Bläddra

av: Isabel Schoultz, Ida Nafstad, Matthias Baier, Reza Banakar, Peter Bergwall, Cansu Bostan, Karl Dahlstrand, Eva Friis, Håkan Hydén, Martin Joormann, Marie Leth-Espensen, Monika Lindbekk, Staffan Michelson, Nicolas Serrano, Lena Svenaeus, Rustamjon Urinboyev, John Woodlock, Karsten Åström

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Law is everywhere – Rätten finns överallt. Det uttrycket kan beskriva rättens roll i våra liv. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort. De styr både hur vi tänker och agerar och vad…
Köp här

Isbn: 9789144132181

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Ida Nafstad, Måns Svensson

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner:• kodifierad statsrätt• sociala normer• rättslig praxis• social praxis Samtliga kapitel knyter an till och placeras inom dessa fyra dimen­sioner. Med kunskap om dimensionerna och deras samspel kan…
Köp här

Isbn: 9789144116167

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson, Jannice Käll, Wanna Svedberg

Kategorier: Genusvetenskap Juridik Lag och samhälle, jämställdhetsfrågor Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Den globala samhällsomvälvande #metoo-rörelsen som pågår i vår tid visar att genusrättsvetenskapens frågor om rätt och kön är centrala. I denna boks andra upplaga fördjupas ämnet genusrättsvetenskap: ett särskilt forskningsperspektiv på juridiken och ett kunskapsområde inom rättsvetenskapen. I forskningsfältet…
Köp här

Isbn: 9789144115276

Utgivningsår: 20180723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Englund

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt rättighetstänkandet på utbildningsområdet. De behandlar frågeställningar som: Hur har de internationella konventionstexterna om föräldrarätten…
Köp här

Isbn: 9789171737007

Utgivningsår: 20220107

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189078895

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna-Sara Lind, Maria Lövheim, Ulf Zackariasson, Neil Armstrong, Karin Borevi, Pål Ketil Botvar, Grace Davie, Victoria Enkvist, Lise Eriksson, Carmen Garcimartín, Gina Gustavsson, Hamid Harasani, Ann-Katrin Hatje, Annette Leis-Peters, Per-Erik Nilsson, Gwynyth Overland, Mosa Sayed, Heather Shipley, Maria Zackariasson

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och…
Köp här

Isbn: 9789188168238

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Martin Joormann

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysis of precedents and informed by semi-structured interviews with migration…
Köp här

Isbn: 9789172674110

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172671966

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, jämställdhetsfrågor Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Utifrån offentlig statistik gör författarna Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth en kartläggning av hur andelen kvinnor har förändrats över tid inom en rad yrken och sektorer.
Köp här

Isbn: 9789138250594

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christian Diesen

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Terapeutisk juridik (Therapeutic Jurisprudence, TJ) är basen för en rättslig praktik som förenar juridik och samhällsvetenskap: Om man betraktar juridik som en form av social konfliktlösning behöver man samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna åstadkomma långsiktiga effekter. TJ handlar alltså om att juridiken ska…
Köp här

Isbn: 9789147094257

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Yolbars Kepbanov, Slavomír Horák, Berdymyrat Ovezmyradov

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
This research report was prepared in the framework of the EU-funded project “Central Asian Law: Legal Cultures and Business Environments in Central Asia” (project number 870647 H2020 MSCA-RISE 2019-2023), which runs from 01/03/2020 through 28/02/2024. The project is coordinated by Lund University, and the project…
Köp här

Isbn: 9789172674615

Utgivningsår: 20220602

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172671522

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Therése Fridström Montoya

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Homo juridicus handlar om en grundläggande fråga, nämligen hur människor förväntas vara som aktörer i rätten. Vem faller innanför respektive utanför den rättsliga ramen – vem anses ha eller inte ha rättshandlingsförmåga, processbehörighet eller ansvarsförmåga? Ur svaren på dessa frågor kan en människosyn utläsas som…
Köp här

Isbn: 9789176789797

Utgivningsår: 20171205

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lag och samhälle, jämställdhetsfrågor Lag och samhälle, rättssociologi Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Identifierar två områden som särskilt viktiga för jämställdheten i arbetslivet: tiden på arbetet ersättningen för arbete Områdena hänger delvis ihop med varandra. En förutsättning för att fler kvinnor ska kunna och vilja arbeta mer, och därmed höja sina inkomster och löner, är att de erbjuds heltidstjänster där…
Köp här

Isbn: 9789138243008

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Zoe Playdon

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, jämställdhetsfrågor Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
The never-before-told story of Ewan Forbes and the landmark case that rocked British society and transformed transgender experience to this day’A remarkable story’ The Times’Almost reads like a thriller’ Sunday Times’One of the most important pieces of investigative journalism ever written…
Köp här

Isbn: 9781526619143

Utgivningsår: 20220707

Utgivare: Bloomsbury Publishing Ltd.

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172671805

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Kjell E. Eriksson, Antoinette Hetzler, Erik Wesser, Jonas Arenius, Jorge Kerz, Lena Halldenius, Michael Werner, Sayed Ali, Tom Evers, Tomas Gustafsson, Ulrica von Schwerin

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Försäkringen mot inkomstförluster till följd av arbetsskada är en hörnsten i den svenska välfärdskonstruktionen, unik även i ett internationellt perspektiv för sitt öppna skadebegrepp och förmånliga bevisregel. Samtidigt har ingen socialförsäkring varit föremål för sådan debatt och diskussion som just…
Köp här

Isbn: 9789186980115

Utgivningsår: 19921015

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för…
Köp här

Isbn: 9789139111214

Utgivningsår: 20100831

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kjell E. Eriksson

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Varför säger en arbetstagare upp sig och väljer arbetslöshet? Varför ökar antalet slutare? Vad vill dessa människor ha sagt med sin tysta protest? I denna bok redovisas en undersökning av 5.000 slutare från två tidsperioder. Genom enkät- och intervjuundersökningar har det relativt nya fenomen inom svenskt arbetsliv som…
Köp här

Isbn: 9789186980085

Utgivningsår: 19910515

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Britta Thunved, Lars Cleveskiöld, Anders Thunved

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande åtgärder som myndigheterna kan vidta för att begränsa ungdomskriminaliteten. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga…
Köp här

Isbn: 9789139108634

Utgivningsår: 20070111

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Reza Banakar

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och bristen på stabilitet i relationerna mellan svenskar och olika invandrargrupper banar vägen för konfrontationer, som i sin tur materialiserar sig som “elände, våldsdåd och bråk”. Det mångkulturella Sverige blir på så sätt en grogrund för etnokulturella…
Köp här

Isbn: 9789186980153

Utgivningsår: 19941115

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
En praktisk författningssamling i fickformat som innehåller de bestämmelser som rör den obligatoriska särskolan, dvs. grundsärskolan och träningsskolan: skollag, läroplan, särskoleförordning, kursplan och betygskriterier samt några andra förordningar, t.ex. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Boken vänder sig till…
Köp här

Isbn: 9789139110064

Utgivningsår: 20080820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Blåljus-yrken Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Polis och väktare Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Svensk polis har problem. Förundersökningar läggs ned utan utredning, gärningsmän går fria och polisen kompenserar sina brister med att frisera statistiken. Trots minskad brottslighet och ökade resurser till polisen fortsätter andelen uppklarade brott att sjunka. Varför är det så? En förklaring är en repressiv kultur…
Köp här

Isbn: 9789187935336

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172671560

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172671850

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB