Bläddra

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Vallagar
I denna andra upplaga av boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av genomförande av allmänna val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. För att förklara valsystemet lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs…
Köp här

Isbn: 9789172238619

Utgivningsår: 20220201

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Vallagar
Elektronisk röstning i valet 2018 Det kan bli möjligt att elektroniska val testas i ett antal kommuner 2018. Om försöken får ett lyckat resultat, tror man att det vidareutvecklas till valet 2022Eventuellt ska man även kunna rösta elektroniskt i vallokalen. Det kan ge väljare med funktionsnedsättningar möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789138239223

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Vallagar
Enligt utredningens bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt. För att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen: Ett omval ska hållas så snart som möjligt och senast inom tre månader från…
Köp här

Isbn: 9789138245149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden Vallagar
I den nyskrivna boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av de allmänna valen i Sverige. För att förklara valsystemet något utförligare lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs stora delar av den rättstillämpning som vallagen har genererat.…
Köp här

Isbn: 9789172237391

Utgivningsår: 20180821

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC