Bläddra
Sökresultat för Erik Nilsson... Rensa filter?

av:Hans Almgren, Anna Furelid, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex 123, elevbok riktar sig till elever som läser kurserna Samhällskunskap 1-3 på något av de studieförberedande…
Köp här

Isbn: 9789140695581

Utgivningsår:20170823

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Bas innehåller nio teman: Att studera samhällskunskap Vem är du?MassmedierDemokrati och mänskliga rättigheterSå styrs Sverige Lag och rättVardagslivets ekonomi och juridik Jobben och…
Köp här

Isbn: 9789140676191

Utgivningsår:20120222

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex 123 innehåller 21 teman: Att studera samhällskunskapVetenskapsteoriIndivid och identitetMänniskan, makten och samhälletEtt hållbart samhälleMedier i förändringDemokrati och diktaturSå…
Köp här

Isbn: 9789140672094

Utgivningsår:20120416

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt…
Köp här

Isbn: 9789140695574

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Plus innehåller 16 teman:Att studera samhällskunskapIndivid och identitetEtt hållbart samhälleMedier i förändringDemokrati och diktaturSå styrs SverigeSå styrs kommunenEU och…
Köp här

Isbn: 9789140673664

Utgivningsår:20110408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik historia innehåller nio kapitel:HistoriaAntikens…
Köp här

Isbn: 9789140675606

Utgivningsår:20130625

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Anna Furevik, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 123 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 123 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett enkelt, lättsamt…
Köp här

Isbn: 9789140684523

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Anna Furevik, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex Plus är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex Plus får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett berättande språk och tydlig struktur vilket gör den lätt…
Köp här

Isbn: 9789140680006

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex Plus är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex Plus får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett berättande språk och tydlig struktur vilket gör den…
Köp här

Isbn: 9789140680013

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen innehåller förutom en mängd kopieringsunderlag även lektionstips, grammatikcheck, läxförför och prov som testar både produktion, reception och interaktion, såväl muntligt som skriftligt samt hörmanus. Du som lärare får hjälp att bedöma med hjälp av matriser samt förslag till formativa kommentarer som…
Köp här

Isbn: 9789152335833

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Anna Raab, Christian Braun

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ausblicke 1 innehåller sex kapitel som är uppbyggda kring ett tema för att hjälpa eleverna att navigera i vardagen. I Ausblicke 1 får vi följa svenska Klara och hennes vänner i München som en röd tråd genom de olika kapitlen. I introt till respektive kapitel finns en översikt över det som eleverna ska lära sig i…
Köp här

Isbn: 9789152318348

Utgivningsår:20160223

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.   Notera att licensen aktiveras i samband…
Köp här

Isbn: 9789152331941

Utgivningsår:20170829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789152357859

Utgivningsår:20210430

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
"Det här är en debattbok och ingen vetenskaplig bok. Jag har utgått från mina egna lärdomar och erfarenheter från trettio år på olika positioner i svenskt skolväsende. När detta skrivs har jag inga politiska uppdrag och har inte heller någon annan arbetsgivare som jag måste förhålla mig till. Jag är bara lojal mot…
Köp här

Isbn: 9789198696080

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Lil'Lit Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Anna Raab, Christian Braun

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att licensen aktiveras i samband med…
Köp här

Isbn: 9789152354377

Utgivningsår:20181108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Anna Furevik, Hans Almgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 123 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 123 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett enkelt, lättsamt…
Köp här

Isbn: 9789140684530

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Grundböckerna i Historia Punkt SO finns både uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 7-9 och som stadiebok. Fördjupning och Metod är fristående delar i Historia Punkt SO. Grundböckerna tar sin utgångspunkt i kronologin med en och annan överraskning. Tidslinjer,sammanfattningar och intressanta bilder…
Köp här

Isbn: 9789140636218

Utgivningsår:20010206

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Nils-Erik Nilsson, Bengt Brodow, Sten Olof Ullström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess innehåll och uppläggning problematiseras sällan. Tvärtom uppfattas den gärna som självklar och utgör inte sällan ett centralt inslag i svenskämnet. I denna bok granskar författarna olika argument som under…
Köp här

Isbn: 9789144013404

Utgivningsår:20000214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Rolf Uppström, Hans Olofsson, Bengt Liljegren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat för att följa Lgr22. Med Gleerups historia 7–9 får du och dina elever:  •    Elevanpassade texter, på två…
Köp här

Isbn: 9789140682291

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Ausblicke 3 möter vi bl.a. svenske Olof som åker till Berlin som utbytesstudent. Här finns teman kring t.ex. skola och fritid, traditioner och firande, semester och kända personer från den tysktalande världen. Förutom de ordinarie kapitlen finns dessutom ”Magazin” där eleverna får möta både skönlitteratur och dikter.…
Köp här

Isbn: 9789152357859

Utgivningsår:20210430

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Nils-Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Elever har olika bakgrund, olika kunskaper och olika erfarenheter, men i skolan möts de som ett kollektiv. Utmaningen för skolan är att skapa ett rum där alla dessa röster får mötas och brytas mot varandra, så att eleverna får de intellektuella utmaningar som är nödvändiga för att konstruera ny kunskap.Lärande i skolan…
Köp här

Isbn: 9789140693693

Utgivningsår:20160518

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mona Holmqvist, Madeleine Arenhill Beckman, Ingrid Bergstrand, Göran Brante, Anders Eklöf, Åsa Hallén Olofsson, Björn Hjertqvist, Per-Ola Holmquist, Agneta Ljung-Djärf, Andreas Magnusson, Lars-Erik Nilsson, Åke Nordström, Marta Palla, Annika Rydstedt, Birte Sandberg, Bengt Selghed, Eva Svederberg, Charlotte Tullgren, Eva Wennås Brante

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skälen till att välja läraryrket är många. En del är i första hand intresserade av att undervisa i sitt ämne, några är mer intresserade av kontakten med barn och ungdomar och för ytterligare andra kan kombinationen av dessa delar vara orsaken till yrkesvalet. Innan man har egen erfarenhet av att arbeta som lärare är…
Köp här

Isbn: 9789144059488

Utgivningsår:20111011

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen innehåller förutom en mängd kopieringsunderlag även lektionstips, grammatikcheck, läxförför och prov som testar både produktion, reception och interaktion, såväl muntligt som skriftligt samt hörmanus. Du som lärare får hjälp att bedöma med hjälp av matriser samt förslag till formativa kommentarer som…
Köp här

Isbn: 9789152362129

Utgivningsår:20210830

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström, Bengt Liljegren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och digitalt lärarmaterial. De nya upplagorna är både anpassade till Lgr22, och har reviderats vad det…
Köp här

Isbn: 9789151101422

Utgivningsår:20210602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Giorgio Agamben, Sofia Roberg, Po Hagström, Renata Salecl, Lilian Munk Rösing, Julia Lindemalm, Ylva Gislén, Emily Dickinson, Ann-Sofie Lönngren, Esa Kirkkopelto, Erik Nilsson, Janna Holmstedt, Mats O Svensson, Viktoria Jäderling, Jonas Gren, Amelie Björck

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Om talande hundar, älskande delfiner, uttråkade späck­huggare, supande ekorrar, sniglar som tuggar koka­blad, kattmänniskor, människo­mollusker, cyborghöns, fästingar, älgar, parasiter, åtta bin, en döende tiger, en isärmonterad gris …
Köp här

Isbn: 9789186133771

Utgivningsår:20150925

Utgivare: Glänta

Mediatyp: BF

av:Hans Adler, Claes Hollstedt, Christer Olofsson, Erik Nilsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660436

Utgivningsår:20170203

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Stefan Höjelid, Hans Almgren, Anna Furevik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 50 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker kurs 1a1 på de yrkesförberedande programmen.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 50 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns välstrukturerade texter med verklighetsnära…
Köp här

Isbn: 9789140684547

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar…
Köp här

Isbn: 9789197659895

Utgivningsår:20080813

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av:Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik 7–9 Historia Interaktiv elevbok är ett komplett digitalt läromedel för årskurs 7–9. Texten är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11 och alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i kursplanen, stor vikt läggs…
Köp här

Isbn: 9789140682314

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Lena Skärstrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Boken innehåller 16 tematiska artiklar. De fungerar både som fördjupningar i sig själva och som introduktioner för egna arbeten. Några av artiklarna fanns med i första upplagan men har i denna upplaga fått ett nytt innehåll – t.ex. kapitlet om EU som nu handlar om problem och möjligheter med EU:s utvidgning.…
Köp här

Isbn: 9789140657589

Utgivningsår:20080908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Erik Nilsson, Sture Långström, Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter – men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Grundboken presenterar överskådligt det centrala kunskapsinnehållet för årskurs 7-9 enligt Lgr 11. Ämnena blir lätttillgängliga med kompletterande och förklarande…
Köp här

Isbn: 9789140667953

Utgivningsår:20100806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Anna-Sara Lind, Maria Lövheim, Ulf Zackariasson, Neil Armstrong, Karin Borevi, Pål Ketil Botvar, Grace Davie, Victoria Enkvist, Lise Eriksson, Carmen Garcimartín, Gina Gustavsson, Hamid Harasani, Ann-Katrin Hatje, Annette Leis-Peters, Per-Erik Nilsson, Gwynyth Overland, Mosa Sayed, Heather Shipley, Maria Zackariasson

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och…
Köp här

Isbn: 9789188168238

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Erik Nilsson, Anna Raab, Christian Braun

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen innehåller förutom en mängd kopieringsunderlag även lektionstips, grammatikcheck, läxförför och prov som testar både produktion, reception och interaktion, såväl muntligt som skriftligt samt hörmanus. Du som lärare får hjälp att bedöma med hjälp av matriser samt förslag till formativa kommentarer som…
Köp här

Isbn: 9789152346129

Utgivningsår:20180801

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Lars Erik Nilsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789178433742

Utgivningsår:20120516

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av:Erik Nilsson, Anna Raab

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Ausblicke 3 möter vi bl.a. svenske Olof som åker till Berlin som utbytesstudent. Här finns teman kring t.ex. skola och fritid, traditioner och firande, semester och kända personer från den tysktalande världen. Förutom de ordinarie kapitlen finns dessutom ”Magazin” där eleverna får möta både skönlitteratur och dikter.…
Köp här

Isbn: 9789152362068

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik 7–9 Historia Interaktiv lärarbok innehåller elevbokens alla texter, uppgifter, frågor, sammanfattningsfilmer och självrättande övningar. Lärarmaterialet innehåller dessutom till varje kapitel följande: ”Om kapitlet” – här presenteras vilket centralat innehåll och vilka förmågor som behandlas, samt vilka…
Köp här

Isbn: 9789140682321

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sture Långström, Erik Nilsson, Göran Svanelid

Samhällskunskap Kompakt 3:e upplagan finns endast för kompletteringsköp, en ny fjärde upplaga har kommit som är anpassad för Skola11. Till den nya upplagan finns en reviderad verion av Lärarpärmen och en ny komponent, Lättpärm, för lärare som vill använda läromedlet i ämnes- och språksvaga grupper.…
Köp här

Isbn: 9789140642998

Utgivningsår:20040204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Anne-Marie Lindgren, Erik Nilsson, Simon Vinge, Anna Hedborg, Ulrika Lorentzi, Göran Dahlgren, Bo Göransson, Stefan Jönsson, Magnus Ljungkvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
De senaste två decennierna har den svenska välfärden genomgått stora förändringar. Efter tjugo år av valfrihetsreformer och marknadisering är det dags att överge utopin om marknadsmekanismernas välsignelse. Bättre kvalitet, ökad mångfald och högre effektivitet utlovades, fick vi det? Nja, klyftorna i skolan växer,…
Köp här

Isbn: 9789186601102

Utgivningsår:20130307

Utgivare: Kata Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna-Sara Lind, Olle Lundin, Daniel Hedlund, Jonas Hultin Rosenberg, Emma Holmqvist, Lars Karlander, Moa Kindström Dahlin, Lotta Lerwall, Stig Linde, Lena Marcusson, Martha Middlemiss Lé Mon, Per-Erik Nilsson, Roberto Scaramuzzino, Rebecca Stern

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige behandlar frågor om det ansvar som det allmänna har på lokal och regional nivå för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt i…
Köp här

Isbn: 9789144144030

Utgivningsår:20210920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144030364

Utgivningsår:20040303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC