Bläddra
Köp här

Isbn: 9789172976801

Utgivningsår:20040820

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:Anders Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
En inträngande studie i exilens och landsflyktens roll för den moderna litteraturen, med perspektiv bakåt till antiken. Förhållandet mellan migration och nationallitteratur är centralt för hur det skönlitterära skrivandet utvecklas och bedöms och mycket av det intressantaste som händer i dag (och i morgon) sker i denna…
Utgått

Isbn: 9789100125875

Utgivningsår:20110802

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Gabriel Itkes-Sznap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Varje författare vet att frågan om precision och exakthet är avgörande för skrivandet. Men frågan har också  ett historiskt sammanhang. Den blir akut under moderniteten: de exakta vetenskapernas och de precisa kalkylernas epok, men också de genomkalkylerade massmordens och den noggrant planerade övervakningens. Genom…
Köp här

Isbn: 9789189066939

Utgivningsår:20210427

Utgivare: Nirstedt/litteratur

Mediatyp: BB

av:André Breton

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
?Jag tror på en framtida upplösning av dessa två till synes så oförenliga tillstånd, drömmen och verkligheten, i ett slags absolut verklighet, i vad man skulle kunna kalla en öververklighet, en surrealitet.? I Surrealismens manifest lägger André Breton fram sina revolutionerande tankar om den automatiska skriften,…
Utgått

Isbn: 9789197656870

Utgivningsår:20110516

Utgivare: Sphinx Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Birgitta Holm

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Konstteori Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vad händer när man läser en bok? Vilka energier förlöses? Hur går det till när konst blir revolt och frihet? Birgitta Holm har arbetat som litteraturforskare i över femtio år och funderat kring vad konsten har att ge oss. En personlig kanon har utkristalliserat sig. Ett eget förråd av minnen, där den förlösande…
Köp här

Isbn: 9789174412239

Utgivningsår:20170131

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av:Anders Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vad är läsning? Vad gör vi egentligen när vi läser och vilka är villkoren för läsning? Anders Olsson vill med hjälp av Marcel Proust och samtida tänkare visa hur läsningens erfarenhet kan återskapa förlorade förbindelser mellan tiden, rummet och det kulturella minnet.
Köp här

Isbn: 9789198083279

Utgivningsår:20150318

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Fysik Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
När Virginia Woolf 1931 gav ut romanen ”Vågorna” ifrågasatte hon den existerande (litterära) ordningen lika starkt som Albert Einstein den klassiska fysiken med sin relativitetsteori, publicerad något decennium tidigare. »Parallellerna mellan litteraturens och natur­vetenskapens bruk av metaforer är…
Köp här

Isbn: 9789176810101

Utgivningsår:20160303

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av:Mara Lee

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Hur kan en författare beskriva ansvar inom skrivandet, och hur kan skrivande utgöra motstånd, utan att göra avkall på den konstnärliga gestaltningen? Kan Andras skrivande utgöra ett särskilt sätt att ta ansvar och hur skulle en teori om Andras skrivande i så fall kunna se ut? Dessa är några av grundfrågorna i Mara Lees…
Köp här

Isbn: 9789186133580

Utgivningsår:20141205

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Feminism och feministisk teori Film Filmvetenskap Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Konst Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper
Med dock-ument, anti-logi ställer Dockhaveri frågan vad feministisk litteratur och konst kan vara i dag. I text och bild presenterar 49 författare och konstnärer sina förslag – som också är rörelser, mekanik, automatiska flöden, fenomen och speglingar av fenomen – i detta bombastiska standardverk. Medverkande: Anna…
Köp här

Isbn: 9789187183195

Utgivningsår:20160415

Utgivare: Dockhaveri Förlag

Mediatyp: BC

av:Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Beröringens ABC (1994) är en essä om rösten i litteraturen: den tysta stämma som gör sig påmind vid läsningen och säger oss hur det skrivna är menat. Vad är denna effekt, utan vilken texten vore en hop döda bokstäver? I en studie som börjar i den tyska romantikens 1790-tal – Goethe, Schlegel, Novalis – och…
Köp här

Isbn: 9789101002045

Utgivningsår:20140911

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Meurling

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Under 1900-talet var Sverige en av världens mest progressiva politiska länder. Den svenska välfärden har blivit ett känt begrepp världen över. Men vad betyder det? Och var kommer det från? Erik Gustaf Geijer (1783-1847) är en av Sveriges mest kontroversiella tänkare. Han är också en av de mest missförstådda, enligt…
Köp här

Isbn: 9788726192889

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Saga Egmont

Mediatyp: BC

av:Sture Allén, Tore Wretö, Inge Jonsson, Johan Svedjedal, Lars Huldén, Lars Dahlbäck, Gunnar Hillbom, Bertil Romberg, Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren, Gunnar Ollén, Sven-Bertil Jansson, Bernt Olsson, Per s. Ridderstad, Helena Solstrand-Pipping, Stina Hansson, Bo Ralph

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I denna bok, som bygger på föredrag från en konferens 1990, redogör några erfarna utgivare för teoretiska och praktiska problem vid utgivning av litterära verk. Boken var den första i sitt slag, när den utkom.
Köp här

Isbn: 9789122014690

Utgivningsår:19910102

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av:Madeleine Hjort

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Konst: allmänt Konstteori Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken har kommit till utifrån en stark övertygelse om att en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom svensk utbildningspolitik handlar om hur konsterna och deras roll som kunskapsområden kan bidra till att utveckla individ, skola och samhälle. Varför skulle detta vara en viktig utmaning? Jo, konst…
Köp här

Isbn: 9789173314435

Utgivningsår:20110927

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB