Bläddra
Köp här

Isbn: 9789157479280

Utgivningsår:20080215

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av:Anders Mallmén, Sten Andersson, Bo Thorstorp

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Regelverk för företag och organisationer Särskilda rättsområden
Boken utgör den femte upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till att det sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen bygger i väsentliga avseenden på den tidigare lagen och innefattar därmed de mycket betydelsefulla…
Köp här

Isbn: 9789139021018

Utgivningsår:20181217

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Regelverk för företag och organisationer Särskilda rättsområden
STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och kallelser.
Köp här

Isbn: 9789176952214

Utgivningsår:20200531

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anders Mallmé, Sten Andersson, Bo Thorstorp

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Regelverk för företag och organisationer Särskilda rättsområden
Boken utgör den fjärde upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till alla ändringar som har skett i lagen om ekonomiska föreningar sedan 2002 års upplaga. Det innebär att den bl.a. behandlar de omfattande ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016.…
Köp här

Isbn: 9789139019596

Utgivningsår:20161006

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Maria Albanson, Roland Dansell, Satish Sen, Eva Törning

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Regelverk för företag och organisationer Särskilda rättsområden
Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat. Styrelsearbete i ideella organisationer beskriver på ett…
Köp här

Isbn: 9789152319901

Utgivningsår:20130301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Magnus Dalsvall, Kjell Lindström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Regelverk för företag och organisationer Särskilda rättsområden
”Att leda föreningar – styrelsearbete bortom tankefällan” Är en bok om utmaningar, utveckling och hur man möter framtiden. Handlar om utmaningen att hantera arvet från våra gamla, invanda perspektiv. Och samtidigt se de möjligheter dagens ”organisatoriska landskap” ger för att utveckla moderna, dynamiska och…
Köp här

Isbn: 9789163737091

Utgivningsår:20130925

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Genusvetenskap Juridik Regelverk för företag och organisationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Minst 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av vardera kön senast år 2019. Könsfördelningen i börsbolag har alltid varit skev. I dag råder i stort sett enighet om att detta är ett problem som behöver åtgärdas. Regeringen har angett att andelen kvinnor bland styrelseledamöterna i börsbolagen borde uppgå till minst…
Köp här

Isbn: 9789138244944

Utgivningsår:20160912

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC