Bläddra

av:Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas…
Köp här

Isbn: 9789140693754

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Monica Karlsson, Liselotte Ståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna.Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av…
Köp här

Isbn: 9789144108803

Utgivningsår:20150716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Skrivande pågår 4-6 är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje…
Köp här

Isbn: 9789144101576

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Timothy Young

Kategorier: Barn och ungdom: litteraturhistoria Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: modersmål: läsinlärning, metod och material Läromedel: språk Personliga och sociala frågor barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Max hates his picture books and he’s throwing them all away. But he soon learns just how invaluable imagination is and has a change of heart. Find out why in this outrageous book that both pokes fun at and celebrates many of the classics of children’s literature. Join writer and illustrator Timothy Young for this…
Köp här

Isbn: 9780764366635

Utgivningsår:20240828

Utgivare: Schiffer Publishing

Mediatyp: BC

av:Anette Holm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Läs- och skrivkunnighet Läsguider och handböcker för skönlitteratur Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Skönlitteratur Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en bok till dig som skriver en del på jobbet och 
vill bli bättre på att skriva. Efter ett helt livs jobbskrivande delar Anette Holm med sig av sina allra bästa skrivtips. Du får lära dig hur du hittar rätt ton, stil och känsla och gör texten begriplig med bra ordval, men det handlar inte om krånglig…
Köp här

Isbn: 9789198366884

Utgivningsår:20210929

Utgivare: An1 Förlag

Mediatyp: BC

av: Creative Journals for Kids

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk
Expressing gratitude increases happiness, improves self-esteem, and lowers levels of stress – and this easy-to-use gratitude journal for kids helps children tap into that extraordinary power for the first time. Through writing and drawing, kids will learn to give daily thanks for the good in their lives. Every…
Köp här

Isbn: 9780593196632

Utgivningsår:20191217

Utgivare: Z Kids

Mediatyp: BC

av: E

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: modersmål: läsinlärning, metod och material Läromedel: språk
The need for this book has never been greater. While reading has always been one of life’s greatest joys and the foundation for all learning, millions of people in the U.S. lack the skills to appreciate these benefits. According to the National Center for Education Statistics (NCES): • About one in 20 adults in the…
Köp här

Isbn: 9781890772802

Utgivningsår:20080601

Utgivare: Kalindi Press

Mediatyp: BC

av: Jamie Childress

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: modersmål: läsinlärning, metod och material Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
In the fourth book of the Galactic Treasure Hunt, the adventures of Jake, Scott, and Nojo continue when they get Lost in Time. The travelers take a wrong turn in the wormhole and arrive in the dangerous era of dinosaurs. The boys brave the mighty meat eaters and raging rivers of the past only to discover that alien…
Köp här

Isbn: 9781931882897

Utgivningsår:20081201

Utgivare: Adventures Unlimited Press

Mediatyp: BC