Bläddra
Sökresultat för Erik Nilsson... Rensa filter?

av: Hans Almgren, Anna Furelid, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex 123, elevbok riktar sig till elever som läser kurserna Samhällskunskap 1-3 på något av de studieförberedande programmen och passar även utmärkt på vuxenutbildningen. Vilka avsnitt…
Köp här

Isbn: 9789140695581

Utgivningsår: 20170823

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex 123 innehåller 21 teman: Att studera samhällskunskapVetenskapsteoriIndivid och identitetMänniskan, makten och samhälletEtt hållbart samhälleMedier i förändringDemokrati och diktaturSå…
Köp här

Isbn: 9789140672094

Utgivningsår: 20120416

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt läromedel med ett berättande språk och en tydlig struktur som underlättar för…
Köp här

Isbn: 9789140695574

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Bas innehåller nio teman: Att studera samhällskunskap Vem är du?MassmedierDemokrati och mänskliga rättigheterSå styrs Sverige Lag och rättVardagslivets ekonomi och juridik Jobben och…
Köp här

Isbn: 9789140676191

Utgivningsår: 20120222

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Plus innehåller 16 teman:Att studera samhällskunskapIndivid och identitetEtt hållbart samhälleMedier i förändringDemokrati och diktaturSå styrs SverigeSå styrs kommunenEU och…
Köp här

Isbn: 9789140673664

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Anna Furevik, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 123 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 123 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett enkelt, lättsamt…
Köp här

Isbn: 9789140684523

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Reflex Plus är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex Plus får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett berättande språk och tydlig struktur vilket gör den…
Köp här

Isbn: 9789140680013

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik historia innehåller nio kapitel:HistoriaAntikens…
Köp här

Isbn: 9789140675606

Utgivningsår: 20130625

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Anna Furevik, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex Plus är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex Plus får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett berättande språk och tydlig struktur vilket gör den lätt…
Köp här

Isbn: 9789140680006

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Grundböckerna i Historia Punkt SO finns både uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 7-9 och som stadiebok. Fördjupning och Metod är fristående delar i Historia Punkt SO. Grundböckerna tar sin utgångspunkt i kronologin med en och annan överraskning. Tidslinjer,sammanfattningar och intressanta bilder…
Köp här

Isbn: 9789140636218

Utgivningsår: 20010206

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789152318348

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Anna Furevik, Hans Almgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 123 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 123 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett enkelt, lättsamt…
Köp här

Isbn: 9789140684530

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Nils-Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Elever har olika bakgrund, olika kunskaper och olika erfarenheter, men i skolan möts de som ett kollektiv. Utmaningen för skolan är att skapa ett rum där alla dessa röster får mötas och brytas mot varandra, så att eleverna får de intellektuella utmaningar som är nödvändiga för att konstruera ny kunskap.Lärande i skolan…
Köp här

Isbn: 9789140693693

Utgivningsår: 20160518

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Nils-Erik Nilsson, Bengt Brodow, Sten Olof Ullström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess innehåll och uppläggning problematiseras sällan. Tvärtom uppfattas den gärna som självklar och utgör inte sällan ett centralt inslag i svenskämnet. I denna bok granskar författarna olika argument som under…
Köp här

Isbn: 9789144013404

Utgivningsår: 20000214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Erik Nilsson, Anna Raab, Christian Braun

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789152354377

Utgivningsår: 20181108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Erik Nilsson, Rolf Uppström, Hans Olofsson, Bengt Liljegren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter aktuell kursplan för högstadiet. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Här finns rikligt med material kring vad som hänt efter 1945. Stor vikt läggs vid källor och historieanvändning. Avsnitten inleds med en övergripande introduktion som…
Köp här

Isbn: 9789140682291

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Madeleine Arenhill Beckman, Ingrid Bergstrand, Göran Brante, Anders Eklöf, Åsa Hallén Olofsson, Björn Hjertqvist, Per-Ola Holmquist, Agneta Ljung-Djärf, Andreas Magnusson, Lars-Erik Nilsson, Åke Nordström, Marta Palla, Annika Rydstedt, Birte Sandberg, Bengt Selghed, Eva Svederberg, Charlotte Tullgren, Eva Wennås Brante

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skälen till att välja läraryrket är många. En del är i första hand intresserade av att undervisa i sitt ämne, några är mer intresserade av kontakten med barn och ungdomar och för ytterligare andra kan kombinationen av dessa delar vara orsaken till yrkesvalet. Innan man har egen erfarenhet av att arbeta som lärare är…
Köp här

Isbn: 9789144059488

Utgivningsår: 20111011

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar…
Köp här

Isbn: 9789197659895

Utgivningsår: 20080813

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152331941

Utgivningsår: 20170829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Anna-Sara Lind, Maria Lövheim, Ulf Zackariasson, Neil Armstrong, Karin Borevi, Pål Ketil Botvar, Grace Davie, Victoria Enkvist, Lise Eriksson, Carmen Garcimartín, Gina Gustavsson, Hamid Harasani, Ann-Katrin Hatje, Annette Leis-Peters, Per-Erik Nilsson, Gwynyth Overland, Mosa Sayed, Heather Shipley, Maria Zackariasson

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och…
Köp här

Isbn: 9789188168238

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Erik Nilsson, Anna Raab, Christian Braun

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789152346129

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Nils-Erik Nilsson

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Det är inte ovanligt att läxor skapar konflikter i hemmen. Som förälder har man under sin skoltid ofta fått lära sig andra saker och på andra sätt än vad de egna barnen får göra, vilket gör att man är osäker på hur man ska förhöra barnen. Att då efter arbetet komma hem och sätta sig in i en text som man kanske har…
Köp här

Isbn: 9789175691862

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lars Erik Nilsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789178433742

Utgivningsår: 20120516

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Lena Skärstrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Boken innehåller 16 tematiska artiklar. De fungerar både som fördjupningar i sig själva och som introduktioner för egna arbeten. Några av artiklarna fanns med i första upplagan men har i denna upplaga fått ett nytt innehåll – t.ex. kapitlet om EU som nu handlar om problem och möjligheter med EU:s utvidgning.…
Köp här

Isbn: 9789140657589

Utgivningsår: 20080908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erik Nilsson, Sture Långström, Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter – men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Grundboken presenterar överskådligt det centrala kunskapsinnehållet för årskurs 7-9 enligt Lgr 11. Ämnena blir lätttillgängliga med kompletterande och förklarande…
Köp här

Isbn: 9789140667953

Utgivningsår: 20100806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erik Nilsson, Sture Långström, Sara Rönnmar, Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lärarpärmen har uppdaterats och förnyats, bland annat med kunskapskravsmatriser utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Nytt är mindmaps,dessa finns som alla kopieringsunderlag och illustrationer på en bifogad cd. Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter – men med den…
Köp här

Isbn: 9789140668714

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Per-Erik Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hösten 2001 proklamerade Förenta staternas president krig mot terrorismen. Det var ett krig som skulle komma att utspela sig på global nivå med en retorik som hämtad från Hollywood. Storyn handlade om goda och onda, hjältar och fiender, befriare och förtryckare, civiliserade och barbarer. Det var en story som såldes av…
Köp här

Isbn: 9789173313988

Utgivningsår: 20110530

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Erik Nilsson, Stefan Höjelid, Hans Almgren, Anna Furevik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 50 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker kurs 1a1 på de yrkesförberedande programmen.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 50 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns välstrukturerade texter med verklighetsnära…
Köp här

Isbn: 9789140684547

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bodil Andertun

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Jag sträckläste boken från pärm till pärm. Mycket givande! Ni har gjort en kulturgärning genom ert arbete!Sture Karlsson Tack vare Eriks tydliga minnen och sinne för detaljer, och genom hans oförställda blygsamhet, får vi här ett unikt dokument, där en avgörande del av svensk kulturhistoria vävs samman med verkliga…
Köp här

Isbn: 9789163703423

Utgivningsår: 20121027

Utgivare: Bodil Andertun

Mediatyp: BC

av: Erik Nilsson, Stefan Höjelid, Hans Almgren, Anna Furevik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 50 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker kurs 1a1 på de yrkesförberedande programmen.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 50 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns välstrukturerade texter med…
Köp här

Isbn: 9789140684554

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Hans Adler

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660405

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174733075

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BH

av: Pelle Anderson, Matthew Carter, Christer Hellmark, Stefan Lundhem, Erik Nilsson, Gerard Unger

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Typografi
Tidningstyper i brytningstid Den bestående känslan inför den flod av nyritade, gamla och återuppståndna typsnitt som väller fram ur datorerna är förvirring. Kombinationen ny teknik och bristande kunskap är aldrig bra, och när postscripts segertåg sammanföll med de gamla typografernas avsked till yrket blev resultatet…
Köp här

Isbn: 9789163703683

Utgivningsår: 20120430

Utgivare: A4

Mediatyp: BB

av: Erik Nilsson, Stefan Höjelid, Hans Almgren, Anna Furevik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex 50 är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker kurs 1a1 på de yrkesförberedande programmen.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex 50 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns välstrukturerade texter med…
Köp här

Isbn: 9789140684561

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660412

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Amelie Björck, Erik Nilsson, Oscar Nilsson Tornborg, Marie Norin, Marcel Beyer, Helena Österlund, Helena Fehrman, Alva Dahl, Dominic Pettman, Mark Wunderlich, David Väyrynen, Johanna Lykke Holm, Torbjörn Elensky

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Går det att tänka sig en värld som inte är konstruerad efter människans mått och behov? När vi på Ord&Bild i samarbete med Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet samlade konstnärer, författare och forskare från olika discipliner och gav dem i uppdrag att skapa ”ett nytt djur”, var förhoppningen att vi skulle…
Köp här

Isbn: 9789197950664

Utgivningsår: 20121001

Utgivare: Ord&Bild

Mediatyp: BF

av: Hans Almgren, Stefan Höjelid, Anna Furevik, Erik Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Reflex Plus är ett heltäckande digitalt läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Reflex Plus får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett berättande språk och tydlig struktur vilket gör den…
Köp här

Isbn: 9789140680020

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, historia, geografi, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Andra upplaganDe nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet…
Köp här

Isbn: 9789151101422

Utgivningsår: 20210303

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660443

Utgivningsår: 20170203

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC