Bläddra

av:Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Företagshistoria Försäkring
Skandia har stått i centrum för försäkringsbranschens utveckling sedan bolaget bildades 1855. Dessutom har bolaget omvandlat sig själv vid upprepade tillfällen inte minst under 1900-talets slut. Den här boken handlar främst om de senaste 30 åren i Skandias historia. En tid då omvandlingarna varit större än tidigare.…
Köp här

Isbn: 9789198482874

Utgivningsår:20190620

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789179902087

Utgivningsår:20051010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179901752

Utgivningsår:20051130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179901943

Utgivningsår:20040201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Michael Sjöberg, Magnus Granlund, Lennart Stéen, Marie Svendenius, Ola Schönning, Christer Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144073521

Utgivningsår:20110506

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157481580

Utgivningsår:20160809

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179902025

Utgivningsår:20040201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Negert, Björn Palmgren, Lars Ekström, Björn Sporrong, Tom Riese, Bo-Göran Jansson, Anders Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144060460

Utgivningsår:20100409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Johansson, Anna Danielsson Öberg, Irene Wennemo, Alf Sjöblom, Håkan Svärdman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Rötterna till dagens försäkringsbolag och offentliga socialförsäkringar tränger djupt ner i historien. Redan på 1300-talet inrättades den första formen av obligatorisk brandförsäkring i Sverige och ett par hundra år senare blev socknarna skyldiga att ge medellösa åldringar och svårt sjuka fattigvård. I det moderna…
Köp här

Isbn: 9789186743987

Utgivningsår:20190927

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Ulrika Etsare, Magnus Larsson, Lasse Ljung, Johanna Snellman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Privat sakförsäkring behandlar gemene mans vanligaste försäkringar och ger läsaren en god överblick över svensk försäkringsmarknad. I bokens fem delar behandlas utförligt hem-, villahem-, fritidshus-, båt- och motorfordonsförsäkring. Boken kan med fördel användas både som lärobok och som referenslitteratur i samband…
Köp här

Isbn: 9789144037493

Utgivningsår:20070420

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FÖRSÄKRINGAR ger dig en kortfattad men bred genomgång av den praktiska hanteringen av olika slags försäkringar för företag, personal och ägare. Fokus ligger på beskattningen av försäkringar och hur du hanterar dem i redovisningen.
Köp här

Isbn: 9789176952009

Utgivningsår:20200302

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Håkan Svärdman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Nationalekonomi
Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, som äger en tredjedel av världens förmögenhet. De allra största bolagen har tillgångar som motsvarar mer än tio gånger den svenska statens utgifter. Men hur mycket vet vi egentligen om försäkringsbranschen? Vad var drivkrafterna som fick människor att lägga tid, engagemang…
Köp här

Isbn: 9789174450293

Utgivningsår:20230124

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144055251

Utgivningsår:20090423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179902070

Utgivningsår:20051010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Försäkringsboken 2010 Försäkringsboken kan användas av alla som behöver fördjupade kunskaper om det samlade försäkringssystemet i Sverige, exempelvis anställda på banker och försäkringsbolag. Den kan fungera som ett grundläggande studiematerial och behandlar såväl lagstiftade som kollektivavtalade och privata…
Utgått

Isbn: 9789157481177

Utgivningsår:20100501

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av:Christer Olofsson, Michael Sjöberg, Magnus Granlund, Ola Schönning, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144059976

Utgivningsår:20100507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Hopp för nollklassade! Föreslår ett antal större justeringiar i den sjukförsäkringsreform som började gälla den 1 juli 2008 för att den ska fungera som avsett: 1. Sjukpenning på fortsättningsnivån ska kunna betalas ut för ytterligare dagar. 2. En ny ersättning bör införas för s.k. nollklassade personer. Den ska…
Köp här

Isbn: 9789138235928

Utgivningsår:20110526

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Inte bara försäkringskund, utan också riskkapitalist! Föreslår en utvidgad, lagstadgad flytträtt, en förbättrad hantering av vinst eller överskott i ömsesidiga livförsäkringsbolag, en ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i hybridbolag som inte får dela ut vinst samt en tydligare reglering av övergången till…
Köp här

Isbn: 9789138237977

Utgivningsår:20121011

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179902100

Utgivningsår:20051010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Etsare, Magnus Larsson, Lasse Ljung, Johanna Snellman Falconer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144071183

Utgivningsår:20101203

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179902124

Utgivningsår:20051010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Michael Sjöberg, Lennart Stéen, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144080932

Utgivningsår:20120413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Sophie Nachemson-Ekwall, Bengt Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Det här är berättelsen om hur Sveriges äldsta börsbolag under slutet av 90-talet förvandlas till en trendig sparkoncern, symbolen för framgångsrik svensk tjänsteexport. Någonstans på vägen tog tjänstemännens jakt på ära, berömmelse och rikedom överhand. I ett slag kopplas Skandia till bonusbelopp i fantasiklassen,…
Köp här

Isbn: 9789185015351

Utgivningsår:20041110

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

av:Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart Stéen, Marie Svendenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Köp här

Isbn: 9789144090375

Utgivningsår:20130418

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343232

Utgivningsår:20060123

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144004884

Utgivningsår:20060324

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Nerep

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Det var den 1 december 2003. Försäkringsbranschen var svårt drabbad efter 9/11. Före terrordådet utvecklades Skandia på ett fantastiskt sätt. Efter 9/11 led hela branschen gigantiska förluster. Men nu riktades Sveriges blickar mot Skandia. Kritiken mot miljardbonussystemen i Skandia hade vuxit lavinartat bland Skandias…
Köp här

Isbn: 9789198263909

Utgivningsår:20150922

Utgivare: Sigma Förlag HB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna…
Köp här

Isbn: 9789144021553

Utgivningsår:20020318

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Juridik Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FÖRSÄKRINGAR ger dig en kortfattad men bred genomgång av den praktiska hanteringen av olika slags försäkringar för företag, personal och ägare. Fokus ligger på beskattningen av försäkringar och hur du hanterar dem i redovisningen.
Köp här

Isbn: 9789176950173

Utgivningsår:20160318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Madeleine Randquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring
Försäkringsboken behandlar samtliga försäkringsområden och kan användas av alla som behöver fördjupade kunskaper om det samlade försäkringssystemet i Sverige, exempelvis anställda på banker och försäkringsbolag. Den kan fungera som ett grundläggande studiematerial och behandlar såväl lagstiftade som kollektivavtalade…
Utgått

Isbn: 9789157481399

Utgivningsår:20110601

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144046679

Utgivningsår:20060331

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC