Bläddra

av: Madelaine Seidlitz

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I denna bok presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789139017288

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag – enligt förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslaget går ut på att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så…
Köp här

Isbn: 9789138245095

Utgivningsår: 20161006

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår en ändring i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen. Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte…
Köp här

Isbn: 9789138245064

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel. Förslagen innebär bland annat: Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till…
Köp här

Isbn: 9789138245484

Utgivningsår: 20170103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Viktoria Nyström

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Hur fungerar asylprocessen för ett ensamkommande barn och hur ska det offentligt biträdet förhålla sig till processen? Vilka krav kan en god man ställa på biträdet och vad bör biträdet reflektera över under arbetets gång. Hur många möten bör hållas och vilken information bör ges till barnet under dessa möten? Hur ska…
Köp här

Isbn: 9789139113669

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madelaine Seidlitz

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I Asylrätt presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789139021414

Utgivningsår: 20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår författningsändringar för att genomföra det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer.
Köp här

Isbn: 9789138250211

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human,…
Köp här

Isbn: 9789138250938

Utgivningsår: 20200916

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Sverige har i dag en annan…
Köp här

Isbn: 9789151105550

Utgivningsår: 20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sandesjö

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Vilka rättigheter har ett asylsökande barn under asylprocessen och i samband med mottagandet och vistelsen i Sverige? Hur ska dessa rättigheter synliggöras och tillvaratas? Utgångspunkten för den här rättshandboken är de rättigheter som följer av Barnkonventionen,…
Köp här

Isbn: 9789139024385

Utgivningsår: 20220527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning föreslås inte…
Köp här

Isbn: 9789138244722

Utgivningsår: 20160704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC