Bläddra

av: Sofia Linderot

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att ta hand om ett släktingbarn? Hur navigerar…
Köp här

Isbn: 9789189604650

Utgivningsår: 20200213

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Thomas Ardenfors

Kategorier: Adoption och fosterbarn Adoption och fosterhem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Familjen Ardenfors har varit familjehem, jourhem och kontaktfamilj för ett stort antal barn under mer än 20 års tid. I boken delar Thomas Ardenfors rakt och öppet med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara familjehemspappa – vilka glädjeämnen och svårigheter som följer med ett barn som ofta haft en tuff…
Köp här

Isbn: 9789173875448

Utgivningsår: 20170113

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Schött

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Allt fler barn och unga behöver få bo utanför sin egen familj under en kortare eller längre tid. Den vanligaste och bästa vårdformen för detta är jour- och familjehem. Många familjer är engagerade i att ta hand om andras barn i sitt hem men vi behöver bli fler. Det är den här bokens syfte att ge dig och din familj all…
Köp här

Isbn: 9789163754081

Utgivningsår: 20140522

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Jörgen Sanner

Kategorier: Adoption och fosterhem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I den första delen berättar en rysk flicka hur hon som fyraåring skildes från sina föräldrar och togs in på barnhem. Hon beskriver själv sina tankar, känslor och reflexioner under en tioårs-period på fyra olika barnhem i Moskva. Hon berättar om rutinerna på barnhemmen och om positiva och negativa händelser och om…
Köp här

Isbn: 9789174630831

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Gudmundsson, Annika Grünewald, Monica Lind, Kerstin Paues Odqvist

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vi såg barnen på barnhemmen världen över. De var så många. Så ensamma. Deras blickar följde oss. De såg rakt in i våra hjärtan. Är det du som är min mamma? Är det du som ska hämta mig? Vi beskriver varför barn överges och hur de har det på barnhemmen. Barnhem är inte ett hem, varje barn behöver en egen familj. Adoption…
Köp här

Isbn: 9789163791062

Utgivningsår: 20150826

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Eva F. Dahlgren

Kategorier: Adoption och fosterhem Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Samtidigt som det moderna välfärdssamhället grundläggs, pågår en omfattande fosterbarnsindustri i Sverige. ”Oäkta” barn säljs till lägstbjudande på auktion fram till 1918, utnyttjas som arbetskraft eller vanvårdas till döds. Parallellt med detta skapar filantroper ”fosterbarnens ö” på Gålö i Stockholms skärgård. Där…
Köp här

Isbn: 9789137146010

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Anna Sofie Bull Kuhmunen

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varför en ny bok om adoption när det redan finns så många böcker på både norska och svenska? Andra böcker ger svar på många frågor, men en fråga saknar sitt svar: hur tar det samiska samhället emot de adopterade barnen? Var hittar man samernas berättelser kring internationell adoption? Denna bok står för svaret på den…
Köp här

Isbn: 9789163959370

Utgivningsår: 20180417

Utgivare: Mandatus, tryckning.nu | h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av: Carolina Lindberg

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Familjehem som tar emot unga med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) behöver kunskap och stöd för att klara sin uppgift. En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger är en lättillgänglig bok som visar på hur man kan undvika en del av fallgroparna och göra det så…
Köp här

Isbn: 9789172057869

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Pipping

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det här är en bok för dig som är eller funderar på att bli familjehem, samt för alla som möter placerade barn i sitt arbete. Familjehem och placerade barn berättar här öppet och ärligt om sina erfarenheter. De ger både inspiration och konkreta råd om hur man får vardagen som familjehem att fungera. Här finns även ett…
Köp här

Isbn: 9789172058026

Utgivningsår: 20110913

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Titti Mattsson

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad är barnets bästa vid en familjehemsplacering? Vilken roll har barnet vid beslut som fattas i samband med placeringen? I boken utreds fosterbarnets rättsliga ställning inför, under och vid upphörandet av en placering. Här behandlas regelverket rörande placeringar såväl med stöd av socialtjänstlagen (SoL) som med…
Köp här

Isbn: 9789176786307

Utgivningsår: 20060715

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Pipping, Kjerstin Almqvist, Hjördis Flodström, Ulrica Larsson

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Familjehemsboken riktar sig till den som är eller funderar på att bli familjehem, samt till alla som möter placerade barn i sitt arbete. Boken innehåller intervjuer med familjehem och placerade barn som berättar ärligt och öppenhjärtigt om sina erfarenheter, både positiva och negativa. Deras berättelser ger både…
Köp här

Isbn: 9789172059146

Utgivningsår: 20130515

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Louise Lindblom

Kategorier: Adoption och fosterhem Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i samhället
För första gången berättas historien om flickorna på Lingatan, Göteborg stads skyddshem med riksintag, beläget på västkusten. I boken "De besvärliga – Skyddshemmets vanartiga flickor" beskrivs bakgrunden av social barnavård och följs av en omfattande berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under…
Köp här

Isbn: 9789176837726

Utgivningsår: 20160826

Utgivare: Lindblom

Mediatyp: BC

av: Sofia French

Kategorier: Adoption och fosterhem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Är det här en adoptionsbok? Javisst, men framför allt tror jag att boken är ett personligt vittnesbörd om en uppväxt och ett vuxenblivande, en berättelse om deolika  – mentala och bokstavliga  – resor det innebär. På jakt efter Mr Kim i Seoul utspelar sig under loppet av ett år. Året då jag var besattav…
Köp här

Isbn: 9789146211389

Utgivningsår: 20050127

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Linn Heed

Kategorier: Adoption och fosterhem Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Flickan från Lotusfälten är en gripande självbiografi om en bortadopterad flicka som söker sitt ursprung och sina rötter. Vi följer en utåt sett stark och framgångsrik kvinna, men som ständigt bär på det lilla övergivna barnet inombords. Känslan av utanförskap, längtan efter samhörighet, sökandet efter sammanhang och…
Köp här

Isbn: 9789188429353

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Bladh by Bladh

Mediatyp: BB

av: Thomas Kanger

Kategorier: Adoption och fosterhem Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i samhället
Den erfarne grävreportern Thomas Kanger frilägger ett mörkt kapitel i det svenska folkhemmets historia: den systematiska vanvården av barnhemsbarn, som pågick i över femtio år och drabbade tiotusentals barn. De allra flesta har aldrig berättat sin historia, trots att de har farit illa av sina erfarenheter långt upp i…
Köp här

Isbn: 9789100126216

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Thomas Ardenfors

Kategorier: Adoption och fosterbarn Adoption och fosterhem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Familjen Ardenfors har varit familjehem, jourhem och kontaktfamilj för ett stort antal barn under mer än 20 års tid. I boken delar Thomas Ardenfors rakt och öppet med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara familjehemspappa – vilka glädjeämnen och svårigheter som följer med ett barn som ofta haft en tuff…
Köp här

Isbn: 9789173874434

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Canter

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Inte utan min Nalle är en berättelse om hur ett barn kan uppleva livet och omvärlden när vuxenvärlden inte finns där. Det är en verklig historia, det är min historia. Del ur boken: ”Jag satt vid bordet och åt smörgås och löskokt ägg. Jag tittade på och förundrades över den väldiga anslagstavelväggen bredvid mig. Vilken…
Köp här

Isbn: 9789163750328

Utgivningsår: 20140327

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC