Bläddra

av: Martin Hansson, Svensson Svensson, Pia Nilsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: metod och teknik Historia och arkeologi
De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850…
Köp här

Isbn: 9789172098626

Utgivningsår: 20200617

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Hans Browall

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: metod och teknik Historia och arkeologi
Västra schaktet är ett av fyra huvudschakt som undersöktes vid 1976-1980 års utgrävningar av Alvastra pålbyggnad i Östergötland. Syftet med undersökningen var att med noggrann stratigrafisk dokumentation komplettera Otto Frödins mer extensivt inriktade utgrävningar 1909- 1930. Inom det I 2 m2 stora schaktet avtäcktes…
Köp här

Isbn: 9789174024449

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Ola Wolfhechel Jensen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: metod och teknik Historia och arkeologi
För många leder begreppet arkeologi osökt tankarna till någon som gräver och penslar fram forntida föremål ur jorden. Den svenska fältarkeologin har gamla anor och är en fascinerande historia kantad av intressanta personligheter som av varierande skäl, privata eller professionella, gav sig ut i terrängen för att…
Köp här

Isbn: 9789174024609

Utgivningsår: 20180206

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB