

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Om Upphandlingsvolymen Upphandlingsvolymen innehåller de svenska författningarna och EU-direktiven på området. Boken rymmer allt från LOU, tröskelvärden och EU-direktiv till avtalslagen och brottsbestämmelser. Den är indelad i praktiska flikar och innehåller ett sökordsregister som gör att du lätt hittar det du…
Köp här

Isbn: 9789187387678

Utgivningsår:20170401

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Lämnar förslag till hur vissa bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europarlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (KOM(2011) 895) bör…
Köp här

Isbn: 9789138241745

Utgivningsår:20141007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristian Pedersen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det…
Köp här

Isbn: 9789172236691

Utgivningsår:20170130

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Datasäkerhet Informationsteknik IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Konstaterar att Transportstyrelsen i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade samt att det saknades kännedom om hur denna ska hanteras. Rapporten redovisar tre huvudskäl till bristerna: eftersatt arbete med informationssäkerhet orealistisk tidsplan brist på…
Köp här

Isbn: 9789138247686

Utgivningsår:20180312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Boken lämpar sig för offentlig sektor och företag, samt deras rådgivare, som söker upphandlingskontrakt. Upphandlingsvolymen riktar sig även till revisorer, rådgivare och affärsjurister som arbetar i eller med större företag.
Köp här

Isbn: 9789188735058

Utgivningsår:20180319

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:Roland Albåge, Lars Bennhult, Roland Gunnarzon

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattning), tid, kostnad samt kvalitet och miljö. ”Upphandling i investeringsprojekt” ger en systematisk genomgång av vanliga…
Köp här

Isbn: 9789173334495

Utgivningsår:20110413

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Jan-Erik Falk

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Direktiv 2014/24/EU, som avser den klassiska sektorn. Lagändringarna är…
Köp här

Isbn: 9789172236837

Utgivningsår:20200103

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Niclas Forsberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, upphandling enligt lagen om valfrihetssystem samt en ny lag som har tillkommit, nämligen lagen om upphandling på…
Köp här

Isbn: 9789139016656

Utgivningsår:20130225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en…
Köp här

Isbn: 9789139109747

Utgivningsår:20130128

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren…
Köp här

Isbn: 9789139113058

Utgivningsår:20150806

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Syftet med utredningens uppdrag är att utreda om dagens regelverk i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för…
Köp här

Isbn: 9789174373943

Utgivningsår:20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
In house-undantag i LOU Föreslår att permanenta bestämmelser ska införas i lagen om offentlig upphandling (LOU) om undantag enligt EU-domstolens Teckal-kriterier. Detta innebär att statliga verk och myndigheter samt kommuner och landsting kan köpa varor och tjänster m.m. från egna företag utan att först göra en…
Köp här

Isbn: 9789138235829

Utgivningsår:20110505

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144051673

Utgivningsår:20100521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186245375

Utgivningsår:20100910

Utgivare: Far Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Hur upphandlar man kvalitet? Presenterar en utvärdering av upphandlingsregelverket ur ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. En av de frågor som ställs gäller frågan om »kvalitet» och vilken roll detta begrepp spelar i offentlig upphandling, jämfört med t.ex. det mer påtagliga begreppet »inköpspris». Mot bakgrund…
Köp här

Isbn: 9789138236482

Utgivningsår:20111124

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Christoffer Stavenow, Lisa Sennström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen omsätter cirka 600 miljarder kr/år i Sverige och över 2000 miljarder € inom EU. Upphandlande myndigheter har en stor möjlighet att använda dessa skattepengar på ett sätt som tar hänsyn till miljö- och sociala frågor. Denna bok har kommit till för att täcka två syften och innehåller två…
Köp här

Isbn: 9789172235335

Utgivningsår:20131031

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Upphandlingsvolymen är en heltäckande regelsamling som samlar lagstiftningen på upphandlingsområdet. FAR Akademi erbjuder dig en praktisk bok som innehåller allt du behöver. Boken innehåller de svenska författningarna samt EU-direktiven på området. Den är indelad i praktiska flikar som gör att du lätt hittar det du…
Köp här

Isbn: 9789187387210

Utgivningsår:20140425

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Beloppsgränserna för direktupphandling höjs! Föreslår att gränsen för direktupphandling enligt LOU höjs till 600 000 kr för varor och tjänster samt till 1,2 miljoner för byggentreprenader. Motsvarande gränser enligt den s.k. försörjningslagen (Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF)…
Köp här

Isbn: 9789138238936

Utgivningsår:20130315

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC