Bläddra
Köp här

Isbn: 9789186690335

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Michio Kaku, Jennifer Trainer Thompson

Kategorier: Astrofysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
Beyond Einstein takes readers on an exciting excursion into the discoveries that have led scientists to the brightest new prospect in theoretical physics today — superstring theory. What is superstring theory and why is it important? This revolutionary breakthrough may well be the fulfillment of Albert…
Köp här

Isbn: 9780385477819

Utgivningsår: 19950901

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781573315753

Utgivningsår: 19910131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Robin T. Trnovsky

Kategorier: Astrofysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
Boken tar upp en av vår tids mest gäckande gåtor – mörk energi, som är kraften som ligger bakom universums accelererande expansion; den kraft som får universums galaxer att öka hastigheten konstant. Mörk energi är både en känd och okänd kraft. Vad som menas med detta är att man vet att kraften finns men man vet…
Köp här

Isbn: 9789188351272

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: MiracoloMedia

Mediatyp: BC

av: Göran Loman

Kategorier: Atmosfärfysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
På himlen kan man se en mängd olika optiska fenomen. Vissa så vanliga att vi inte tänker på dem, än mindre funderar på hur de uppkommer eller vad de innebär: Varför är himlen blå? Kan man se regnbågar på vintern? Hur uppkommer vattenspeglingarna över heta asfaltytor? Vilken väderutveckling kan olika moln förebåda?Andra…
Köp här

Isbn: 9789174651478

Utgivningsår: 20101210

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Jan Lagerström

Kategorier: Astrofysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
Den här boken tar dig till ett universum som utgår från en hypotes om att en elektrisk instabilitet råder i ett absolut vakuum där positron-elektron parbildning sker spontant. Med nya ögon beskrivs hur materia och antimateria byggs upp och hur gravitationens gåta får en förklaring. Gammastrålning från positron-elektron…
Köp här

Isbn: 9789175692982

Utgivningsår: 20160504

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Lagerström

Kategorier: Astrofysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
This book will transport you to a universe founded on a hypothesis whereby electrical instability reigns in an absolute vacuum in which positron-electron pair production takes place spontaneously. The author sheds new light on how matter and antimatter are formed and answers the riddle of gravitation. Gamma radiation…
Köp här

Isbn: 9789175693804

Utgivningsår: 20170222

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC