Bläddra

av:

Kategorier: Juridik Katastrof- och brandskyddslagar Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Även om utredningen visar på att insatserna överlag genomfördes på ett bra sätt har det även framkommit brister. Man lämnar flera rekommendationer och förslag till regeringen och andra berörda aktörer. Särskilt pekar utredningen på att Räddningstjänstutredningens förslag från 2018 till lagändringar och andra åtgärder…
Köp här

Isbn: 9789138248980

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Katastrof- och brandskyddslagar Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt
I delbetänkandet redovisas utredningens analys av de förslag till inriktning för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat. Utredningens bedömningar är avsedda att utgöra ett underlag…
Köp här

Isbn: 9789138250464

Utgivningsår: 20200414

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC