Bläddra

Ortorexi : fixering vid mat och träning

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Ortorexi : fixering vid mat och träning

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Vad är ortorexi? Ortorexi innebär en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder. Det är inte en vedertagen diagnos utan ett samhällsfenomen, en trend i en tid när jakten på perfekta kroppar, evig ungdom och topprestationer är vanligt förekommande. Är dagens informationsflöde en bidragande orsak till osunda vanor? Författarna har arbetat med ortorexi och träningsstörningar i drygt tjugo år och vill med boken förmedla sina kunskaper och erfarenheter om människans integrerade fysiologi och psykologi. De vill också öka förståelsen för att dagens informationsflöde gällande mat och träning kan vara en bidragande orsak till att vissa utvecklar osunda vanor. Ortorexi vänder sig i första hand till tränare och ledare inom såväl elit- som breddidrott, men även till lärare, föräldrar, anhöriga, vänner, samt rådgivare inom kost, träning och livsstil. Ju fler som har kunskap om ortorexi, desto fler kan identifiera tillståndet och i ett tidigt skede bemöta den som befinner sig i riskzonen eller som redan har utvecklat ortorexi. Yvonne Lin om ortorexi i TV4 nyhetsmorgon Här kan du se ett videoklipp från TV4 nyhetsmorgon där Yvonne Lin pratar om ortorexi, överdriven nyttighet och träning. Berättelser av personer med erfarenhet av ortorexi Boken beskriver den ortorektiska processen, den fysiologiska och den stegvisa beteendeförändringen, fysiska och psykosociala symtom, samt möjliga orsaker bakom ortorexi. Genom att visa på likheter med och skillnader mot traditionella ätstörningar - anorexi, bulimi, hetsätning och ätstörning UNS - samt till andra former av träningsberoende, tydliggörs vad som är ortorexins kärna. Berättelser skrivna av personer med personlig erfarenhet av ortorexi presenteras löpande i boken och de visar hur komplext tillståndet är. Boken avslutas med en genomgång av mät- och behandlingsmetoder, och en beskrivning av hur viktig motivationen är för en framgångsrik behandling.