Bläddra
Sökresultat för Peter Melz... Rensa filter?

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Inkomstskatt, del 1 ger…
Köp här

Isbn: 9789144111421

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Juridik
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 1…
Köp här

Isbn: 9789144128634

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken. I den särskilda delen ges…
Köp här

Isbn: 9789139014850

Utgivningsår: 20100408

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg

Köp här

Isbn: 9789144054308

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144072074

Utgivningsår: 20110121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I den fjärde upplagan av Mervärdesskatt i teori och praktik har ändringar fram till den 1 januari 2014 beaktats. Nytt i denna upplaga är exempelvis ett avsnitt om förfarandemissbruk, ny hantering av mervärdeskatt vid import och nya regler beträffande frivillig skattskyldighet vid upplåtelse av fastighet. Listan med…
Köp här

Isbn: 9789139017585

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Inkomstskatt, del 2…
Köp här

Isbn: 9789144111438

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg

Köp här

Isbn: 9789144054315

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Inkomstskatt utgör…
Köp här

Isbn: 9789144117942

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg

Köp här

Isbn: 9789144054339

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Roger Persson Österman, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal

Kategorier: Juridik
Supplementet kompletterar Inkomstskatt, Inkomstskatt del 1 och Inkomstskatt del 2. I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under 2017. Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari 2018. Ny rättspraxis…
Köp här

Isbn: 9789144124766

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Jan Kleerup, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Inriktningen på denna bok är i…
Köp här

Isbn: 9789139009221

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787182

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Krister Andersson, Peter Melz, Christer Silfverberg

I denna festskrift tillägnad professor Sven-Olof Lodin behandlar 27 internationellt välkända skatteexperter några av de frågeställningar som alltid har legat Sven-Olof Lodin varmt om hjärtat: skatteaspekten på inkomster från utlandet, dubbelbeskattningsavtalens förhållande till nationell lagstiftning, EG-rättens…
Köp här

Isbn: 9789139009429

Utgivningsår: 20021021

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Köp här

Isbn: 9789144071121

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Peter Melz, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationella konsekvenser blivit föremål för större uppmärksamhet. Inom EU har…
Köp här

Isbn: 9789176789179

Utgivningsår: 20150720

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Richard Arvidsson, Peter Melz, Christer Silfverberg

Festskrift med anledning av Gustaf Lindencronas avgång från sin professur i finansrätt. I närmare 40 bidrag presenterar både nationellt och internationellt framstående författare aktuella och intressanta ämnen, som speglar Gustaf Lindencronas verksamhet inom den vetenskapliga forskningen och internationella…
Köp här

Isbn: 9789139009177

Utgivningsår: 20030227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Köp här

Isbn: 9789144072067

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Christer Silfverberg, Peter Melz, Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144083711

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Juridik
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 2…
Köp här

Isbn: 9789144128627

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Melz, Eleonor Kristoffersson, Jan Kleerup, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande förframställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139019183

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144083704

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom­gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Del 2 behandlar bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789144105192

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anders Hultqvist, Peter Melz, Robert Påhlsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inom skatterätten ligger ofta fokus på rättstillämpningen och skattelagstiftningens konsekvenser. Sällan ägnas lagstiftningens kvalitet eller de bakomliggande orsakerna till bra eller dålig skattelagstiftning särskild uppmärksamhet. För att råda bot på detta startades år 2009 Skattelagstiftningsprojektet vid Stockholms…
Köp här

Isbn: 9789139018070

Utgivningsår: 20141024

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom­gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Del 1 ger bl.a. en bild…
Köp här

Isbn: 9789144105185

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg

Kategorier: Juridik
Denna bok utgör en redogörelse för inkomst av näringsverksamhet samt en översikt över företagsbeskattningen. Därutöver innehåller den en beskrivning av beskattningens funktion samt av inkomstbeskattningens utformning. Boken, som är ett särtryck av fyra kapitel ur den uppskattade och brett använda Inkomstskatt, har…
Köp här

Isbn: 9789144051659

Utgivningsår: 20080204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC