Bläddra
Sökresultat för Mats Heide... Rensa filter?

av:Mats Heide, Charlotte Simonsson, Catrin Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Denna bok sätter fokus på kommunikationens roll och visar varför kommunikation är fundamentalt viktig för en organisations verksamhet och framgång. Författarna diskuterar nyckelbegrepp som kommunikation och organisation, liksom kommunikationens roll i processer som visionsarbete, ledarskap, förändring, lärande och…
Köp här

Isbn: 9789147126439

Utgivningsår:20210429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:"Mats Heide, Anette Svingstedt"

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Att lyssna har många positiva effekter för organisationer. Lyssnandet ökar tilliten, engagemanget och arbetstillfredsställelsen. Trots den positiva påverkan och att organisationer har fler kommunikationskanaler än någonsin ägnas för lite tid åt att lyssna på kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter. Hur kan…
Köp här

Isbn: 9789147143429

Utgivningsår:20230215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Jesper Falkheimer, Mats Heide, Cecilia Cassinger, Edward Deverell, Mats Eriksson, Magnus Fredriksson, Catrin Johansson, Inger Larsson, Larsåke Larsson, Camilla Nothhaft, Eva-Karin Gardell, Josef Pallas, Karolina Rosenqvist, Charlotte Simonsson, Jesper Strömbäck, Åsa Thelander, Sara Von Platen

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Strategisk kommunikation har diskuterats ända sedan retoriken växte fram under antiken. Därefter har strategisk kommunikation haft många namn beroende på synsätt och inriktning, till exempel propaganda, public relations, intern marknadsföring eller planerad kommunikation. Idag är strategisk kommunikation ett växande…
Köp här

Isbn: 9789144070551

Utgivningsår:20111111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Heide, Charlotte Simonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar kriskommunikation utifrån ny forskning. De belyser sina resonemang med empiriskt material från ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus, men exemplen har en allmän karaktär och är giltiga för olika…
Köp här

Isbn: 9789144109428

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Falkheimer, Mats Heide

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I en värld som präglas av ständig förändring, oförutsägbarhet och kaos blir förmågan att kunna kommunicera allt viktigare. I den här boken tas ett samlat grepp om det snabbväxande kunskapsområdet strategisk kommunikation, dvs. organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Boken gavs…
Köp här

Isbn: 9789144077222

Utgivningsår:20131220

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Susanne Dahlman, Mats Heide

Kategorier: Affärskommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Den första svenska boken med ett helhetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv. Här utmanas gamla föreställningar och läsaren inspireras till nya insikter och arbetsmetoder för att hantera de utmaningar som organisationer möter idag.Den första svenska boken med ett helhetsgrepp om den…
Köp här

Isbn: 9789147128631

Utgivningsår:20190911

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144036953

Utgivningsår:20070110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Dahlgren, Mats Heide, Michael Karlsson, Mia Lövheim, Joacim Martinsson, Helena Meldré, Anders R Olsson, Tobias Olsson, Håkan Sandström, Pernilla Severson, Ulrika Sjöberg, Jenny Sundén, Malin Sveningsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Internet håller på att omvandla världen i många avseenden. Denna antologi analyserar internetrevolutionen utifrån ett media- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Betoningen ligger på samspelet mellan Internet och dess olika samhälleliga och kulturella omständigheter, dvs. på hur nätanvändning äger rum under –…
Köp här

Isbn: 9789144063843

Utgivningsår:20020403

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok sätter fokus på kommunikationens roll och visar varför kommunikation är fundamentalt viktig för en organisations verksamhet och framgång. Författarna diskuterar nyckelbegrepp som kommunikation och organisation, liksom kommunikationens roll i processer som visionsarbete, ledarskap, förändring, lärande och…
Köp här

Isbn: 9789147094837

Utgivningsår:20120814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Bark, Sven Windahl, Mats Heide, Anders Olofsson

Köp här

Isbn: 9789170051487

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget

Mediatyp: BC

av:Jesper Falkheimer, Mats Heide

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Strategiska kommunikatörer får allt större problem med att hantera sin omgivning. Reflexiv kommunikation vill vända upp och ned på etablerade föreställningar och bidra till en kulturell vändning för strategisk kommunikation.Läs merDen ökade förändringstakten skapar ständiga konflikter för organisationer i deras…
Köp här

Isbn: 9789147064489

Utgivningsår:20031107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jesper Falkheimer, Mats Heide, Larsåke Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Nominerad till Årets HR-bok 2009! Den här banbrytande boken visar hur en organisation på bästa sätt bygger upp sin kriskommunikation, fördelat på de tre olika faserna före, under och efter en kris. Den bygger på aktuell forskning och teori varvas med praktikfall och konkreta råd. Det går knappt en dag utan att vi nås…
Köp här

Isbn: 9789147107599

Utgivningsår:20120613

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: EA

av:Helena Sandberg, Åsa Thelander, Inga Sonesson, Ulrika Sjöberg, Peter Dahlgren, Mats Heide, Charlotte Bengtsson, Peter Arvidsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144012926

Utgivningsår:20000608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ove Jobring, Urban Carlén, Mats Heide, Ola Berge, Annita Fjuk, Jimmy Jaldemark, Ola Lindberg, Anders D. Olofsson, Mona Nilsen, Göran Larsson, Gunnar Gillberg

Köp här

Isbn: 9789144043708

Utgivningsår:20050715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Falkheimer, Mats Heide, Larsåke Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Den här banbrytande boken visar hur en organisation på bästa sätt bygger upp sin kriskommunikation, fördelat på de tre olika faserna före, under och efter en kris. Den bygger på aktuell forskning och teori varvas med praktikfall och konkreta råd. Det går knappt en dag utan att vi nås om…
Köp här

Isbn: 9789147087891

Utgivningsår:20090817

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB