Bläddra

av: Petra Andersson

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad ger dig möjlighet att arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och kunskapskrav i svenskkurserna som handlar om läsning.…
Köp här

Isbn: 9789144131177

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter är en textsamling för arbetet med läs- och…
Köp här

Isbn: 9789151105802

Utgivningsår: 20211115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Petra Andersson

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad ger dig möjlighet att arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och kunskapskrav i svenskkurserna som handlar om läsning.…
Köp här

Isbn: 9789144132280

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petra Andersson, Pia Davidsson

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
I läromedelsserien Läsförståelseövningar för gymnasiet får eleverna möjlighet att arbeta med läsförståelse på ett målinriktat och fokuserat sätt. Serien består av tre böcker med stigande svårighetsgrad: Läsförståelse Grund, Läsförståelse Fortsättning och Läsförståelse Avancerad. Böckerna innehåller noggrant utvalda…
Köp här

Isbn: 9789144132297

Utgivningsår: 20200807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Körling

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Texter och bilder finns överallt i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till oväntade upptäckter och fördjupade samtal. Kan ett hav ligga i en sjö? Växer makaroner på träd? Varför är det synd om Haparanda? Kan det regna jordgubbar från himlen? Med…
Köp här

Isbn: 9789188149145

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Hanne Solem

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läsning pågår 4-6 tränar läsförståelse utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje textuppslag…
Köp här

Isbn: 9789144101385

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mary Ingemansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter författaren fram skönlitteraturens roll i kunskapsutveckling och lärande även i andra ämnen än svenska. Här beskrivs bland annat läsningens grundförutsättningar – textsamtal och omläsning – som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789144104829

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Betty Miles

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Att lära sig läsa är en konst som ger glädje resten av livet. Därför är det viktigt att man får en bra start, att man lär sig att det är roligt att läsa, och att det faktiskt inte är så svårt som man först kan tro! HURRA! JAG LÄSER! är en ny och rolig läsebok för nybörjare, från 4 år och uppåt. Boken är indelad i tre…
Köp här

Isbn: 9789173827638

Utgivningsår: 20030307

Utgivare: Hallgren & Fallgren Studieförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Spåkinlärning: hörförståelse Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Critical literacy i klassrumskontext bryter förhoppningsvis nya vägar inom literacy-forskningen. Boken innehåller dels forskningsstudier från klassrum dels forskning som behandlar styrdokument situerade i en svensk samhälls- och skolkontext. Boken innehåller bidrag inom critical literacy-perspektivet där…
Köp här

Isbn: 9789176012024

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok innehåller övningar som är direkt kopplade…
Köp här

Isbn: 9789151105819

Utgivningsår: 20211109

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775493555

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Helena Eckeskog

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läs- och skrivundervisningen blir för de flesta barn den första, tydliga erfarenhet de får av undervisning. Det är därför viktigt att den läggs upp på ett sådant sätt att barnen förstår läsningens och skrivandets möjligheter, inte minst när det gäller att utveckla kunskaper och färdigheter i skolans alla ämnen. I Läsa…
Köp här

Isbn: 9789144104232

Utgivningsår: 20150113

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775493456

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775493562

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Andrea DeBruin-Parecki, Anne Van Kleeck, Sabra Gear, Sandra Barrueco, Kelly B Cartwright, Michael D Coyne, Barbara E Culatta, Anne E Cunningham, David K Dickinson, Nell K Duke, Billie J Enz, Geraldine M Fernández, Nicole Ruther Guajardo, Kendra M Hall-Kenyon, Kathryn Hirsch-Pasek, Janne Lepola, Julie S Lynch, John P Madura, D Betsy McCoach, Caitlin McMunn Dooley, Roberta Michnick Golinkoff, Katherine M Newman, Shana Pribesh, Sabina Rak Neugebauer, Jill Stamm, Sharon M Ware, Meghan M Welch, Jamie Zibulsky

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin verksamhet lättare stimulera barns läs- och skrivutveckling. Den här boken visar hur förskolans tidiga literacyinsatser kan vara avgörande för att minska skillnaderna när det gäller förståelse bland läsare i skolåldern.…
Köp här

Isbn: 9789144110318

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Heimer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Läskunnighet är nyckelkompetensen för ett framgångsrikt liv. Att lära sig läsa och att utveckla läsförståelse och läsmotivation är avgörande för det livslånga lärandet, för framgång i arbetslivet och för att kunna engagera sig i samhället. Den som inte kan ta till sig information ställs utanför samhället.…
Köp här

Isbn: 9789144153032

Utgivningsår: 20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775493548

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775494088

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Little Seal is hungry. Where is Mommy? Little Seal is calling for Mommy. “Whine. Whine. Whine.” GO! Is a series of beginner books that can be used for teaching or independent reading.
Köp här

Isbn: 9788775493531

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
“Lilla Säl är hungrig. Var är mamma? Lilla Säl kallar på mamma: ”Gny. Gny. Gny.”” PIL är en bokserie till den första läsundervisningen. Böckerna passar också bra att läsa högt och på egen hand. Alla böcker är skrivna efter principerna för ”guidad läsning” med fokus på att skriva meningsfulla texter om ämnen…
Köp här

Isbn: 9788775494095

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775493524

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775493517

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Christina Ekenstedt, Hjördis Marsten

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Den här boken, den livsviktiga läsningen, ger svar på hur föräldrar kan hjälpa sina barn att bli bra läsare. Vi som skrivit boken är två lärare som arbetat många år med barns läs- och skrivutveckling. I det arbetet har vi insett vilken stor betydelse föräldrarna har. Barn som får lässtimulans i hemmet klarar…
Köp här

Isbn: 9789177651536

Utgivningsår: 20171020

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775494118

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775493494

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Gravity Goldberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Utbildning: administration och organisation
Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera ditt klassrum och i vilka roller kan du agera? I boken beskriver författaren konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers…
Köp här

Isbn: 9789127818583

Utgivningsår: 20170227

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775493470

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
“Det regnar! Jag läser en bok. Det regnar! Jag bygger med LEGO.” PIL är en bokserie till den första läsundervisningen. Böckerna passar också bra att läsa högt och på egen hand.
Köp här

Isbn: 9788775494569

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789152315255

Utgivningsår: 20120328

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788775493500

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
“Vad äter lejonet? Det äter kött. Vad äter sälen? Den äter fisk.” PIL är en bokserie till den första läsundervisningen. Böckerna passar också bra att läsa högt och på egen hand.
Köp här

Isbn: 9788775494576

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788775493487

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
“Aj! Det gör ont att slå ett finger. Aj! Det gör ont att trampa på ett bi.” PIL är en bokserie till den första läsundervisningen. Böckerna passar också bra att läsa högt och på egen hand.
Köp här

Isbn: 9788775494590

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB

av: Marianne Søndergaard

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
It is raining. I am reading a book. It is raining. I am building with LEGO. GO! Is a series of beginner books that can be used for teaching or independent reading.
Köp här

Isbn: 9788775493463

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Straarup & Co

Mediatyp: BB