Bläddra

av:Mikael Nilsson

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Historieskrivningen om Sveriges agerande under andra världskriget har gått från att vara ett spörsmål för några få historieintresserade till att bli ett slagträ i den svenska inrikespolitiska debatten. Riksdagspartier och profilerade debattörer har gjort gällande att den svenska samlingsregeringens neutralitetspolitik…
Köp här

Isbn: 9789189117297

Utgivningsår:20220627

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Claes Westling

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmaterial som finns att tillgå. Äntligen kommer här en översikt som visar vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och…
Köp här

Isbn: 9789189361331

Utgivningsår:20220725

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Martin Dackling, Sari Nauman, Klara Arnberg, Matilda Amundsen Bergström, Henric Bagerius, Christine Ekholst, Lars Hermanson, Wojtek Jezierski, Magnus Linnarsson, David Ludvigsson, Emma Lundin, Christopher Pihl, Anton Runesson, Joachim Östlund

Kategorier: Forskning och informationshantering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Att använda teori är en viktig del av historievetenskaperna. Med hjälp av teori kan en analys fördjupas och de empiriska resultaten göras greppbara i ett vidare sammanhang. För den som ska skriva en uppsats kan dock arbetet med teori framstå som abstrakt. Hur kan teorier bidra till historiska undersökningar? Hur…
Köp här

Isbn: 9789144151496

Utgivningsår:20220725

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Götlind, Helena Kåks

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
På vinden stod Bönhus-Annas bruna tofflor. De såg nästan nya ut. I femtio år hade Anna varit död. Lika länge hade tofflorna stått på vinden. Vad får en att stanna upp inför ett par gamla tofflor? Kanske det faktum att tofflorna bär på en berättelse. Till stora delar kan den bara anas, men den finns där som en glimt…
Köp här

Isbn: 9789127097605

Utgivningsår:20040420

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
I denna antologi diskuteras historikerns yrkesroller i relation till det moderna samhällets förändringar. Vilka övergripande tekniska och kulturella förändringar har bidragit till kretsloppen för historisk kunskap under det sena 1900- och det tidiga 2000-talet? På vilka samverkansytor finner vi idag yrkesverksamma…
Köp här

Isbn: 9789178444564

Utgivningsår:20210614

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Tim Marshall

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Kulturgeografi Samhällsgeografi
Världspolitiken har alltid styrts av geografiska förutsättningar: floder, berg, hav, råvaror naturliga gränser och källor till välstånd. Med utgångspunkt i tio kartbilder förklarar den prisbelönta utrikeskorrespontenten Tim Marshall världen på ett sätt som öppnar ögonen för geografins makt historisk, i nutid och i…
Köp här

Isbn: 9789188659484

Utgivningsår:20181106

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Helene Larsson Pousette, Lina Thomsgård, Mia Skott, Marie Steinrund, Lisa Qviberg

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
#Arkivism Vi lever i en unik tid vi skapar, startar, driver, kämpar, anställer, organiserar oss, vårdar, verkar och lever som aldrig förr. Men vad kommer framtiden att minnas av allt vi gjort? EN PRAKTISK HANDBOK OCH EN GÅVA TILL KVINNAN I DITT LIV SOM INTE FÅR GÅ FÖRLORAD. Att kvinnorna saknas i den breda…
Köp här

Isbn: 9789179650940

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Klas Åmark

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Varför bry sig om historien i ett land som Sverige, ett land som haft fred i tvåhundra år? När andra länder minns sina stupade, sina revolutioner, sina hjältar och sina tragedier, vad ska då svenskarna minnas? Svenska historiker hävdar ändå att historiska kunskaper är väsentliga. Historien kan säga oss hur vi hamnat…
Köp här

Isbn: 9789144125534

Utgivningsår:20180730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034171

Utgivningsår:20041011

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sara Edenheim

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Varför vänder vi oss till historien för svar på samtidens frågor? Sara Edenheims Anakronismen är en uppgörelse med något som alltid tas för givet, allas vårt behov av historia. Hur hänger historievetenskap ihop med den identitetspolitik som är förhärskande i praktiken men bespottad i teorin? Varför förvärvas politisk…
Köp här

Isbn: 9789186133252

Utgivningsår:20110401

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av:Håkon Rune Folkenborg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan fortiden…
Köp här

Isbn: 9788202760571

Utgivningsår:20220801

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Anders Hassing, Christian Vollmond

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Vad är historia och historisk metod? Hur använder vi historia som individer och samhälle? När och hur är historia ett humanistiskt eller ett samhällsvetenskapligt ämne? Historieämnets identiteter och metoder är en grundbok i historia som introducerar olika ingångar till studiet av det förgångna. Metod och teori…
Köp här

Isbn: 9789144121635

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Olofsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Vad händer i mötet mellan lärare, elev och ämne på historielektionerna? Denna studies huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och elever i en niondeklass under deras arbete med ett ämnesområde – i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidens historia. Närmare bestämt…
Köp här

Isbn: 9789170633621

Utgivningsår:20110527

Utgivare: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Mediatyp: BC

av:Lotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor
De enda historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som nästan uteslutande är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel. Källorna är ofta ensidiga, fyllda av fördomar och missuppfattningar och innehållet kan uppfattas som smärtsamt och sårande. För att kunna skriva om…
Köp här

Isbn: 9789188909572

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Per-Arne Karlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Varför behöver ett modernt samhälle historia i skolan? Sedan 1800-talets slut har detta – på båda sidor av Atlanten – motiverats med behovet av en medborgarbildning i ett demokratiskt samhälle. Men oftast har elever bara ägnat sig åt att minnas och reproducera skolböckernas historier. Per-Arne Karlsson visar dock att…
Köp här

Isbn: 9789198194753

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Svensk konsthistoria som ämne har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan. Konstmuseiväsendet utvecklades parallellt med den vetenskapliga grenen och gick från ett enda Nationalmuseum i Stockholm till flera regionala och lokala museer…
Köp här

Isbn: 9789189361171

Utgivningsår:20221115

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Roger Johansson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
På några få minuter var det över. Fem människor låg ihjälskjutna och lika många låg sårade, på grusvägen ner till hamnen, där i Lunde. En ung kvinna, Eira Söderberg, hade träffats av kulspruteeld. Den militära truppens beskjutning av ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen, var den mest dramatiska och omtalade…
Köp här

Isbn: 9789198670608

Utgivningsår:20210421

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Javad Fooladi

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Homo limbus är en berättelse om människan och hennes dramatiska historia. Boken visar hur människan lider av sina motstridiga viljor och destruktiva inre motsättningar. Att hon pendlar mellan det ”kulturella-rationella” och det ”primitiva-irrationella”. Detta ständiga mellanläge, eller limbo,…
Köp här

Isbn: 9789163916052

Utgivningsår:20160817

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198160925

Utgivningsår:20200309

Utgivare: Fantasiutveckling

Mediatyp: BC

av:Marc Bloch

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
”Pappa, vad är egentligen historia bra för.” Med denna fråga från sin son inleder Marc Bloch sina reflektioner över historikerns verksamhet, vad den syftar till, hur den förhåller sig till andra vetenskaper och vilka som är dess grundläggande grepp eller metoder. Vi möter här en av det förra århundradets stora…
Köp här

Isbn: 9789171736437

Utgivningsår:20220331

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Hur används historia och vad är det som avgör att vissa delar av historien lyfts fram medan andra faller i glömska? På Gotland iscensätts varje sommar en medeltidsvecka, pilgrimsklädda vandrare styr årligen sina steg mot Trondheim och i Liverpool pekar guider ut vanliga bostadshus och pubar som musikhistoria. Alla tre…
Köp här

Isbn: 9789187121029

Utgivningsår:20170110

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Socialhistoria och kulturhistoria
Historikerns källmaterial befolkas ofta av standardiserade typer. Somliga typer har en mycket begränsad livslängd medan andra är mer beständiga. Här lyfter ett antal forskare och skribenter fram varsin typ ur det nära eller fjärran förflutna. Peter Josephson: Autodidakten – En historia om böcker och universitetMy…
Köp här

Isbn: 9789178444311

Utgivningsår:20200626

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Socialhistoria och kulturhistoria
Theofanes krönika är en av Europas viktigaste källskrifter. Den skrevs i början av 800-talet och behandlar tiden 284 till 813. Den berättar om tilldragelser i östra medelhavsområdet med tyngdpunkt på Konstantinopel (Istanbul) och dess omgivningar. Det handlar om Romarrikets två sista århundraden och händelser som…
Köp här

Isbn: 9789177771289

Utgivningsår:20200605

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Roger Qvarsell

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Om den historiska forskningen under 1970-talet var starkt inriktad på socialhistoria så upplevde politisk historia och kulturhistoria en renässans under 1980-talet. Idag är gränserna mellan forskningsområdena mer flytande och akademiker samarbetar ofta över ämnesgränserna.I Den mångfaldiga historien diskuterar…
Köp här

Isbn: 9789188930910

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Erica Benner, John Bew, Philip Bobbitt, Vernon Bogdanor, Michael Burleigh, Cory J. Clark, Christopher Coker, Jonathan Fenby, Niall Ferguson, Janne Haaland Matlary, Josef Joffe, Rob Johnson, Elisabeth Kendall, Iain Martin, Rana Mitter, Andrew Monaghan, Fraser Nelson, Gudrun Persson, Peter Ricketts, Brendan Simms

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Historien, mänsklighetens samlade erfarenheter, lär oss om nuet och framtiden. Hur är det möjligt att titta på händelser i det förflutna och med hjälp av dem lösa samtidens politiska eller ekonomiska förhållanden och konflikter? Essäerna i denna antologi härrör från Engelsbergsseminariet 2019 där dessa frågor…
Köp här

Isbn: 9789189069350

Utgivningsår:20200930

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av:Torbjörn Aronsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
Historia kan vara ett farligt vapen. Populistiska partier kan vinna inflytande genom att framställa historien som det passar deras syften. Detta har blivit en allt mer aktuell fråga under 2010-talet. I denna bok har Torbjörn Aronsson samlat ett urval texter från webbtidningen KarlXII.se för perioden 2005-2010 samt ett…
Köp här

Isbn: 9789175653921

Utgivningsår:20171220

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av:Henrik Åström Elmersjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets…
Köp här

Isbn: 9789188168788

Utgivningsår:20170607

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189116801

Utgivningsår:20060201

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Martin Gustavsson, Yvonne Svanström, Anna Dahlgren, Martin Dribe, Jani Marjanen, Andreas Melldahl, Tom Mels, Anna Nilsson Hammar, Maria Sjöberg, Johan Söderberg, Malin Thor Tureby, Maria Ågren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Metodkunskaper är nödvändiga för att både skriva, läsa och förstå vetenskaplig text. För att kunna få fram och ta del av information i historiska källor krävs både kvalitativa och kvantitativa metoder av olika slag. Den här grundboken har därför ett brett anslag och presenterar ett flertal praktiska tillvägagångssätt…
Köp här

Isbn: 9789144154176

Utgivningsår:20220729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johannes Siapkas

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap sätts antikvetenskapen under lupp. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer. Johannes Siapkas inleder seriens första volym, Från Laokoon till Troja,…
Köp här

Isbn: 9789188168986

Utgivningsår:20170608

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Annie Eriksen, Jan Garnert, Torunn Selberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Hur används historia och vad är det som avgör att vissa delar av historien lyfts fram medan andra faller i glömska?På Gotland iscensätts varje sommar en medeltidsvecka, pilgrimsklädda vandrare styr årligen sina steg mot Trondheim och i Liverpool pekar guider ut vanliga bostadshus och pubar som musikhistoria. Alla tre…
Köp här

Isbn: 9789189116344

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Brendan Simms, Peter Ricketts, Gudrun Persson, Fraser Nelson, Andrew Monaghan, Rana Mitter, Iain Martin, Elisabeth Kendall, Rob Johnson, Josef Joffe, Janne Haaland Matlary, Niall Ferguson, Jonathan Fenby, Christopher Coker, Cory J. Clark, Michael Burleigh, Vernon Bogdanor, Philip Bobbitt, John Bew, Erica Benner

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
History, the collective experience of Mankind, teaches us about the present and the future. How do we look at events of the past? Do they help to solve our present political or economical conditions and conflicts? The essays in this anthology derive from the Engelsberg Seminar in 2019 that dealt with these questions.…
Köp här

Isbn: 9789189069343

Utgivningsår:20200930

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av:Erik Wångmar, Malin Lennartsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Historieämnet är traditionellt sett förknippat med studiet av skrivna källor, inte minst otryckta källor, bevarade till eftervärlden i våra arkiv. Tidigare undersökningar har påvisat en minskande användning av dessa. Historikerna Erik Wångmar och Malin Lennartssons utgångspunkt är att det finns ett stort värde i att…
Köp här

Isbn: 9789198420319

Utgivningsår:20171219

Utgivare: Égalité

Mediatyp: BC

av:Anders Florén, Henrik Ågren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Den här boken handlar om hur man skapar historia, hur händelser i det förflutna ordnas till ett gripbart sammanhang. Den historiska undersökningen är inte vilken text som helst, den syftar till att besvara en fråga. I boken diskuteras hur en sådan fråga formuleras och vetenskapligt försvaras samt hur man använder…
Köp här

Isbn: 9789144045139

Utgivningsår:20051101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johannes Siapkas

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
I Från Olympia till Leonidas belyser Johannes Siapkas antik- vetenskapens teoretiska huvudfåra under 1900-talet. Han inleder volym 2 i serien Antikvetenskapens teoretiska landskap med inblickar i det kulturhistoriska forskningsfältet genom fallstudier kring föreställningar om skilda grekiska och italiska kulturers…
Köp här

Isbn: 9789188661692

Utgivningsår:20181203

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Vad har Ground Zero i New York gemensamt med gravar från jägarstenåldern i södra Skåne? Vad har ett träd som stod vid barndomshemmet gemensamt med husgrunder av sten från yngre järnåldern? De till synes väsensskilda företeelserna spelar alla en roll i skapandet av kollektiva minnen. I Minne och myt – konsten att…
Köp här

Isbn: 9789189116757

Utgivningsår:20040622

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Maria Heimer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Barn behöver redan i tidig ålder lära sig att söka information och att se på den med kritiska ögon. När tillgången till information ständigt växer, barns internetanvändning ökar och vår världsbild till stor del formas av medier är det viktigt att barnen kan avgöra vilka källor som är trovärdiga. I boken Källkritik i…
Köp här

Isbn: 9789177410393

Utgivningsår:20171016

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Christer Winberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
Christer Winberg (1942–2008) var historiker, professor vid Stockholms universitet 1989–1990 och vid Göteborgs universitet från 1990 fram till sin bortgång. Han inledde sin karriär vid en tid då historievetenskapen i viktiga avseenden omvandlades i grunden. I stället för statslivet och politiken började forskarna…
Köp här

Isbn: 9789171733191

Utgivningsår:20100507

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Patrik Johansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Frågor om hur elever lär sig att tolka historiska källor och hur historieundervisning kan möjliggöra lärande av källtolkning är avhandlingens fokus. Två undervisningsutvecklande studier genomfördes i mellanstadiet och gymnasieskolan för att designa och testa undervisning och samtidigt utforska elevers lärande av…
Köp här

Isbn: 9789177977674

Utgivningsår:20191017

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC