Bläddra
Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller grundläggande Europeisk lagtext som används på kursen i Europarätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, d.v.s. EU:s Unionsfördrag, Funktionsfördrag och Rättighetsstadga samt Europakonventionen. Författningssamlingen innehåller också de grundläggande statsrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139208969

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Joakim Nergelius

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Sveriges viktigaste grundlag, regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gällde bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. Sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i EU samtidigt som Europakonventionen om mänskliga rättigheter blev gällande…
Köp här

Isbn: 9789144159287

Utgivningsår:20220816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primär­rätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för EU:s rättssystem och de konstitutionella regler slås fast som styr EU:s maktbefogenheter och sätt att fungera.I denna text har vi uppdaterat och samlat de mest…
Köp här

Isbn: 9789144092539

Utgivningsår:20140818

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Globalisation and internationalisation have had significant consequences for the regulation of labour markets in recent decades. This volume addresses some of the questions raised by the necessary rethinking of labour law-related issues. Labour and employment law have become increasingly interdependent at all levels,…
Köp här

Isbn: 9789176789414

Utgivningsår:20160122

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext somanvänds på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholmsuniversitet.Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs. Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen,samt…
Köp här

Isbn: 9789139209317

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
En parlamentariskt sammansatt kommitté har haft uppgiften att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen.
Köp här

Isbn: 9789138250792

Utgivningsår:20200820

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk…
Köp här

Isbn: 9789139209553

Utgivningsår:20200820

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mats Lönnerblad, Nils-Eric Sandberg, Bengt Holmgren, Leif V. Erixell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
I denna skrift möter du några samhällsdebattörer som reflekterar över bristerna i vår svenska konstitution med betoning på rättighetsfrågor – vilka ytterst rör medborgarnas frihet och rättssäkerhet – samtmaktdelningsfrågor: hur vi kan skapa maktbalanser i staten för att undvika dels en förhastad och undermålig…
Köp här

Isbn: 9789198446821

Utgivningsår:20200828

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185710300

Utgivningsår:20201001

Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen

Mediatyp: BC

av:Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext somanvänds på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholmsuniversitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF,TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk…
Utgått

Isbn: 9789139023975

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk…
Köp här

Isbn: 9789139025887

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Thomas Bull, Fredrik Sterzel

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel – paragraf för paragraf. Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses såsom riksdagens ställning,…
Köp här

Isbn: 9789144159164

Utgivningsår:20230613

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Bull, Fredrik Sterzel

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Regeringsformen är en uppdaterad och användarvänlig genomgång av bestämmelserna i vår viktigaste grundlag. Den ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Ett introduktionskapitel ger en överblick och identifierar de stora utvecklingstrenderna, varefter författarna går igenom varje…
Köp här

Isbn: 9789144106526

Utgivningsår:20150825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barton C. Hacker and Margaret Vining Jennifer Tucker

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
The debate over the Second Amendment has unveiled new and useful information about the history of guns and their possession and meaning in the United States of America. History itself has become contested ground in the debate about firearms and in the interpretation of the Second Amendment to the Constitution of the…
Köp här

Isbn: 9781944466251

Utgivningsår:20190820

Utgivare: deep books ltd

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
2024 års upplaga av Juridiska fakultetens årsbok De lege uppmärksammar regeringsformens 50-årsjubileum. I boken behandlas utvalda konstitutionella teman av ett antal författare. Flera av bidragen har en historisk vinkling och söker fånga transformativa perioder i svensk författningshistoria och den…
Köp här

Isbn: 9789177372783

Utgivningsår:20240604

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB