Bläddra

av: Harry Potter Theatrical Productions, Jody Revenson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
  Harry Potter and the Cursed Child is one of the most celebrated stage productions of the past decade. Opening in London’s West End in 2016, on Broadway in 2018 and in Melbourne in 2019 – and with more productions worldwide still to come (including San Francisco later this year) – the play has…
Köp här

Isbn: 9780751576108

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Little Brown

Mediatyp: BB

av: Anders Järleby

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Leka, berätta och improvisera är en sammanställning av övningar i kreativt undersökande av människan och mänskliga relationer genom kollektiva och dramatiska övningar. Innehållet i boken kan användas som träning i medmänsklighet eller som förberedelse till vidare aktiviteter inom teater och drama. Övningarna är…
Köp här

Isbn: 9789197610551

Utgivningsår: 20111027

Utgivare: Pegasus förlag & teaterproduktion

Mediatyp: BB

av: Anders Paulin, Austin Gross, Sergey Pristaš, Bojana Cvejić, Benjamin Noys, Peggy Phelan

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
The publication Twin Figure of Mimesis is a scripted journey through the landscape of performative mimetics. Written as a double bill, where a collection of essays meets a scripted version of a performative work, the book aims to discuss and problematize a platonic paradigm in performing arts, organising the world in…
Köp här

Isbn: 9789198250220

Utgivningsår: 20181122

Utgivare: Skogen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163359903

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Nummer.se

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173312608

Utgivningsår: 20090902

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Theresa Robbins Dudeck

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Keith Johnstone ? en biografi är en fascinerande resa genom tid och rum, särskilt Johnstones olika ?klassrum?, där han utvecklat sina idéer inom vad författatern Theresa Robbins Dudeck valt att kalla improsystemet. Vi får följa hans liv och gärning från mitten av 1950-talet på Royal Court Theatre, där han skapade den…
Köp här

Isbn: 9789198237313

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Improvisationsstudion Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Scenography is not an autonomous art form. Its significance and capacity to visualise emerges in the interaction with the actors on stage and is preceded by the collaboration with directors and other artists involved in creating a performance. Therein lies its expressive complexity and the challenge for the stage…
Köp här

Isbn: 9789188031624

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av: Dag Norgård

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
En bok om arbetsteknik för skådespelare, ett kognitivt perspektiv.När de nya styrmetoderna, så småningom samlades under rubriken New Public Management (NPM), och som började spridas under 1980- och 1990-talen, skedde det med löften om ökad effektivitet, bättre anpass-ning till efterfrågan, kontroll över…
Köp här

Isbn: 9789189231665

Utgivningsår: 20210111

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Martin Nauclér

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
“Två roller och ett bröllop” är en berättelse om skaparkraft, kärlek och glädje. Sofia och Pablo träffades i en dansgrupp och fortsatte tillsammans i teatergruppen “Mosaik”. Han spelade Orfeus, hon Eurydike och de gifte sig på låtsas i två pjäser. Sedan firade de bröllop på riktigt. Fotografen…
Köp här

Isbn: 9789170533204

Utgivningsår: 20100208

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BC

av: Claes Fellbom

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Claes Fellbom är den som mer än någon förknippas med Folkoperan i Stockholm; dess skapande, dess nya tänkande och dess framgångssaga. Utan att förtiga dirigenten Kerstin Nerbes eller andras stora insatser berättar Fellbom om denna folkliga alternativa operas början, uppgång och konstnärligt lyckosamma historia. Hur man…
Köp här

Isbn: 9789173315234

Utgivningsår: 20121016

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Stina Bergman Blix

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Rehearsing Emotions investigates how stage actors work with their roles, in particular with emotions. It thus expands sociological roles theories that often presume what stage acting is about in order to use it as a simile for everyday acting. Participant observation and interviews with stage actors were used during…
Köp här

Isbn: 9789186071417

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Rikard Loman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Den här boken handlar om uråldriga kulturella fenomen – dramat och teatern – som håller våra minnen av det förflutna levande, exempelvis genom att utgå från historiska händelser och gestalter. Här beskrivs teaterns utveckling med fokus på olika sätt att frambesvärja och gestalta det förflutna, och vid en närmare…
Köp här

Isbn: 9789144129921

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Helander

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Scenkonst och film Teatervetenskap
I den här boken analyseras svensk barndramatik med exempel från kända svenska barnpjäser. Pjäserna avläses genom barndomsdiskurser som varit förhärskande, samverkande eller kolliderande från 1800-talets slut fram till 2000-talet. De får bilda utgångspunkt för en diskussion om hur synen på barn och barndom förmedlas…
Köp här

Isbn: 9789144099972

Utgivningsår: 20141125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Allan Nilsson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Isbn: 9789197650854

Utgivningsår: 20081115

Utgivare: GotlandsBoken

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780571244591

Utgivningsår: 20090903

Utgivare: Faber & Faber

Mediatyp: BC

av: Karin Helander

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Vad betyder skrattet, det som får oss att skratta vad är det egentligen? På Teaterhögskolan i Stockholm ägnade skådespelare och magisterstudenter ett år åt att i första hand praktiskt, men också teoretiskt, utforska det skrattretande. Under ledning av professorerna Gösta Ekman och Karin Helander, tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789173312615

Utgivningsår: 20090909

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Hélène Ohlsson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda skådespelare och artister Scenkonst och film Sociala grupper Teatervetenskap
Denna avhandling är ett bidrag till skådespelerskans yrkeshistoria. Modern europeisk skådespelarkonst hade sitt genombrott på 1800-talet i och med att populära skådespelerskor bröt upp den klassiska speltraditionen. Skådespelerskan Ellen Hartman (1860-1945) var en banbrytare i denna rörelse. Hartmans karriär undersöks…
Köp här

Isbn: 9789177972846

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Två teaterpjäser uppförda av fyra teatrar på tre scener och i ett tält, i tre länder, på flera nordiska språk att kalla projektet Teaterdialog Öresund för en avancerad övning i dialog, samarbete och samordning är ingen överdrift. Ett gemensamt incitament för projektet har varit sökandet efter kulturellt och…
Köp här

Isbn: 9789170611292

Utgivningsår: 20130423

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Studentspexet är en livskraftig del av svensk underhållningskultur och har sitt ursprung i 1830-talets Uppsala. Det här är den första samlade framställningen av Uppsalaspexets historia. Här skildras spexets utveckling ur äldre genrer som visor, lustspel och karnevaler över klassiska kungaspex vid mitten av 1900-talet…
Köp här

Isbn: 9789173317962

Utgivningsår: 20161019

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gunnel Testad

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker Scenkonst och film Teatervetenskap
"Solidariteten, det vackra i denna strid…". Spelet om Norbergsstrejken 1891-92. En studie i arbetarkultur, är en doktorsavhandling i ämnet litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Då och då under historiens gång bryter något nytt fram. Spelet om Norbergsstrejken var ett sådant genombrott; ett…
Köp här

Isbn: 9789186071868

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anette Pooja Claesson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
I sökandet efter ett scenspråk som återklingar i historiska discipliner, har jag undersökt möjligheten att vidga min scenkonst genom indisk klassisk Odissi, med olika former av berättande. Arbetet fokuseras främst på två projekt som inspirerats av de ursprungliga manus, William Shakespeares “Macbeth” och…
Köp här

Isbn: 9783639730579

Utgivningsår: 20150613

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Sven Kristersson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik handlar om hur sångaren Sven Kristersson, tillsammans med sina medarbetare, levandegör sång och poesi för en publik i vår tid. Titeln anspelar på den typ av ”tom” spelplats som den brittiske regissören Peter Brook beskriver i sin bok The Empty Space. En sådan scen saknar…
Köp här

Isbn: 9789197775892

Utgivningsår: 20100529

Utgivare: Art Monitor

Mediatyp: BB

av: Karin Helander

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet beskriver och belyser f.d. lektorn i röst Cecilia Berefelts stora och specifika pedagogiska gärning i svensk teater och teaterutbildning, främst på Teaterhögskolan i Stockholm (1970-2005). Utifrån intervjuer, anteckningar och workshops presenteras hennes pedagogiska…
Köp här

Isbn: 9789186743147

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Strömberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Humor Konst Livsstil, hobby och fritid Scenkonst och film Skådespelarkonst Socialhistoria och kulturhistoria Teatervetenskap
Buskis har varit en självklar del av svensk underhållning i snart 70 år. I "Buskis – Folkligt och underhållande" beskriver Mikael Strömberg hur buskisen lyckats bibehålla sin popularitet genom decennierna. Boken skildrar genrens uppkomst och fortlevnad, och belyser hur populära aktörer som såväl…
Köp här

Isbn: 9789189047846

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC

av: Lena S. Karlsson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Under tre år har Lena S. Karlsson samtalat med Marie Göranzon och Jan Malmsjö om deras liv som skåde­spelare och äkta makar, om scenskolan, hur man som skådespelare läser och tolkar texter, tar till sig författarskap, om kostymernas, masken och scenografins betydelse för rolltolkningen, om den långa vägen från…
Köp här

Isbn: 9789163717833

Utgivningsår: 20121203

Utgivare: Spencer Unlimited

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Ett unikt tillskott i svenskt teater- och kulturliv. Så karaktäriserar historikern och teaterforskaren Sverker Ek verksamheten vid Marionet- teatern och Marionettmuseet. Vad är det då som är så speciellt med just denna teater? För att besvara frågan tog Michael Meschke, verksamhetsledare 19581998, hjälp av de personer…
Köp här

Isbn: 9789173312813

Utgivningsår: 20090716

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Gunnar Syréhn

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Gluntarne, Gunnar Wennerbergs duettcykel om det uppsaliensiska studentlivet, är ett av det svenska 1800-talets idag mest levande verk. I Sparka mot porten och storma! gör sig Gunnar Syréhn till talesman för att Gluntarne först och främst bör betraktas som teater. Duettsamlingens karaktär hänger bland andra faktorer…
Köp här

Isbn: 9789178447725

Utgivningsår: 20090402

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Cecilia Lagerström

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Det sägs att vi befinner oss i ett nytt paradigm av mobilitet där rörelse spelar en central roll för hur världen framträder och organiseras. Påtagligt är det ständigt ökande intresset för gående aktiviteter i samhället, vilket visar sig i allt från konstnärliga vandringsprojekt till vandringsresor,…
Köp här

Isbn: 9789178443994

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Catarina Ericson-Roos

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Musik Musik: stilar och genrer Musiker, sångare och grupper Opera Scenkonst och film Teatervetenskap
Här är berättelsen om en mångkunnig sångerskas långa och skiftande karriär, Kjerstin Dellert, välkänd och beundrad av många för sin musikaliska bredd. Vid ett av författarens och Dellerts möten sade den senare: “Jag var väl så självcentrerad på den tiden att jag inte tänkte så mycket på vad andra gjorde.”…
Köp här

Isbn: 9789189063839

Utgivningsår: 20210915

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Martin Hellström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Scenkonst och film Teatervetenskap
Det var tusentals barn som samlades på Barnens Dag 1949 för att få se Pippi Långstrump. Hennes popularitet berodde till stor del på genomslaget som teaterversionen fick vid premiären våren 1946, bara några månader efter utgivningen av den första Pippi-boken. Den barnteatergrupp som senare kallades Vår Teater framförde…
Köp här

Isbn: 9789170611872

Utgivningsår: 20151117

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Henrik Sjögren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Scenkonst och film Socialhistoria och kulturhistoria Teatervetenskap
Teatern måste bli en skola för skratt och gråt, underhållning och insikter, där den samtida dramatikens giltighet prövas på samma sätt som kulturarvets traditioner. Så formulerade sig teatermannen Peter Oskarsson redan 1981. Han är också något av en huvudperson i denna bok som den kloke, erfarne och självständige…
Köp här

Isbn: 9789173318655

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Christina Ouzounidis

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
“ett pionjärarbete. Den kan inte vara annat än ensam i sitt slag.” Barbro Westling i Aftonbladet. Den prisbelönade dramatikern Christina Ouzounidis nya bok är en sällsam poetik. Utgångspunkten är en konflikt fångad i repliken, förbunden med talandets kroppslighet. Genom att sätta sin egen praktik i spel med…
Köp här

Isbn: 9789186133795

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BZ

av: Denis Diderot

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
“Förste talaren: Vi talar inte mer om saken. Andre talaren: Varför inte?” Skådespelaren och hans roll skrevs på 1770-talet men publicerades först 1830. Sedan dess har denna spirituella dialog varit den mest omdebatterade av alla skrifter om skådespelarens arbete. Den är än idag ytterst stimulerande läsning…
Köp här

Isbn: 9789113070407

Utgivningsår: 20150604

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Daniel Ericsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera Scenkonst och film Teaterledning Teatervetenskap
Entreprenörskap på kulturens område är ett fenomen präglat av motstridigheter och paradoxer. Ekonomiska realiteter ställs mot konstnärliga och kreativa ambitioner – och kontrasteras mot sociala och ideologiska förväntningar. Vad kännetecknar de organisatoriska processer som gör detta entreprenörskap möjligt, men som…
Köp här

Isbn: 9789144123646

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Sundberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Teaterkritiska fragment innehåller texter skrivna för Expressen under åren 19831990. Björn Sundberg är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet: han har tidigare publicerat böcker om Hjalmar Söderberg, modern svensk dramatik, antikens litteratur och Strindbergs sena författarskap.
Köp här

Isbn: 9789174654332

Utgivningsår: 20121119

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Johansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Syftet med denna doktorsavhandling är att synliggöra skådespelarens praktiska kunskap. Tesen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Detta är inget slutgiltigt svar utan snarare en utgångspunkt för en diskussion kring vad skådespelarens praktiska kunskap egentligen består…
Köp här

Isbn: 9789186743222

Utgivningsår: 20121214

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Mark, Pia Muchin

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
En lärare i fysisk gestaltning (Pia Muchin) och en filosof (Eva Mark) har gemensamt skrivit denna bok efter flera års gemensamma övningar och samtal/diskussioner. I boken beskrivs arbetsprocessen och mötet mellan konst och vetenskap. Här redogörs för vad fysisk gestaltning innebär, dess roll som ämne inom…
Köp här

Isbn: 9789173313964

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178448401

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Ylva Lorentzon

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Teatervetenskap
Den här avhandlingen handlar om barnkulturproduktion och barnkultur som konstnärligt område. I förhållande till kultur i allmänhet åtnjuter barnkultur som regel lägre konstnärlig status och påverkas starkt av vuxnas tolkningsföreträde och vuxna idéer om barn och barndom. På det viset kan barnkultur uppfattas som ett…
Köp här

Isbn: 9789177974727

Utgivningsår: 20210428

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Fredrik Eriksson, Lotta Grut, Julia Hackman, Ola Holmgren, Kent Hägglund, Stefan Marling, Lucy Munro, Kjell A. Nordström, Lois Potter, Jo Rideout, William Shakespeare

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker Scenkonst och film Teatervetenskap
Romateatern på Gotland har sedan starten 1989 spelat William Shakespeares pjäser för en bred publik i den natursköna Roma klosterruin, känd som en av Sveriges vackraste utomhusscener. I juli 2016 arrangerades teaterns andra Shakespearesymposium, i syfte att bygga ett levande och vitalt nätverk av pågående samtal för…
Köp här

Isbn: 9789170612497

Utgivningsår: 20170810

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC