Bläddra

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ser över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Ambitionen är att skapa ett modernt, tydligt och ändamålsenligt regelverk. Utredningen: lämnar författningsförslag som moderniserar, förenklar…
Köp här

Isbn: 9789138249406

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Större hänsyn till markägare, kommuner och allmänhet vid exploatering! Konstaterar att minerrallagen har historiskt sett varit mycket exploateringsvänlig och föreslår lagändringar som ska minska misstron och känslan av maktlöshet i samband med undersökningstillstånd och arbetsplaner.Fastighetsägare och andra berörda…
Köp här

Isbn: 9789138238226

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram förslag för ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet, så kallad nettodebitering.
Köp här

Isbn: 9789138239643

Utgivningsår: 20130619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Energikommissionen föreslår följande mål: Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet…
Köp här

Isbn: 9789138245521

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Reder ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Utredaren analyserar också behovet av ett statligt finansierat energisparlån i Sverige och beaktar budgetlagens bestämmelser om…
Köp här

Isbn: 9789138247211

Utgivningsår: 20171207

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Berör flera viktiga områden inom den energiomställning vi befinner oss i; energieffektivisering, småskalig elproduktion, energilagring, och elektrifiering av transportsektorn. Det är områden där de mindre aktörernas aktiviteter är särskilt betydelsefulla, där det i delar sker en snabb utveckling, men där aktörerna…
Köp här

Isbn: 9789138247648

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Energi- och naturresursrätt Juridik Särskilda rättsområden
Undersöker behovet av ändringar i kärntekniklagen, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen, miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredaren skulle bland annat: undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken, analysera…
Köp här

Isbn: 9789138249147

Utgivningsår: 20190403

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC