Bläddra

av: Maria Wiwe

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Första boken på svenska om epistemisk tillit Mår en alltför stor del av våra unga psykiskt dåligt på grund av evolutionär obalans – att vi är i otakt med evolutionen? Och hur kan vi som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar, som kämpar med…
Köp här

Isbn: 9789177411642

Utgivningsår: 20210210

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Liv Svirsky

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i kognitiv beteendeterapi, KBT. Den passar även utmärkt som kurslitteratur. Boken visar hur du kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala…
Köp här

Isbn: 9789172057319

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Anna Rosengren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Hur skapar du en god kontakt med barn och tonåringar inom psykiatrin? På vilka sätt kan du anpassa dina insatser till barnets mognad? Hur håller du fokus på barnets bästa? Psykologen Anna Rosengren beskriver ingående hur du utgår från barnets eller tonåringens perspektiv och behov, både vid bedömning och behandling.…
Köp här

Isbn: 9789127823242

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Eliana Gil

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Hyväksikäytetyt lapset käsittelevät vaikeita tunteitaan ja muistojaan eri tavoin. Miten terapeutti voi rakentaa vahvan hoitosuhteen haavoittuvien nuorten auttamiseksi ja miten traumaattisia aiheita käsitellään, kun lapsi ei halua tai pysty puhumaan niistä? Tämä käytännönläheinen teos esittelee integroidun hoitomuodon,…
Köp här

Isbn: 9789515792822

Utgivningsår: 20091015

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

av: Cathrine Scharff Thommessen, Cecilie Basberg Neumann

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Traumebevisst omsorg blir i denne boken sett i sammenheng med hvordan de som arbeider med sårbare barn og unge kan bli bedre hjelpere. Professor Neumann og terapeut Thommesen viser hvordan hjelperens holdninger og følelser preger forståelsen av den som trenger hjelpen, og dermed også den hjelpen som blir gitt. Men…
Köp här

Isbn: 9788202651220

Utgivningsår: 20191014

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Liv Svirsky

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Kognitiv beteendeterapi har i upprepade forskningsstudier visat sig ge goda resultat i behandling av barn och ungdomar med en rad olika problem, bland annat samtliga ångeststörningar, depression, uppförandestörningar, ätstörningar, skolrelaterade problem, ADHD, autism och självskadebeteenden. Den här boken vänder sig…
Köp här

Isbn: 9789175696386

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC